Diagnoza gotowości szkolnej

Diagnoza gotowości szkolnej to proces oceny, który ma na celu określenie, czy dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Proces ten dotyczy przede wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym, zazwyczaj w ostatnim roku przed planowanym rozpoczęciem edukacji szkolnej. Diagnoza ta pomaga w zidentyfikowaniu obszarów, w których dziecko może potrzebować dodatkowego wsparcia, a także w wyrównywaniu ewentualnych różnic rozwojowych między dziećmi. Obejmuje ocenę umiejętności, kompetencji oraz gotowości emocjonalnej i społecznej dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Czas trwania: 2 - 4 spotkania x 50 minut

Cena: 790 zł

Jak wyglądają zapisy: Zapisu można dokonać poprzez kontakt z recepcją; telefonicznie 535 799 506 lub mailowo kontakt@sensosenso.pl

Diagnozę gotowości szkolnej zawsze poprzedza konsultacja pedagogiczna

Jak wyglada proces diagnozy gotowości szkolnej w Senso Senso

Diagnostykę rozpoczynamy zawsze od wizyty konsultacyjnej na której omawiamy zakres i proces diagnostyczny.

Konsultacja pedagogiczna trwa 50 minut. Na pierwsze spotkanie z pedagogiem zapraszani są sami rodzice, celem zebrania wywiadu terapeutycznego dotyczącego potrzeb dziecka, jego dotychczasowego funkcjonowania oraz rozwoju.

Kolejnym etapem są spotkania z samym dzieckiem celem obserwacji pedagogicznej oraz wykonanie testów gotowości szkolnej z zastosowaniem wystandaryzowanej baterii testowej KOGS - Karty oceny gotowości szkolnej.

W zależności od potrzeb pacjenta spotkań może być miedzy 2 a 4, każe po 50 minut.

Dlaczego gotowość szkolna jest ważna?

Gotowość szkolna jest kluczowa, ponieważ wpływa na sposób, w jaki dziecko radzi sobie w szkole na samym starcie edukacji. Dzieci, które są dobrze przygotowane do podjęcia nauki, zwykle lepiej adaptują się do środowiska szkolnego, mają lepsze wyniki w nauce i wykazują większą motywację do uczenia się. W przeciwnym razie, dzieci niedojrzałe szkolnie mogą napotkać na trudności, które wpłyną negatywnie na ich postępy w nauce, samopoczucie emocjonalne oraz relacje z rówieśnikami i nauczycielami.

Główne cele diagnozy gotowości szkolnej:

 • Zidentyfikować poziom rozwoju dziecka w różnych obszarach, takich jak zdolności poznawcze, motoryka, zdolności językowe, umiejętności społeczne i emocjonalne.
 • Wykryć ewentualne trudności lub opóźnienia rozwojowe, które mogą wpływać na proces uczenia się.
 • Dostosować program nauczania i metody pracy do indywidualnych potrzeb dziecka.
 • Podjęcie decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Przedstawienie wyników diagnozy gotowości szkolnej w szkole ma na celu zapewnienie, że nauczyciele będą świadomi potrzeb i poziomu rozwoju każdego dziecka. Umożliwia to lepsze przygotowanie do indywidualnego podejścia i dostosowanie metod nauczania, tak aby wspierać dziecko w początkowej fazie edukacji szkolnej.

Kiedy należy przeprowadzić diagnozę gotowości szkolnej?

Zaleca się przebadać wszystkie dzieci zbliżające się do wieku szkolnego, szczególnie te, które wykazują ewentualne trudności w przystosowaniu się do wymogów szkolnych lub mają problemy z rozwojem w pewnych obszarach.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • Zdolności komunikacyjne i językowe.
 • Gotowość emocjonalną i społeczną do funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
 • Umiejętności przedszkolne, takie jak rysowanie, liczenie, rozpoznawanie liter.
 • Koordynację motoryczną.
 • Zainteresowanie nauką i motywację do poznawania nowych rzeczy.

Terminy przeprowadzania diagnozy gotowości szkolnej:

 1. Diagnoza jesienna powinna być przeprowadzana na początku roku szkolnego (wrzesień - październik), w którym dziecko rozpoczyna realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Jej celem jest rozpoznanie ewentualnych problemów dziecka oraz udzielenie mu pomocy edukacyjno-terapeutycznej w trakcie bieżącej pracy w przedszkolu.
 2. Diagnoza wiosenna powinna być przeprowadzana pod koniec roku szkolnego (kwiecień), w którym dziecko realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Jej celem jest zgromadzenie materiałów, na podstawie których nauczyciele przygotują diagnozę gotowości szkolnej.

Poznaj naszych terapeutów

Katarzyna Król

Katarzyna Król

Pedagog specjalny, diagnosta pedagogiczny

Dysponujemy:

 • zapleczem praktycznej wiedzy specjalistów różnych dziedzin pedagogiczno-psychologicznych
 • wieloma technikami terapeutycznymi, które zawsze dobieramy indywidualnie do Państwa potrzeb
 • przytulną przestrzenią do pracy gdzie pacjenci czują się swobodnie i komfortowo
 • zajęciami indywidualnymi, treningami oraz warsztatami, które korzystnie wspierają Państwa indywidualną pracę

Nadrzędnym celem terapii pedagogicznej jest skupienie się na rozpoznaniu i rozwiązaniu konkretnych problemów edukacyjnych, społecznych, emocjonalnych czy behawioralnych. Pomaga również w rozwijaniu umiejętności, strategii i narzędzi do radzenia sobie z różnymi trudnościami.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.