Chłopiec, pomazana ściana, ADHD

Jak pracować w szkole z uczniem z ADHD?

Data publikacji:

16.11.2023

Czas czytania:

2 min

Autor:

Malwina Szymańska

Wstęp

Witamy na blogu poradni Senso Senso, miejscu, gdzie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem dotyczącym różnych aspektów zdrowia psychicznego. 

Kontynuujemy serię artykułów poświęconą jednemu z często niezrozumiałych i źle diagnozowanych zaburzeń – ADHD, czyli zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Celem tej serii jest rozwianie mitów, dostarczenie rzetelnych informacji i wsparcie zarówno osób dotkniętych tym zaburzeniem, jak i ich bliskich.

Dzisiaj odpowiadamy na pytanie:

Jak pracować w szkole z uczniem z adhd?

Praca z uczniem z ADHD w szkole może wymagać specjalnych strategii oraz sporej dozy cierpliwości i zrozumienia. Pracując z uczniem z ADHD, nauczyciele i personel szkolny powinni pamiętać o wykorzystaniu pozytywnego wzmocnienia, uważnym słuchaniu ucznia, byciu wyrozumiałym oraz dostosowywaniu swojego podejścia do indywidualnych potrzeb ucznia.

Poniżej przedstawiamy kilka prostych i pomocnych wskazówek.

 1. Stworzenie struktury i organizacji

  Uczniowie z ADHD często funkcjonują najlepiej w dobrze zorganizowanym i przewidywalnym środowisku. Plan dnia powinien być stały, a przestrzeń do nauki uporządkowana. Oznacza to również jasno wyznaczone i konsekwentnie egzekwowane reguły oraz rutyny.

 2. Jasna i konkretna komunikacja

  Instrukcje powinny być jasne, konkretne i krótkie. Ważne jest, aby upewnić się, że uczniowie zrozumieli, co od nich się oczekuje, pytając ich, aby powtórzyli instrukcje swoimi słowami.

 3. Dostosowanie metod nauczania

  Nauczyciele powinni eksperymentować z różnymi stylami nauczania, aby znaleźć te, które są najskuteczniejsze dla ucznia. Uczeń z ADHD może lepiej przyswajać wiedzę przez aktywność fizyczną, dyskusje, projekty grupowe lub technologię edukacyjną.

 4. Dostosowania i pomoc

  Uczniowi może być potrzebny dodatkowy czas na zadania, mniej zadań domowych lub indywidualne podejście. Powinni też korzystać z regularnych przerw na ruch, które pomogą im spalić nadmiar energii i zwiększyć koncentrację.

 5. Ustanowienie systemu nagród

  Pozytywne wzmocnienie przez pochwały i nagrody może być pomocne w motywowaniu uczniów z ADHD. Konsekwencje negatywne powinny być minimalizowane i używane jedynie wtedy, gdy inne strategie zawodzą.

 6. Współpraca z rodzicami i specjalistami

  Regularny kontakt z rodzicami oraz pracą z psychologami szkolnymi, terapeutami i innymi specjalistami może pomóc w opracowaniu i wdrożeniu skutecznych strategii wsparcia.

 7. Rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych

  Praca nad umiejętnościami społecznymi, takimi jak dzielenie się, czekanie na swoją kolej i radzenie sobie z frustracją, jest kluczowa. Uczniowie z ADHD mogą również potrzebować wsparcia w radzeniu sobie z emocjami i nawiązywaniu relacji z rówieśnikami.

 8. Edukacja rówieśników

  Edukowanie rówieśników ucznia o ADHD może pomóc w zbudowaniu środowiska wykazującego zrozumienie i akceptację.

 9. Wspieranie samoregulacji

  Uczniom z ADHD często brakuje umiejętności samoregulacji, więc nauka technik relaksacyjnych, strategii radzenia sobie ze stresem i technik organizacji może być bardzo korzystna.

 

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Państwa źródłem cennych informacji na temat ADHD.

Diagnozowanie i leczenie tego zaburzenia wymaga kompleksowego podejścia i współpracy wielu specjalistów. W Senso Senso świadczymy kompleksowe wsparcie w zakresie diagnozowania i leczenia ADHD jak również prowadzimy warsztaty dla nauczycieli.

---

🔵 Zastanawiasz się czy Ty lub ktoś w Twojej rodzinie może cierpieć na zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)? 
👉 Zadbaj o diagnozę ADHD oraz profesjonalną terapię ADHD w Senso Senso.

---

Spis powiązanych artykułów

 1. Czym jest ADHD?

 2. Po czym poznam, że moje dziecko ma ADHD? 

 3. Jak diagnozujemy ADHD?

 4. Czy dziecko jest niegrzeczne czy po prostu niezdiagnozowane pod kątem ADHD?

 5. Jakie są główne trudności dzieci z adhd?

 6. Jakie problemy w szkole mają dzieci z ADHD?

 7. Jak funkcjonuje pamięć i uwaga u dzieci z ADHD?

 8. Jak pracować w szkole z uczniem z ADHD?

 9. Jak rodzic może pomóc swojemu dziecku z ADHD w szkole?


Malwina Szymańska

Autor wpisu:

Malwina Szymańska

Udostępnij: