Konsultacja pedagogiczna - Warszawa

Konsultacje pedagogiczne prowadzone w Senso Senso mają na celu zapewnienie wsparcia w konkretnych, często trudnych sytuacjach, oraz umożliwienie osiągnięcia przez uczniów pełnego potencjału edukacyjnego i osobistego. Przez doradztwo, specjalista pomaga w dostrzeżeniu problemu, analizie jego przyczyn i znalezieniu optymalnych rozwiązań.

Czas trwania: 50 minut

Cena: 190 zł

Jak wyglądają zapisy: Zapisu można dokonać poprzez kontakt z recepcją; telefonicznie 535 799 506 lub mailowo kontakt@sensosenso.pl

Co trzeba wiedzieć: Na konsultację dobrze jest zabrać wszelkiego rodzaju dokumentację diagnostyczną dziecka, opinie od pedagoga, psychologa lub wychowawcy szkolnego oraz opis i zalecenia jeśli dziecko jest pod opieką innych specjalistów 

Na czym polega konsultacja pedagogiczna?

Konsultacja pedagogiczna to forma wsparcia terapeutycznego, w której specjalista z zakresu pedagogiki udziela porad i wskazówek na temat różnych aspektów edukacji i wychowania dziecka. Może być skierowana do rodziców, opiekunów czy też samego dziecka. Służy przede wszystkim zebraniu gruntownego wywiadu, na podstawie którego terapeuta określa potrzeby dziecka oraz możliwości wsparcia i terapii dla zgłaszanych trudności.

Konsultacja pedagogiczna może mieć charakter jednorazowych spotkań w zakresie poradnictwa, diagnozy lub doradztwa, lub być cyklem spotkań, aby jak najskuteczniej wspierać ucznia i całą rodzinę.

Główne cele konsultacji pedagogicznej:

 • Pomoc w zrozumieniu i znalezieniu rozwiązania konkretnego problemu edukacyjnego lub wychowawczego.
 • Doradztwo w zakresie metodyki nauczania, technik motywowania uczniów czy radzenia sobie z trudnościami w klasie.
 • Pomoc rodzicom w zrozumieniu potrzeb edukacyjnych i emocjonalnych dziecka, porady dotyczące wychowania oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych.
 • Pomoc uczniowi w zrozumieniu jego trudności, umożliwienie mu wypracowania strategii radzenia sobie z problemami oraz wsparcie w rozwoju osobistym.

Konsultacja pedagogiczna w Senso Senso

Zapisu na konsultację pedagogiczną mogą dokonać rodzice lub opiekunowie dziecka.

Konsultacja pedagogiczna trwa 50 minut. Na pierwsze spotkanie z pedagogiem zapraszani są sami rodzice, celem zebrania wywiadu terapeutycznego dotyczącego potrzeb dziecka lub zakresu wsparcia rodziców w procesie wychowawczym.

Nasi pedagodzy mogą Państwu pomóc w zakresie:

 • Uzyskania Orzeczenia lub opinii o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Diagnozy pedagogicznej
 • Trudności w nauce (dysleksja, trudności z koncentracją, problemy z organizacją).
 • Zaburzeń zachowania.
 • Wsparcia dla dzieci zdolnych.
 • Technik motywowania i zachęcania do nauki.
 • Radzenia sobie z lękiem przed egzaminami lub stresem szkolnym.
 • Problemów z adaptacją w nowym środowisku szkolnym.
 • Konfliktów w relacjach rówieśniczych.
 • Metod wychowawczych
 • Treningów wspierających funkcjonowanie edukacyjne i społeczne dziecka

Po konsultacji wychodzą Państwo zawsze z informacją o dalszych krokach w kierunku diagnozy, warsztatów lub terapii.

W ramach współpracy z Senso Senso mogą Państwo skorzystać z konsultacji pedagogicznej prowadzonej przez pedagogów i pedagogów specjalnych z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. 

Poznaj naszych terapeutów

Katarzyna Król

Katarzyna Król

Pedagog specjalny, diagnosta pedagogiczny

Dysponujemy:

 • zapleczem praktycznej wiedzy specjalistów różnych dziedzin pedagogiczno-psychologicznych
 • wieloma technikami terapeutycznymi, które zawsze dobieramy indywidualnie do Państwa potrzeb
 • przytulną przestrzenią do pracy gdzie pacjenci czują się swobodnie i komfortowo
 • zajęciami indywidualnymi, treningami oraz warsztatami, które korzystnie wspierają Państwa indywidualną pracę

Nadrzędnym celem terapii pedagogicznej jest skupienie się na rozpoznaniu i rozwiązaniu konkretnych problemów edukacyjnych, społecznych, emocjonalnych czy behawioralnych. Pomaga również w rozwijaniu umiejętności, strategii i narzędzi do radzenia sobie z różnymi trudnościami.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.