ADHD

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), to zaburzenie neurologiczne, które rzutuje na wiele obszarów życia.

Ogólnie ADHD charakteryzuje się przede wszystkim trzema grupami objawów:

 • Nadmierna aktywność (hiperaktywność)
 • Impulsywność
 • Zaburzenia uwagi
 • ADHD występuje zarówno u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych jednak może manifestować się różnie w zależności od poziomu rozwoju, możliwości psychofizycznych oraz wsparcia otoczenia. Bardzo ważnym jest zdanie sobie sprawy w jak wielu aspektach ADHD może wpływać na życie tak dzieci jak i dorosłych.

  Dzieci z ADHD

  Dziecko z ADHD (zaburzeniem nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi) może wykazywać szeroki zakres zachowań i cech osobowości, które różnią się intensywnością w zależności od przypadku. Charakterystyczne cechy dla ADHD to nadpobudliwość, impulsywność i trudności z koncentracją uwagi, jednak mogą manifestować się bardzo zróżnicowanym spektrum.
  Dziecko z ADHD często jest mylnie postrzegane jako leniwe lub nieposłuszne z wyboru, podczas gdy w rzeczywistości ma trudności z kontrolą swoich impulsów i koncentracją.

  Jest ważne, by społeczności, szkoły i rodziny otrzymywały edukację na temat ADHD, aby mogły lepiej rozumieć i wspierać dzieci z tym zaburzeniem. Zrozumienie, że ADHD to zaburzenie neurologiczne, a nie wynik złego wychowania lub braku wysiłku, może pomóc w budowaniu bardziej inkluzywnego i wspierającego środowiska dla wszystkich dzieci.

  Charakterystyczne cechy ADHD u dzieci

  Nadpobudliwość:

  • Często porusza rękami i nogami, wierci się na krześle lub manipuluje przedmiotami
  • Ma trudności z siedzeniem w miejscu, kiedy jest to oczekiwane (np. w szkole, przy stole).
  • chce ciągle być w ruchu, poszukuje bodźców i często okazuje znudzenie

  Impulsywność:

  • Wtrąca się do rozmów lub gier, nie czekając na swoją kolej.
  • Często odpowiada zanim pytanie zostanie zadane do końca.
  • Ma trudności z przestrzeganiem instrukcji i ukończeniem zadań.

  Deficyt uwagi:

  • Ma problemy z utrzymaniem uwagi w trakcie zadań lub zabawy, często nie kończy swoich działań a już rozpoczyna nowe
  • Wydaje się nie słuchać, często nie wykonuje poleceń lub tylko ich część. Łatwo ulega rozproszeniu przez bodźce zewnętrzne.
  • Ma trudności z organizacją zadań i aktywności. Nie zwraca uwagi na szczegóły, gubi rzeczy 

  Oprócz powyższych cech, wiele dzieci z ADHD może również doświadczać:

  • Problemów z kontrolą emocji, co może prowadzić do wybuchów gniewu lub frustracji.
  • Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu przyjaźni.
  • Niskiej samooceny z powodu negatywnych reakcji otoczenia i własnych trudności w szkole czy w domu.

  Warto podkreślić, że każde dziecko jest inne, a objawy ADHD mogą być bardziej lub mniej nasilone. Niektóre dzieci z ADHD mają również wyjątkowe umiejętności i talenty, oraz mogą wykazywać wyjątkową kreatywność i żywotność. Diagnoza i zrozumienie ADHD u dziecka wymaga profesjonalnej oceny i często zespołowego podejścia, włączając w to rodziców, nauczycieli i specjalistów zdrowia psychicznego.

  Młodzież a ADHD

  Młodzież z ADHD (zaburzeniem deficytu uwagi z hiperaktywnością) często napotyka szczególne wyzwania, zwłaszcza w okresie dorastania, kiedy do zmagań z typowymi cechami ADHD dochodzą zmiany związane z dojrzewaniem. Bardzo często bez diagnozy oraz skutecznego wsparcia terapeutycznego specyfika ADHD może znacząco utrudniać codzienne funkcjonowanie emocjonalne, społeczne oraz edukacyjne.

  Brak diagnozy może nasilać objawy ADHD a standardowe strategie wychowawcze w przypadku młodziezy z ADHD będa prowadziły do pogorszenia relacji oraz postaw opozycyjnych i buntowniczych.

  Charakterystyczne cechy ADHD u nastolatków

  • Zwiększona impulsywność: Może to prowadzić do ryzykownych zachowań, takich jak brawurowa jazda, eksperymentowanie z substancjami czy problemy z prawem.
  • Trudności w koncentracji: Nastolatkowie z ADHD mogą mieć problemy z utrzymaniem uwagi podczas nauki, co wpływa na ich osiągnięcia szkolne.
  • Zorganizowanie się: Trudności z planowaniem, zarządzaniem czasem i organizacją mogą się pogłębić, zwłaszcza w obliczu większych wymagań akademickich i społecznych.
  • Problemy emocjonalne: Nastolatkowie z ADHD często doświadczają frustracji, niskiej samooceny oraz problemów z kontrolą emocji.
  • Relacje rówieśnicze: ADHD może wpływać na zdolności społeczne, co utrudnia budowanie i utrzymywanie przyjaźni.

  Choć ADHD wiąże się z wieloma wyzwaniami, odpowiednie wsparcie, zrozumienie i interwencje mogą znacząco przyczynić się do pozytywnego rozwoju nastolatka.

  ADHD u osób dorosłych

  ADHD u osób dorosłych jest kontynuacją zaburzenia, które zazwyczaj zaczyna się w dzieciństwie. Niemniej jednak objawy mogą się zmieniać i ewoluować wraz z wiekiem, rozwojem osobowości oraz dojrzałości emocjonalnej i samodyscypliny. Dorośli z ADHD mogą napotkać na różne trudności w życiu codziennym, które mogą wpływać na pracę, relacje i ogólne funkcjonowanie.

  Objawy ADHD u dorosłych

  • Problemy z organizacją i planowaniem: Trudności w zarządzaniu czasem, organizowaniu zadań i przestrzeganiu terminów.
  • Impulsywność: Skłonność do podejmowania pochopnych decyzji, często bez zastanowienia się nad konsekwencjami, co może prowadzić do problemów finansowych lub w relacjach.
  • Zaburzenia koncentracji: Problemy z utrzymaniem uwagi na zadaniach lub podczas rozmów.
  • Hiperaktywność: U dorosłych często manifestuje się to jako ciągłe uczucie niepokoju, trudności z relaksem i pragnienie ciągłego zajmowania się czymś.
  • Problemy z pamięcią krótkotrwałą: zapominanie o umówionych spotkaniach czy zobowiązaniach. Niedokańczanie zadań czy brak finalizowania projektów w końcowych etapach
  • Problemy emocjonalne: Skłonność do szybkich zmian nastrojów, frustracji i trudności w radzeniu sobie ze stresem.
  • Zaburzenia snu: Problemy z zasypianiem lub przerywanym snem.

  Diagnoza ADHD u dorosłych może być bardziej skomplikowana niż u dzieci, ponieważ objawy muszą być dokumentowane od dzieciństwa. Dodatkowo inne zaburzenia psychiczne takie jak depresja czy lęki mogą mieć podobne objawy.

  ADHD u dorosłych to kompleksowe wyzwanie, które wymaga całościowego podejścia terapeutycznego i wsparcia. Z właściwą interwencją i strategiami radzenia sobie, dorośli z ADHD mogą prowadzić pełne i satysfakcjonujące życie.

  Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

  Wszystko - Galeria

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.