Pomoc

Jak rodzic może pomóc swojemu dziecku z ADHD w szkole?

Data publikacji:

16.11.2023

Czas czytania:

2 min

Autor:

Malwina Szymańska

Wstęp

Witamy na blogu poradni Senso Senso, miejscu, gdzie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem dotyczącym różnych aspektów zdrowia psychicznego. 

Kontynuujemy serię artykułów poświęconą jednemu z często niezrozumiałych i źle diagnozowanych zaburzeń – ADHD, czyli zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. 

Celem tej serii jest rozwianie mitów, dostarczenie rzetelnych informacji i wsparcie zarówno osób dotkniętych tym zaburzeniem, jak i ich bliskich.

Dzisiaj odpowiadamy na pytanie:

Jak rodzic może pomóc swojemu dziecku z ADHD w szkole (Diagnoza, orzeczenie lub opinia przy ADHD)?

Rodzice mogą podjąć kilka kroków, aby pomóc dziecku z ADHD odnieść sukces w szkole. Oto lista podstawowych działań, które mogą pomóc w zapewnieniu, że dziecko z ADHD otrzyma niezbędne wsparcie i adaptacje, które pozwolą mu odnieść sukces w szkole.

1. Uzyskanie diagnozy

Rodzice powinni zasięgnąć opinii specjalisty (psychologa, psychiatry), aby zdiagnozować ADHD u dziecka. Diagnoza jest ważna, aby zrozumieć, jakie wsparcie będzie potrzebne dziecku.

2. Uzyskanie orzeczenia lub opinii

Po postawieniu diagnozy rodzice powinni uzyskać orzeczenie lub opinię od specjalisty, która będzie zawierać zalecenia dotyczące wsparcia edukacyjnego dla dziecka.

3. Komunikacja ze szkołą

Rodzice powinni nawiązać ściślejszą współpracę z nauczycielami, informując ich o diagnozie i potrzebach dziecka, oraz dzieląc się z nimi zaleceniami zawartymi w orzeczeniu lub opinii.

4. Stworzenie planu edukacyjnego

Rodzice mogą współpracować ze szkołą w celu stworzenia indywidualnego planu edukacyjnego (PEI), który powinien zawierać konkretne strategie, adaptacje i wsparcia, które pomogą dziecku w nauce.

5. Współpraca z specjalistami

Jeśli to konieczne, rodzice powinni zaangażować specjalistów, takich jak psycholog szkolny, logopeda, czy terapeuta zajęciowy, aby zapewnić dodatkowe wsparcie dla dziecka.

6. Edukacja i wsparcie dla rodziny

Rodzice powinni także poszukiwać edukacji i wsparcia dla siebie, ucząc się jak zarządzać zachowaniem dziecka, aby wspierać jego rozwój emocjonalny i społeczny.

7. Zapewnienie stabilnego środowiska

W domu, rodzice powinni stworzyć stabilne i strukturalizowane środowisko, z ustalonymi rutynami, jasnymi regułami i konsekwencjami oraz pozytywnym wzmacnianiem.

8. Zapewnienie regularnych przeglądów

Regularne spotkania z nauczycielami i innymi profesjonalistami są ważne, aby monitorować postępy dziecka, omawiać wszelkie trudności i dostosowywać strategie wsparcia w razie potrzeby.

9. Zapewnienie medycznej opieki i terapii

W niektórych przypadkach leczenie farmakologiczne i terapia behawioralna mogą być również potrzebne i powinny być realizowane zgodnie z zaleceniami lekarza.

10. Dbanie o dobrostan emocjonalny dziecka

Rodzice powinni dbać o pozytywne relacje z dzieckiem, zapewniając mu wsparcie emocjonalne, rozwijając jego umiejętności społeczne i radzenie sobie ze stresem.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Państwa źródłem cennych informacji na temat ADHD.

Diagnozowanie i leczenie tego zaburzenia wymaga kompleksowego podejścia i współpracy wielu specjalistów. W Senso Senso świadczymy kompleksowe wsparcie w zakresie diagnozowania i leczenia ADHD.

---

🔵 Zastanawiasz się czy Ty lub ktoś w Twojej rodzinie może cierpieć na zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)? 
👉 Zadbaj o diagnozę ADHD oraz profesjonalną terapię ADHD w Senso Senso.

---

Spis powiązanych artykułów

  1. Czym jest ADHD?

  2. Po czym poznam, że moje dziecko ma ADHD? 

  3. Jak diagnozujemy ADHD?

  4. Czy dziecko jest niegrzeczne czy po prostu niezdiagnozowane pod kątem ADHD?

  5. Jakie są główne trudności dzieci z adhd?

  6. Jakie problemy w szkole mają dzieci z ADHD?

  7. Jak funkcjonuje pamięć i uwaga u dzieci z ADHD?

  8. Jak pracować w szkole z uczniem z ADHD?

  9. Jak rodzic może pomóc swojemu dziecku z ADHD w szkole?


Malwina Szymańska

Autor wpisu:

Malwina Szymańska

Udostępnij: