Joanna

Joanna Nowakowska

Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapia ręki, Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Pedagog specjalny

O swojej pracy: „ Poruszanie się w świecie bodźców bywa czasem dla dzieci trudne, czasem bardzo przyjemne. Do terapii integracji sensorycznej podchodzę jak do nauki umiejętności, tłumaczę, prowadzę, wspieram i rozwijam, pozwalając moim podopiecznym w pełni zrozumieć otaczających ich świat.”

Joanna Nowakowska w Senso Senso

 • Konsultacje dla rodziców
 • Diagnoza integracji sensorycznej
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Treningi usamodzielniania

Specjalizuję się w diagnozowaniu integracji sensorycznej oraz prowadzeniu indywidualnych terapii dzieci i młodzieży o zróżnicowanych potrzebach.

W pracy często wykorzystuję elementy terapii motoryki małej.

Posiadam bogate doświadczenie jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz jako pedagog specjalny. Doświadczenie to zdobywałam także pracując jako wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz jako asystent do samodzielnego życia w Fundacji wspierającej młodzież z pieczy zastępczej. 

Jako terapeuta z licznymi doświadczeniami staram się patrzeć kompleksowo na problemy i trudności, z jakimi borykają się dzieci i ich rodzice.

Różnorodność moich doświadczeń oraz praktyki zawodowej umożliwia mi łączenie technik i wiedzy z wielu obszarów, co przekłada się na wszechstronne wsparcie rozwoju moich młodych podopiecznych.

Kluczowym elementem mojego podejścia jest dostosowywanie terapii do indywidualnych potrzeb i zainteresowań każdego dziecka. Pozwala mi to włączać do procesu terapeutycznego elementy, które dodatkowo motywują moich pacjentów do pracy i doceniania osiągnięć.

Podczas pracy z dzieckiem przykładam dużą wagę do współpracy z jego rodziną, co przynosi mi wiele satysfakcji.

Certyfikaty

 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania w przedszkole (warsztaty, NODN "Supernauczyciel")
 • Jak pracować z uczniem zdolnym z zespołem Aspergera (warsztaty WCIES)
 • Zdrowie w roli głównej czyli zagrożenia środowiskowe na przykładzie Warszawy (warsztaty WCIES)
 • Gry i zabawy w pracy z grupą - jak efektywnie, twórczo, dynamicznie i atrakcyjnie pracować z dziećmi i mlodzieżą (MSCDN w Warszawie)
 • Praca metodą projektu w klasach młodszych (WCIES)
 • Praca w grupie z dzieckiem wysokofunkcjonującym z Autyzmem lub Zespołem Aspergera (warsztaty, NODN "Supernauczyciel")
 • Raz, dwa, trzy liczysz Ty!- zajęcia matematyczne w przedszkolu (warsztaty, NODN "Supernauczyciel")
 • "Dziecko krzywdzone" - czy konflikt okołorozwodowy powinien być traktowany jako przemoc emocjonalna? (wykłady - Komitety Ochrony Praw Dziecka)
 • "Złość piękności szkodzi, czyżby? - fakty i mity na temat złości dzieci (Nowa Era)
 • Samouszkodzanie i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży (Centrum CBT EDU Sp. z o.o.)

Wykształcenie

 • Studia podyplomowe | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • Studia podyplomowe | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
 • Studia magisterskie | Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie. Pedagogika | Pedagogika szkolna z przedsiębiorczością
 • Studia licencjackie | Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie. Pedagogika | Pedagogika szkolna z przedsiębiorczością