Integracja sensoryczna

Terapia integracji sensorycznej to specjalistyczna forma terapii, która ma na celu pomóc osobom, szczególnie dzieciom, w organizowaniu i interpretowaniu sensorycznych doświadczeń pochodzących z ich otoczenia. Ta terapia jest często stosowana u osób z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, w tym u dzieci ze spektrum autyzmu, ADHD, afazją lub zespołami genetycznymi, a także u tych, które mają trudności w nauce lub problemy z koordynacją i motoryką. Istnieje wiele różnorodnych metod i terapii w zakresie integracji sensorycznej, których łączenie przynosi wiele korzyści dla pacjenta.

Konsultacja SI

Konsultacja z zakresu integracji sensorycznej jest często pierwszym krokiem w procesie pomocy dziecku, które wykazuje trudności w tym obszarze funkcjonowania. 

Głównym zadaniem podczas konsultacji jest zidentyfikowanie ewentualnych trudności w przetwarzaniu bodźców z otoczenia, takich jak dotyk, ruch, pozycja ciała, dźwięk i światło. Na podstawie tej oceny, terapeuta może zaproponować odpowiednie metody terapii i interwencje mające na celu pomoc w lepszym przetwarzaniu tych bodźców i poprawę ogólnego funkcjonowania, a także wskazać kierunki dalszej diagnozy.

 • Cel: doradztwo w problemach przetwarzania i syntezy bodźców, określenie planów terapeutycznych oraz wskazanie obszarów do diagnozy.
 • Uczestnicy: Najczęściej rodzice lub opiekunowie
 • Zakres: Analiza trudności, udzielanie porad, proponowanie interwencji i strategii wsparcia.

Rezultat: Zrozumienie problemu, wskazówki dotyczące dalszego postępowania, plan wsparcia lub skierowanie do innych specjalistów.

Terapia SI

Terapia integracji sensorycznej to specjalistyczna forma terapii, która ma na celu pomóc osobom, szczególnie dzieciom, w organizowaniu i interpretowaniu sensorycznych doświadczeń pochodzących z ich otoczenia. Ta terapia jest często stosowana u osób z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, w tym u dzieci ze spektrum autyzmu, ADHD, a także u tych, które mają trudności w nauce lub problemy z koordynacją i motoryką.

Dla Kogo?

Terapia integracji sensorycznej przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych które mają

Cel: 

Terapia ma na celu poprawę zdolności pacjentów do odpowiedniego reagowania na bodźce sensoryczne, co umożliwia lepsze funkcjonowanie w codziennych sytuacjach, w szkole, w domu i w interakcjach społecznych.

Rezultat:

 • Poprawa zdolności do przetwarzania bodźców sensorycznych
 • Rozwój umiejętności motorycznych i koordynacyjnych
 • Zmniejszenie stresu i frustracji związanej z trudnościami sensorycznymi

Terapia ręki

Terapia ręki to ogólna nazwa dla różnych form terapii manualnej, które koncentrują się na poprawie funkcjonalności motoryki małej, czyli obręczy barkowej, przedramion i samych dłoni. Terapia ręki obejmuje różnorodne techniki, w tym masaż, mobilizację stawów, ćwiczenia wzmacniające i rozciągające, a także zastosowanie specjalistycznego sprzętu do poprawy w zakresie manipulowania dłońmi i palcami. 

Cel:

poprawa w zakresie precyzji, koordynacji i manipulacji dłońmi. Przywrócenie jak najlepszej funkcjonalności ręki, minimalizacja dyskomfortu lub bólu po zabiegach, lub operacjach.

Dla kogo?

Terapia ta jest przeznaczona dla dzieci, młodzieży  oraz dorosłych, którzy mają trudność w codziennych czynnościach przejawiających się poprzez:

 • trudności w czynnościach wymagających precyzji jak zapinanie guzików, manipulowanie małymi przedmiotami
 • mają nieczytelnych charakter pisma i trudności w wykonywaniu prac plastycznych
 • mają trudności ze zbyt lekkim lub mocnych chwytem
 • cierpią z powodu urazów lub przebytych zabiegów

Rezultat:

Oczekiwane rezultaty to poprawa ruchomości, siły i funkcjonalności ręki, zmniejszenie bólu, a także lepsze radzenie sobie z codziennymi czynnościami wymagającymi użycia dłoni.

Dieta sensoryczna

Dieta sensoryczna to indywidualnie dostosowany plan działań mający na celu regulację stymulacji sensorycznej u osób, z trudnościami i przetwarzania sensorycznego. Strategia ta polega na świadomym dostarczaniu lub ograniczaniu bodźców sensorycznych w celu utrzymania optymalnego poziomu pobudzenia układu nerwowego i zapobiegania jego przeciążeniu.

Cel: Głównym celem diety sensorycznej jest zapewnienie odpowiedniego poziomu stymulacji sensorycznej, co może pomóc w poprawie funkcjonowania codziennego, zwiększeniu koncentracji, redukcji stresu i ogólnym zwiększeniu komfortu życia.

Dla kogo: Dieta sensoryczna jest szczególnie korzystna dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, w tym dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, afazją ale może być również użyteczna dla osób z innymi rodzajami zaburzeń neurologicznych.

Rezultat: Skuteczna dieta sensoryczna może prowadzić do poprawy samopoczucia, lepszego radzenia sobie z bodźcami zewnętrznymi, poprawy zdolności koncentracji i uczenia się, a także może wspomagać rozwój społeczny i emocjonalny. Może również pomóc w zmniejszeniu niepożądanych zachowań wynikających z nadmiernego lub niewystarczającego pobudzenia sensorycznego.

Masaż pediatryczny

Masaż pediatryczny to specjalistyczna forma masażu przeznaczona dla niemowląt i dzieci. Jest to technika, która skupia się na delikatnym i bezpiecznym dotyku, dostosowanym do potrzeb i rozwoju młodych pacjentów.

Dla kogo: Masaż pediatryczny jest przeznaczony dla niemowląt i dzieci. Może być szczególnie korzystny dla dzieci z trudnościami, takimi jak:

 •  kolka, 
 • zaparcia
 • obniżenie napięcia mięśniowego, 
 • nadwrażliwość, 
 • problemy ze snem

Cel: Głównym celem masażu pediatrycznego jest wspieranie fizycznego i emocjonalnego rozwoju dziecka. 

Rezultat: Regularny masaż może prowadzić do poprawy ogólnego samopoczucia dziecka, w tym lepszego snu, redukcji stresu i pobudzenia, a także może wzmacniać więź między dzieckiem a rodzicem. Masaż może również przyczynić się do lepszego rozwoju sensorycznego i motorycznego, a w przypadku dzieci z konkretnymi problemami zdrowotnymi – do złagodzenia objawów tych stanów.

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna to specjalny rodzaj ćwiczeń fizycznych zaprojektowanych, aby poprawić postawę ciała, wzmocnić mięśnie i zapobiegać lub leczyć różne dysfunkcje ruchowe. Gimnastyka korekcyjna odbywa się w systemie terapeutycznych zajęć indywidualnych lub profilaktycznych zajęć grupowych.

Dla kogo:

 • Dzieci i Młodzież:
  • Mające wady postawy wynikające z szybkiego wzrostu lub złych nawyków.
 • Osoby Dorosłe:
  • Pracujące w pozycji siedzącej, narażone na problemy z kręgosłupem.
  • Osoby po urazach wymagających rehabilitacji.

Cel:

 • Skorygowanie wad postawy, takich jak skolioza, lordoza, kifoza.
 • Budowanie siły w słabych lub niedostatecznie używanych mięśniach.
 • Rozciąganie i zwiększenie elastyczności mięśni i stawów.
 • Poprawa stabilności stawów i redukcja ryzyka urazów.
 • likwidacja płaskostopia i wad chodu

Rezultat: Regularne ćwiczenia korekcyjne przynoszą znaczną poprawę w zakresie ogólnej mobilności ciała. Lepsza postawa, w tym skorygowanie wad takich jak skolioza, kifoza czy lordoza. Wzmocnienie słabych mięśni, co prowadzi do lepszego wsparcia dla struktur kostnych i stawowych, są częstym wynikiem regularnej terapii. W celach profilaktycznych i zapobiegawczych dobrze jest uczęszczać na grupowe zajęcia gimnatyki korekcyjnej.

Sala Doświadczania Świata (Snoezelen)

Snoezelen 

Snoezelen, znany również jako sala doświadczania świata, to terapeutyczna metoda wykorzystująca specjalnie zaprojektowane przestrzenie do stymulacji wszystkich zmysłów.  

Snoezelen jest często stosowany jako uzupełnienie innych form terapii, oferując unikalne doświadczenia sensoryczne, które mogą znacząco poprawić jakość życia osób z różnymi potrzebami terapeutycznymi. 

Dla kogo: 

 • Osoby w spektrum autyzmu: Dostarcza kontrolowanego środowiska do eksploracji sensorycznej lub wyciszenia i relaksacji. 
 • Osoby z Zaburzeniami Rozwojowymi: Pomaga w integracji sensorycznej. 
 • Osoby a ADHD: Pomaga w wyciszeniu, koncentracji uwagi oraz relaksacji 
 • Dzieci: Pomaga w rozwoju sensorycznym i emocjonalnym. 
 • Osoby z Wielorakimi Niepełnosprawnościami: Dostarcza stymulacji dostosowanej do ich unikalnych potrzeb. 

Cel:

 • Stymulacja Sensoryczna 
 • Relaks i Redukcja Stresu 
 • Poprawa Koncentracji i Uwagi 
 • Rozwój Umiejętności Komunikacyjnych 
 • Integracja Sensoryczna 

Rezultat

 •  Może przyczynić się do zmniejszenia zachowań agresywnych lub autodestrukcyjnych. 
 • Pomaga w adaptacji do bodźców zewnętrznych. 
 • Użytkownicy mogą lepiej rozumieć i wyrażać swoje emocje. 
 • W niektórych przypadkach, praktyki Snoezelen mogą przyczynić się do wzrostu samodzielności 

Integracja sensoryczna z fizjoterapią

Integracja sensoryczna z elementami fizjoterapii jest terapeutycznym podejściem, które łączy techniki integracji sensorycznej i poszerza oddziaływanie terapeutyczne o fizjoterapeutyczne oddziaływanie na postawę i funkcjonowanie ciała. Dzięki zintegrowaniu dwóch technikach, korygujemy wady postawy, wprowadzamy masaże oraz inne dziedziny fizjoterapii do standardowych procedur integracji sensorycznej co poprawia funkcjonowanie pacjenta w kilku obszarach na raz.

Dla kogo jest ta terapia?

 • Dzieci z Zaburzeniami Integracji Sensorycznej, takimi jak zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzenia przetwarzania sensorycznego, nadwrażliwość lub podwrażliwość na określone bodźce.
 • Dzieci z Opóźnieniami w Rozwoju, w tym z opóźnieniami motorycznymi, trudnościami w koordynacji i równowadze.
 • Dzieci z wadami postawy, wymagające pracy w zakresie ruchomości lub po urazach.

Rezultat: 

Holistyczne Podejście, Obejmujące całościowe wsparcie rozwoju dziecka, zarówno pod względem sensorycznym, jak i motorycznym.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.