Indywidualna terapia pedagogiczna - Warszawa

Indywidualna terapia pedagogiczna to forma wsparcia ukierunkowana na konkretne potrzeby i trudności ucznia, oraz wsparcie jego rodziców w procesie wychowania i edukacji dziecka. Dzięki indywidualnemu podejściu terapeuta może dokładniej skoncentrować się na problemach ucznia, dostosowując metody i techniki pracy do jego unikatowych potrzeb.

Czas trwania: 45 minut

Cena: 160 zł

Zapisy: Przed rozpoczęciem indywidualnej terapii pedagogicznej należy dokonać konsultacji

Dla kogo przeznaczona jest indywidualna terapia pedagogiczna?:

Indywidualna terapia pedagogiczna polecana jest dla uczniów, którzy:

 • Doświadczają trudności w nauce takie jak:
  • problemy z zapamiętywaniem
  • trudności w czytaniu lub pisaniu
  • trudności w rozumieniu i interpretacji tekstu
  • problemy w koncentracji
  • problemy z koncentracją
  • problemy z motywacją do nauki
 • Mają specjalne potrzeby edukacyjne takie jak:
  • dysleksja 
  • dysortografia
  • dyskalkulia
  • afazja 
  • deficyt uwagi
  • zaburzenia koncentracji
  • problemy ze wzrokiem
  • problemy ze słuchem
  • zaburzenia motoryki małej
 • Mają problemy z zachowaniem lub relacjami z rówieśnikami.
 • Borykają się z niską samooceną lub innymi problemami emocjonalnymi.
 • Potrzebują indywidualnego podejścia edukacyno - wychowawczego, które nie jest możliwe do zastosowania w tradycyjnym środowisku klasy szkolnej.

Głównym celem terapii jest wsparcie ucznia w przezwyciężeniu trudności edukacyjnych, emocjonalnych czy społecznych, które wpływają na jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym i domowym.

Indywidualna terapia pedagogiczna to bogaty warsztat metod pracy z dzieckiem i jego rodzicami, mający na celu poprawienie funkcjonowania dziecka w wielu obszarach:

 • Wsparcie w nauce: Praca nad konkretnymi trudnościami w zakresie czytania, pisania, matematyki itp.
 • Rozwój umiejętności społecznych: Budowanie kompetencji komunikacyjnych, radzenie sobie w konfliktach, budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami.
 • Wsparcie emocjonalne: Nauka rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami, wzmacnianie samooceny.
 • Rozwój motoryczny: Praca nad koordynacją, równowagą czy precyzją ruchów, jeśli są to obszary trudności dla ucznia.

Terapia pedagogiczna w Senso Senso

Decyzję o potrzebie rozpoczęcia terapii pedagogicznej podejmują rodzice wraz z terapeutą po wizycie konsultacyjnej.

Indywidualna terapia pedagogiczna ma charakter cyklicznych spotkań i jest skoncentrowana na wsparciu uczniów w ich trudnościach. 

spotkania trwają 45 minut, i odbywają się najczęściej raz w tygodniu.

Współpraca pomiędzy terapeutą, uczniem i rodzicami jest kluczem do skuteczności terapii, a regularne sesje pozwalają na monitorowanie postępów i dostosowywanie terapii do bieżących potrzeb ucznia.

Nie każdy szlak edukacyjny jest prosty i oczywisty. Każde dziecko jest wyjątkowe i zasługuje na  indywidualne podejście. Dzięki terapii pedagogicznej w Senso Senso znajdziesz drogę, do skutecznego wsparcia Twojego dziecka, aby mogło osiągać kolejne sukcesy.

W ramach współpracy z Senso Senso mogą Państwo skorzystać z terapii pedagogicznej prowadzonej przez pedagogów i pedagogów specjalnych z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi. 

Poznaj naszych terapeutów

Katarzyna Król

Katarzyna Król

Pedagog specjalny, diagnosta pedagogiczny

Dysponujemy:

 • zapleczem praktycznej wiedzy specjalistów różnych dziedzin pedagogiczno-psychologicznych
 • wieloma technikami terapeutycznymi, które zawsze dobieramy indywidualnie do potrzeb dziecka
 • pomocami dydaktycznymi, które pozwalają terapie przekształcić w angażującą i rozwijającą zabawę
 • przytulną przestrzenią do pracy gdzie dzieci czują się swobodnie i komfortowo
 • zajęciami indywidualnymi, treningami oraz warsztatami, które korzystnie wpływają na rozwój naszych podopiecznych

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.