ADHD

Jakie problemy w szkole mają dzieci z ADHD?

Data publikacji:

14.11.2023

Czas czytania:

2 min

Wstęp

Witamy na blogu poradni Senso Senso, miejscu, gdzie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem dotyczącym różnych aspektów zdrowia psychicznego. 

Kontynuujemy serię artykułów poświęconą jednemu z często niezrozumiałych i źle diagnozowanych zaburzeń – ADHD, czyli zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Celem tej serii jest rozwianie mitów, dostarczenie rzetelnych informacji i wsparcie zarówno osób dotkniętych tym zaburzeniem, jak i ich bliskich.

Dzisiaj odpowiadamy na pytanie:

Jakie problemy w szkole mają dzieci z ADHD?

Dzieci z ADHD mogą napotykać różnorodne problemy w szkole, które mogą wynikać zarówno z trudności w koncentracji, jak i z nadmiernej aktywności oraz impulsywności. Najczęstrze trudności, z którymi mogą się one zmagać są następujące.

 1. Trudności z koncentracją, czyli problemy z uważnym słuchaniem i skupieniem się na lekcji, co może prowadzić do trudności w przyswajaniu informacji i nauki nowego materiału, częste popełnianie błędów wynikające z niedbałości, zmaganie się z organizacją i planowaniem zadań. 
 2. Hiperaktywność, czyli nadmierne ruchliwość i trudności z pozostaniem w miejscu, nadmierna gadatliwość, aktywność ruchowa w niewłaściwym czasie, trudności z przystosowaniem się do spokojnych lub monotonnych sytuacji.
 3. Impulsywność, czyli przerywanie lekcji, brak cierpliwości, aby czekać na swoją kolej, działanie bez zastanowienia nad konsekwencjami, problem z opanowaniem reakcji emocjonalnych. 
 4. Problemy społeczne, czyli trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji z rówieśnikami, częste konflikty z nauczycielami i rówieśnikami, problemy z przestrzeganiem reguł i norm społecznych. Dzieci z ADHD są często karane za złe zachowanie, co może prowadzić do uczucia odrzucenia i wykluczenia społecznego.
 5. Problemy z organizacją i zarządzaniem czasem, czyli zapominanie o zadaniach domowych i terminach, częste gubienie przedmiotów potrzebnych do wykonania zadań szkolnych, nieefektywne zarządzanie czasem i trudności z ukończeniem zadań w wyznaczonym czasie. 
 6. Problemy z uczestnictwem w lekcjach, czyli problemy z uczestnictwem w zajęciach i realizacją poleceń nauczyciela, trudności z samodzielnością i wymaganiami szkolnymi, niska samoocena i frustracja związana z trudnościami szkolnymi. Dzieci z ADHD mogą być bardziej wrażliwe na przestymulowanie sensoryczne, co sprawia, że hałaśliwe i zatłoczone środowisko klasy może być dla nich wyjątkowo trudne.
 7. Trudności z uczeniem się, czyli opóźnienia w nauce i trudności z przyswajaniem nowych informacji, problemy z zadaniami wymagającymi dłuższego skupienia, niskie wyniki w testach i ocenach. 

Problemy z nauką i interakcjami społecznymi w szkole mogą prowadzić do odczuwania przez dziecko wysokiego poziomu stresu i lęku

Rozpoznanie i wsparcie ze strony nauczycieli, terapeutów i rodziny są kluczowe dla pomocy dzieciom z ADHD w przetrwaniu wyzwań szkolnych. 

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), dostosowania na lekcjach, terapia behawioralna, a także, w niektórych przypadkach, leczenie farmakologiczne mogą pomóc dzieciom osiągnąć sukces w szkole.

---

🔵 Zastanawiasz się czy Ty lub ktoś w Twojej rodzinie może cierpieć na zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)? 
👉 Zadbaj o diagnozę ADHD oraz profesjonalną terapię ADHD w Senso Senso.

---

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Państwa źródłem cennych informacji na temat ADHD.

Diagnozowanie i leczenie tego zaburzenia wymaga kompleksowego podejścia i współpracy wielu specjalistów. W Senso Senso świadczymy kompleksowe wsparcie w zakresie diagnozowania i leczenia ADHD.

Jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują wsparcia, poradnia Senso Senso jest zawsze do Państwa dyspozycji.

Spis powiązanych artykułów

 1. Czym jest ADHD?

 2. Po czym poznam, że moje dziecko ma ADHD? 

 3. Jak diagnozujemy ADHD?

 4. Czy dziecko jest niegrzeczne czy po prostu niezdiagnozowane pod kątem ADHD?

 5. Jakie są główne trudności dzieci z adhd?

 6. Jakie problemy w szkole mają dzieci z ADHD?

 7. Jak funkcjonuje pamięć i uwaga u dzieci z ADHD?

 8. Jak pracować w szkole z uczniem z ADHD?

 9. Jak rodzic może pomóc swojemu dziecku z ADHD w szkole?


Udostępnij: