alicja

Alicja Kuchar

Pedagog, Nauczyciel montessori, trener TUS, trener outdoor learning

O swojej pracy: W pracy z dziećmi i dorosłymi staram się stworzyć autentyczny i otwarty kontakt, który tworzy przestrzeń i podstawę do wspierania oraz dzielenia się tym, co może być potrzebne. W tej podróży nieustannie kieruje mną ciekawość, a interakcja z drugim człowiekiem uczy mnie uważności, inspiruje i motywuje do ciągłego rozwoju.”

Alicja Kuchar w Senso Senso

 • Prowadzi Konsultacje dla rodziców
 • Prowadzi Warsztaty dla rodziców
  • Trening Umiejętności Wychowawczych
  • Wychowanie w duchu Montessorii 
 • Prowadzi Trening Umiejętności społecznych

Jestem pedagogiem wczesnoszkolnym i przedszkolnym.

Od początku mojej kariery zawodowej jestem zafascynowana alternatywnymi metodami edukacji  Szczególnie przyciągnęła mnie pedagogika Marii Montessori, której zasady najpierw zgłębiałam w Stowarzyszeniu Montessori w Łodzi, a następnie praktykowałam w przedszkolu, prowadząc grupy dzieci. 

Jako entuzjastka tej filozofii, wplątuję jej elementy w warsztaty psychoedukacyjne i integracyjne dla przedszkoli i klas szkolnych, które prowadzę. Pomagam również nauczycielom i rodzicom w lepszej komunikacji z dziećmi, szkoląc ich w zakresie Porozumienia bez Przemocy.

Współpracuję z środowiskiem edukacji domowej, prowadząc zajęcia ruchowe i w otoczeniu natury. Jako przewodnik górski i trener edukacji na świeżym powietrzu, chętnie wykorzystuję te umiejętności w pracy z moimi podopiecznymi.

Dążę do stworzenia bezpiecznej przestrzeni dla dzieci i dorosłych, gdzie, przy odpowiednim wsparciu, możliwy jest rozwój i wykorzystanie indywidualnego potencjału do poprawy samopoczucia i kompetencji.

Moje przekonanie o istnieniu i dostępności indywidualnego potencjału każdego człowieka skierowało mnie ku Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, której tajniki poznaję na kolejnych etapach szkolenia. 

Aby coraz lepiej i szerzej wspierać osoby, z którymi pracuję, ciągle zdobywam wiedzę i rozwijam swoje umiejętności poprzez różnorodne kursy i szkolenia.

Certyfikaty

 • Język Serca w pracy z dziećmi i młodzieżą – Kurs komunikacji w duchu

porozumienia bez przemocy (NVC) w pracy z dziećmi i młodzieżą

 • Trener Umiejętności Społecznych SST ( I i II stopień)
 • Terapia Skoncentrowana na rozwiązaniach- Kurs I Stopnia
 • Trener Outdoor Learning (edukacji w plenerze)- Akademia Trenerów przy Centrum Innowacyjnej Edukacji

Wykształcenie

 • Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne : licencjat
 • Nauczyciel w nurcie pedagogiki Montessori : Propedeutyczny kurs pedagogiki Marii Montessorii w zakresie edukacji wieku dziecięcego , Polskie Stowarzyszenie Montessori
 • Terapia Skoncentrowana na rozwiązaniach – II stopień ( w trakcie)