Przetwarzanie słuchowe Tomatis® - Warszawa

Przetwarzanie słuchowe to proces, przez który nasz mózg interpretuje i rozumie dźwięki, które odbierają nasze uszy. Jest to kluczowy element komunikacji i uczenia się, ponieważ pozwala na rozpoznawanie mowy, muzyki i innych dźwięków otoczenia. Nieprawidłowe przetwarzanie słuchowe może prowadzić do problemów z koncentracją, przyswajaniem mowy, a nawet z trudnościami w nauce.

Terapia Tomatisa, znana również jako Metoda Tomatisa, to forma terapii słuchowej opracowana przez francuskiego lekarza laryngologa, dr Alfreeda Tomatisa. Terapia ta jest stosowana głównie w celu poprawy umiejętności komunikacyjnych, językowych i edukacyjnych. Polega na słuchaniu specjalnie dostosowanych dźwięków i muzyki poprzez zestaw słuchawkowy, który dostarcza dźwięk zarówno przez drogę powietrzną, jak i kostną.

Czas trwania terapii: Pełen program terapii metodą Tomatisa zawiera 3 etapy.

Każdy etap składa się z 14 dni odsłuchów, w wymiarze 60 lub 80 minut w zależności od potrzeb pacjenta.

Realizacja w domu pacjenta etap I:

60 / 80 min - 180 zł x 14 dni

Realizacja w domu pacjenta etap II:

60 / 80 min - 160 zł x 14 dni

Realizacja w domu pacjenta etap III:

60 / 80 min - 160 zł x 14 dni

*Za wypożyczenie sprzętu do domu pacjenta urządzenia TalksUp® oraz słuchawek Infinite®, obowiązuje kaucja zwrotna w wysokości 4000 zł.

Realizacja w gabinecie terapeutycznym etap I:

60 min - 220 zł za 1 sesję odsłuchową

Realizacja w gabinecie terapeutycznym etap II oraz III:

60 min - 200 zł za 1 sesję odsłuchową

Cena całości cyklu:

Etap I - 2520 zł / 3080 zł

Etap II - 2240 zł / 2800 zł

Etap III - 2240 zł / 2800 zł

Jak wyglądają zapisy: Zapisu można dokonać poprzez kontakt z recepcją; telefonicznie 535 799 506 lub mailowo kontakt@sensosenso.pl

Przed podjęciem indywidualnej terapii psychologicznej należy dokonać konsultacji

Koszt konsultacji: 250 zł

Czas konsultacji: 50 min

Korzyści z terapii przetwarzania słuchowego metodą Tomatis® :

 1. Poprawa umiejętności przetwarzania słuchowego: Terapia może pomóc w lepszym rozróżnianiu i przetwarzaniu dźwięków, co jest korzystne dla osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
 2. Wsparcie w nauce języków: Terapia Tomatisa bywa stosowana do przyspieszania procesu nauki języków obcych, ponieważ może zwiększać zdolność do rozróżniania i naśladowania dźwięków językowych.
 3. Poprawa koncentracji i uwagi: Niektóre badania wskazują, że terapia może pomóc osobom z ADHD poprzez poprawę koncentracji i zdolności skupienia uwagi.
 4. Redukcja stresu i lęku: Muzyka i dźwięki używane w terapii mogą przynosić relaksację i zmniejszać symptomy stresu i lęku.
 5. Wsparcie rozwoju emocjonalnego: Terapia może również pomagać w rozwoju emocjonalnym, szczególnie u dzieci z opóźnieniem w rozwoju czy problemami w obszarze emocji.

Przetwarzanie słuchowe metodą Tomatis® w Senso Senso

 

Terapię metodą Tomatis® przeprowadza zawsze certyfikowany praktyk przeszkolony w zakresie diagnozy oraz stosowania programów terapeutycznych wchodzących w skład metody.

Konsultacja:

Przed rozpoczęciem treningu słuchowego konieczna jest konsultacja, której celem jest zebranie informacji o pacjencie w zakresie jego dotychczasowego rozwoju, potrzeb oraz możliwości, tak aby terapeuta mógł wykorzystać pozyskane informacje w procesie terapeutycznym, dobrać odpowiednie parametry treningu oraz udzielić rodzicom niezbędnych wskazówek, oraz zaleceń.

Po zakończeniu każdego z etapów treningu słuchowego, konieczna jest konsultacja ewaluacyjna, aby sprawdzić postęp dziecka w terapii.

Terapia:

Dysponując wiedzą z zakresu historii, obecnego funkcjonowania oraz możliwości, potrzeb i oczekiwań naszego pacjenta, przystępujemy do realizacji programu terapeutycznego metody Tomatis.

Trening uwagi słuchowej, inaczej zwany treningiem przetwarzania słuchowego lub metodą Tomatis®, składa się z trzech etapów, następujących po sobie w określonej kolejności. Poszczególne programy realizuje się po sobie w przerwie około 6 tygodni.

Każdy z programów obejmuje 14 dni odsłuchów. Przerwa między kolejnymi dniami odsłuchiwania muzyki nie powinny mieć miejsca, ale w szczególnych przypadkach dopuszcza się maksymalnie jednodniową przerwę po skonsultowaniu się z terapeuta prowadzącym.

Sesje terapeutyczne odbywają się poprzez używanie słuchawek Tomatis® Infinite, które są podłączane do urządzenia TalksUp®, zaprogramowanego przez specjalistę. To zaawansowane urządzenie umożliwia realizację, dostosowanej do potrzeb użytkownika terapii słuchowej.

Sesje terapeutyczne można realizować na dwa sposoby:

 1. Realizacja w gabinecie terapeutycznym:

Pacjent każdorazowo zgłasza się do gabinetu na wykonanie odsłuchów. Całość jednego programu trwa 14 dni. Odsłuchy trwają 60 minut, podczas których terapeuta proponuje pacjentowi czynności wspierające terapię, jednocześnie dokonując obserwacji terapeutycznych i na bieżąco modyfikując program w zależności od reakcji pacjenta.

2. Realizacja w domu pacjenta:

Pacjent ma możliwość wypożyczenia do domu sprzętu terapeutycznego, zaprogramowanego zgodnie z ustaleniami konsultacyjnymi i diagnostycznymi, a następnie przeprowadzanie odsłuchów zgodnie z zaleceniami terapeuty prowadzącego.

Pozwala to na przeprowadzanie treningów słuchowych w znajomym dla pacjenta otoczeniu, oraz w dogodnym czasie, bez konieczności codziennych wizyt w gabinecie terapeutycznym.

* Ze względu na dużą wartość sprzętu terapeutycznego, CWR Senso Senso pobiera kaucje zwrotną za wynajem urządzenia do terapii Tomatis w kwocie 4000 zł.

Ewaluacja:

Po każdym ze zrealizowanych etapów metody Tomatis® następuje konsultacja, na której monitorujemy i badamy postępy oraz podsumowujemy uzyskane efekty. Pozwala to na bieżąco monitorować postępy pacjenta i modulować kolejne etapy procesu zgodnie z potrzebami pacjenta.

Przetwarzanie słuchowe metodą Tomatis® - zakres zastosowania?

 • UWAGA

Uwaga to umiejętność koncentracji na wybranym bodźcu zewnętrznym lub myśli. Jest to stan gotowości, który umożliwia naszemu systemowi nerwowemu odbieranie różnorodnych informacji. Zaburzenia uwagi, zarówno u dzieci, jak i dorosłych, objawiają się trudnościami w długotrwałym skupianiu się na zadaniach, nawet prostych i rutynowych.

Istotnym elementem uwagi jest jej podzielność, czyli zdolność do koncentracji na wielu źródłach informacji jednocześnie. Problemy z tą zdolnością mogą prowadzić do frustracji, szczególnie w kontekście nauki.

Metoda Tomatisa® może pozytywnie wpływać na selektywną uwagę, stosując elektroniczne bramkowanie i kontrast dźwiękowy, aby nieustannie i naturalnie zaskakiwać mózg. Celem jest rozwijanie automatycznych mechanizmów wykrywania zmian, co ułatwia selekcjonowanie istotnych informacji. Dzięki temu Metoda Tomatisa® może być skutecznym uzupełnieniem w terapii osób z ADHD/ADD, wspierając ich zdolność koncentracji i uwagi.

 • UCZENIE SIĘ

Uczenie się to proces zdobywania umiejętności i wiedzy poprzez różne metody, takie jak nagroda, powtórzenie czy kreatywność. Kluczowym elementem jest zdolność mózgu do reorganizacji neuronów, co nazywamy plastycznością mózgowa. Dzięki niej reakcje na powtarzające się sytuacje stają się szybsze i bardziej intuicyjne.

Metoda Tomatisa® wykorzystuje kontrasty dźwiękowe, aby stymulować plastyczność mózgu, ułatwiając przyswajanie nowych informacji i zwracanie uwagi na nowe wydarzenia. Ta metoda ma charakter pedagogiczny i jest wykorzystywana jako uzupełnienie tradycyjnych metod nauczania.

Zaburzenia uczenia się, takie jak dysleksja, nie są związane z poziomem inteligencji, ale z trudnościami w prawidłowym funkcjonowaniu sieci neuronów. Metoda Tomatisa® wspiera dziecko w rekompensowaniu tych trudności, ułatwiając dekodowanie i analizę dźwięków, co może być pomocne w terapii dysleksji i innych specyficznych zaburzeń uczenia się.

 • GŁOS

Dokładność, z jaką postrzegamy i analizujemy dźwięki, wpływa na naszą zdolność do ich naśladowania. Aby dobrze kontrolować emisję głosu, musimy prawidłowo słyszeć sami siebie, co oznacza odpowiedni odbiór jakości, natężenia i precyzji własnego głosu.

Nasz głos dociera do naszych uszu głównie przez drgania kości czaszki, czyli przewodnictwo kostne, w odróżnieniu od przewodnictwa powietrznego, które przekazuje dźwięki z zewnętrznych źródeł. Mózg analizuje te dźwięki i reguluje wydawane przez nas dźwięki, co stanowi naturalne słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne. Zakłócenia w tym procesie, wynikające z przyczyn emocjonalnych lub poznawczych, mogą prowadzić do problemów z uwagą słuchową i jakością głosu, wpływając na jego rytm, barwę czy natężenie.

Problemy te mogą objawiać się niechęcią do komunikacji, trudnościami w płynnym mówieniu, niedokładną artykulacją, nierówną barwą głosu, brakiem ekspresji lub kontrolą nad jego natężeniem.

Metoda Tomatisa® koncentruje się na pracy nad tym słuchowo-głosowym

sprzężeniem zwrotnym, zarówno w zakresie przewodnictwa kostnego, jak i powietrznego. Celem jest przywrócenie prawidłowej współpracy między mózgiem, uchem i głosem, aby poprawić jakość i kontrolę nad emisją głosu.

 • MOWA

Metoda Tomatisa®, wpływając na połączenie między uchem, głosem i mózgiem, okazuje się być pomocna w leczeniu opóźnień w rozwoju mowy. Mowa jest złożonym procesem, wymagającym artykulacji dźwięków w określonym rytmie, zależnym od częstotliwości, czasu trwania dźwięku i jego natężenia. Kluczową rolę w rytmie języka odgrywają akcenty toniczne i długie samogłoski. Umiejętność mówienia związana jest ze świadomością fonologiczną, czyli zdolnością do świadomego używania dźwięków mowy. Problemy z tą świadomością prowadzą do trudności w odbiorze i wykorzystaniu dźwięków mowy.

Metoda Tomatisa® przetwarza głos w czasie rzeczywistym i przekazuje go użytkownikowi zarówno drogą kostną, jak i powietrzną. Ułatwia to odbiór kluczowych dźwięków mowy i może być wsparciem w terapii dzieci z zaburzeniami mowy, stanowiąc uzupełnienie specjalistycznych metod leczenia.

 • KONTROLA EMOCJI

Choć powszechnie wiadomo, że aktywność fizyczna jest kluczowa dla utrzymania dobrej formy, często zapominamy o równie ważnej potrzebie stymulacji mózgu. Sensoryczne bodźce, zwłaszcza te słuchowe, zwiększają naszą energię i sprzyjają relaksacji. Ucho ludzkie jest głównym kanałem przekazu informacji sensorycznych do mózgu, odgrywając kluczową rolę w naszym samopoczuciu. Jednak w przypadkach, gdy mózg rozwija mechanizmy obronne, na przykład w re

akcji na traumatyczne doświadczenia lub ciągłe odczuwanie agresywnego otoczenia, stymulacja może być niewystarczająca.

Metoda Tomatisa® wpływa na układ limbiczny, który jest odpowiedzialny za emocje, pamięć i uczenie się, oraz na korę przedczołową. Dzięki oddziaływaniu na te obszary, Metoda Tomatisa® pomaga regulować zaburzenia emocjonalne, takie jak depresja i stany lękowe, a także skutecznie radzić sobie ze stresem. Metoda ta wykorzystuje również rolę ślimaka, znajdującego się w uchu wewnętrznym, który dynamizuje korę mózgową, wspierając ogólną funkcjonalność mózgu.

 • MOTORYKA I KOORDYNACJA

Ucho ludzkie to nie tylko kluczowy narząd zmysłów, ale również istotny element systemu ruchowego. W uchu wewnętrznym znajduje się przedsionek, który jest odpowiedzialny za informowanie mózgu o ruchach ciała i koordynację odpowiedzi. Przedsionek ma znaczący wpływ na motorykę, koordynację, regulację napięcia mięśniowego oraz utrzymanie pionowej postawy.

Trudności z motoryką i koordynacją mogą być spowodowane problemami z przedsionkiem i objawiać się jako opóźnienia w rozwijaniu umiejętności ruchowych, takich jak chodzenie czy bieganie, oraz mogą prowadzić do zawrotów głowy i problemów z równowagą.

Metoda Tomatisa® koncentruje się na przekazywaniu rytmicznych, niskich dźwięków, które bezpośrednio oddziałują na przedsionek. Dzięki temu metoda ta pozytywnie wpływa na motorykę, regulację napięcia mięśniowego oraz utrzymanie postawy. Ponadto Metoda Tomatisa® wpływa na lateralizację słuchową, co przyczynia się do poprawy koordynacji ruchowej między prawą a lewą stroną ciała.

 • ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Zaburzenia ze spektrum autyzmu często wiążą się z problemami w komunikacji społecznej i interakcjach z otoczeniem. Istnieje hipoteza, że u osób autystycznych neurony lustrzane, odpowiedzialne za rozumienie intencji, działań i emocji innych, nie funkcjonują prawidłowo. Te neurony są ważne dla naszego codziennego funkcjonowania społecznego, pozwalając na empatię i zrozumienie działań innych.

Metoda Tomatisa® może być pomocna w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera czy zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Ta metoda działa jak trening prognozowania: w fazie pasywnej słuchanie przetworzonej muzyki pobudza mózg do szukania regularności, a w fazie aktywnej dźwięk własnego głosu, zmodyfikowany przez urządzenie, pomaga osobie w naturalnym dostosowaniu głosu. Dzięki temu Metoda Tomatisa® wpływa na neurony lustrzane związane z mową i może wspierać rozwój umiejętności poznawczych, komunikacyjnych i społecznych.

 • PRZYSWAJANIE JĘZYKÓW OBCYCH

W procesie rozwoju, dziecko uczy się rozróżniać i wybierać dźwięki charakterystyczne dla swojego języka otoczenia, jednocześnie ignorując dźwięki nieobecne w jego strukturach fonetycznych. To dopasowywanie się do specyficznych dźwięków języka matki jest kluczowe w nauce językowej.

Jednak ta specyficzność języka może utrudniać naukę języków obcych, które posiadają różne elementy dźwiękowe, niewystępujące we wczesnym okresie rozwoju dziecka. Język, w swej istocie, jest zbliżony do muzyki, składając się z unikalnych rytmów i dźwięków. Te elementy dźwiękowe są fundamentem, na którym budowane są inne aspekty języka, takie jak słownictwo, składnia i semantyka.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.