ADDHD

Po czym poznam, że moje dziecko ma ADHD?

Data publikacji:

11.11.2023

Czas czytania:

2 min

Autor:

Malwina Szymańska

Wstęp

Witamy na blogu poradni Senso Senso, miejscu, gdzie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem dotyczącym różnych aspektów zdrowia psychicznego. 

Rozpoczynamy serię artykułów poświęconą jednemu z często niezrozumiałych i źle diagnozowanych zaburzeń – ADHD, czyli zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. 

Celem tej serii jest rozwianie mitów, dostarczenie rzetelnych informacji i wsparcie zarówno osób dotkniętych tym zaburzeniem, jak i ich bliskich. 

W drugi artykule skupimy się na rozpoznaniu ADHD.

Po czym poznam, że moje dziecko ma ADHD? 

Rozpoznanie ADHD u dziecka może być trudne, ponieważ wiele objawów tego zaburzenia może występować również w innych stanach i okresach rozwojowych

Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu u Twojego dziecka potencjalnych objawów ADHD. Można je podzielić na trzy kategorie. 

 1. Zaburzenia uwagi:

 • trudności z koncentracją ÷ dziecko może mieć problem ze skupieniem uwagi na jednym zadaniu, przy jego wykonywaniu nie dbać o szczegóły, sprawiać wrażenie, jakby nie słuchało, co się do niego mówi, być rozkojarzone, przez co popełnia błędy, łatwo rozpraszać się  pod wpływem zewnętrznych bodźców,
 • zapominalstwo ÷ dziecko może często zapominać o zadaniach i czynnościach, które powinno wykonać (np. odrabianie lekcji), być roztargnione, gubić przedmioty i zapominać, gdzie je zostawiło.
 1. Hiperaktywność:

 • nieumiejętność siedzenia w jednym miejscu ÷ dziecko może być niezdolne do usiedzenia w jednym miejscu, np. w ławce szkolnej wierci się, chodzi po klasie, zachowuje się niestosownie do okoliczności,
 • nadmierna gadatliwość ÷ dziecko może nie być w stanie powstrzymać się od mówienia, mówić nadmiernie dużo i często przerywać innym,
 • niepokój i nadruchliwość ÷ dziecko może być w ciągłym ruchu, biegać, wdrapywać się na przedmioty, podczas zabawy jest głośne, a odpoczynek w ciszy i spokoju sprawia mu trudności, ma problemy z kontynuowaniem rozpoczętych zadań i zarzuca ich wykonanie , jego aktywność jest chaotyczna, nie służy określonemu celowi.
 1. Impulsywność:

 • brak cierpliwości ÷ dziecko podczas zadań i zabaw grupowych może mieć problem z oczekiwaniem na swoją kolej, często może przerywać lub przeszkadzać innym, chce skupiać uwagę na sobie,
 • problem z oceną ryzyka ÷ dziecko może podejmować działania bez myślenia o konsekwencjach,
 • nagłe wybuchy gniewu ÷ dziecko może mieć trudności z kontrolowaniem emocji, wyrażać je często bez zastanowienia.

Rozpoznanie ADHD może być skomplikowane, ponieważ wiele z tych objawów można pomylić z normalnym zachowaniem dziecka lub z innymi zaburzeniami. Warto więc dodatkowo zwrócić uwagę na to, że:

 1. objawy te muszą występować w różnych środowiskach, takich jak szkoła, dom, czy środowisko rówieśnicze,

 2. objawy powinny trwać przez co najmniej sześć miesięcy i być nieadekwatne do wieku dziecka,

 3. trudności powinny występować przed 12. rokiem życia, nawet jeśli zostały zidentyfikowane później.

---

🔵 Zastanawiasz się czy Ty lub ktoś w Twojej rodzinie może cierpieć na zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)? 
👉 Zadbaj o diagnozę ADHD oraz profesjonalną terapię ADHD w Senso Senso.

---

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Państwa źródłem cennych informacji na temat ADHD.

Diagnozowanie i leczenie tego zaburzenia wymaga kompleksowego podejścia i współpracy wielu specjalistów. Zapraszamy do kolejnego artykułu dotyczącego klinicznego diagnozowanie ADHD.

Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, gdzie w kolejnych artykułach będziemy zgłębiać różne aspekty ADHD, odpowiadać na pytania i rozwiewać wątpliwości. 

Jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują wsparcia, poradnia Senso Senso jest zawsze do Państwa dyspozycji.

Spis powiązanych artykułów

 1. Czym jest ADHD?

 2. Po czym poznam, że moje dziecko ma ADHD? 

 3. Jak diagnozujemy ADHD?

 4. Czy dziecko jest niegrzeczne czy po prostu niezdiagnozowane pod kątem ADHD?

 5. Jakie są główne trudności dzieci z adhd?

 6. Jakie problemy w szkole mają dzieci z ADHD?

 7. Jak funkcjonuje pamięć i uwaga u dzieci z ADHD?

 8. Jak pracować w szkole z uczniem z ADHD?

 9. Jak rodzic może pomóc swojemu dziecku z ADHD w szkole?


Malwina Szymańska

Autor wpisu:

Malwina Szymańska

Udostępnij: