specjalista

Barbara Wrońska

Psycholog, Psychoterapeuta, Konsultant Kryzysowy, trener TUS

O swojej pracy:  Dążę do budowania wsparcia poprzez silne relacje terapeutyczne, które pomagają dzieciom i dorosłym odważnie stawić czoła wyzwaniom życia. Moje podejście do terapii koncentruje się na dostosowywaniu metod do osobowości pacjentów, z akcentem na angażowanie rodziców w proces terapeutyczny dzieci.

Barbara Wrońska w Senso Senso

 • Prowadzi konsultacje dla rodziców
 • Prowadzi terapię:
  • Indywidualną
  • Rodzinną
 • Diagnozuje z wykorzystaniem baterii testów
 • Prowadzi Trening Umiejętności Społecznych

W terapii indywidualnej pomagam dzieciom i młodzieży rozwijać umiejętności interpersonalne, regulować emocje, radzić sobie z lękiem, porażką, sytuacjami kryzysowymi, a także z trudnościami w relacjach rówieśniczych. 

Pracuję także z dziećmi ze spektrum autyzmu

W terapii dorosłych wspieram osoby doświadczające kryzysów psychologicznych, lęku, cierpienia, obniżonego nastroju oraz problemów z samooceną. 

Wykorzystuję metody terapii akceptacji i zaangażowania, skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz dialogu motywującego. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi ze spektrum autyzmu w przedszkolu terapeutycznym, prowadząc treningi umiejętności społecznych dla uczniów szkół podstawowych, organizując warsztaty w Kole Naukowym Psychologii Sportu Uniwersytetu SWPS i pracując jako psycholog sportowy.

Nieustannie dbam o swój rozwój zawodowy, aktywnie uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Moja praca jest regularnie poddawana superwizji.

Certyfikaty

 • Konsultant Kryzysowy (certyfikat Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu)
 • Trener TUS (certyfikat poradni Przystań Psychologiczna)
 • Praktyk Dialogu Motywującego (Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego)
 • „Terapia behawioralna tików u dzieci i młodzieży” – Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku
 • „Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wprowadzenie do pięciu zasad FAP”, prowadzone przez Mathew Skinta – Uczę się ACT
 • „Terapia DBT w samookaleczeniach nastolatków”, prowadzone przez Sheri van
  Dijk, Uczę się ACT
 • „Pożegnaj wagę. Jak wykorzystać techniki ACT w odchudzaniu i utrzymaniu
  wymarzonej sylwetki”, prowadzone przez Joseph Ciarrochi, Uczę się ACT
 •  uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 (nr uprawnień 21/28/11/22/SB5)
 •  „Praktyk Dialogu Motywującego” – Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego
 •  „Praca z nieadaptacyjnymi schematami – techniki doświadczeniowe dla początkujących” – Gabinet Psychoterapeutyczno-Seksuologiczny Humana
 • „Pierwsze kroki w psychologii sportu” (stopień I, II i III) prowadzone przez psychologa sportowego Katarzynę Selwant
 •  „Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dziecka. Kurs dla profesjonalistów” - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • „Autyzm i Zespół Aspergera” - Centrum Terapii i Rozwoju Indygo
 •  „Pozwólmy dzieciom być głośno – praca z grupą nie musi być trudna” - Ośrodek Szkolenia SCOLARIS
 •  „Psychologia rozwojowa dla psychoterapeutów” - Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń SWPS
 • „Praca terapeuty – cienia z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera” - Centrum Terapii i Rozwoju Indygo
 •  „Diagnoza funkcjonalna dziecka z orzeczeniem” - Centrum Terapii i Rozwoju Indygo
 •  „Kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera” - SOTIS
 • „Uważność i współczucie w terapii schematu” - Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii Dialog
 • „Zabawa z małym dzieckiem z autyzmem metodą na rozwój komunikowania” - SYNAPSIS

Wykształcenie

 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS: Tytuł magistra na kierunku Psychologia
 • Uniwersytet Warszawski: Tytuł magistra na kierunku Filologia hiszpańska
 • Certyfikat I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego (w trakcie)
 • Szkoła psychoterapeutyczna Behawioralnie.pl: "Terapia akceptacji i zaangażowania (w trakcie)".