Diagnoza i opinia Integracji Sensorycznej - Warszawa

Klucz do Harmonii Twojego Dziecka!

Diagnoza Integracji Sensorycznej

Zrozumienie, nie zgadywanie: Dzięki diagnozie integracji sensorycznej poznasz konkretną przyczynę trudności Twojego dziecka. W końcu przestaniesz zgadywać, co może być nie tak, i skoncentrujesz się na tym, co naprawdę jest ważne.

Najnowsze metody i technologie: Korzystamy z najnowocześniejszych testów i narzędzi diagnostycznych, które gwarantują dokładność i precyzję diagnozy.

Indywidualne podejście: Każde dziecko jest inne, dlatego nasza diagnoza jest dostosowywana indywidualnie do potrzeb Twojego malucha.

Poprawa codziennego funkcjonowania: Dzięki diagnozie określamy przyczyny, odpowiednie ćwiczenia wspierające rozwój oraz dajemy wskazania do codziennej pracy aby jak najszybciej osiągnąć progres rozwojowy.

Nie pozwól, by Twoje dziecko zmagało się z codziennymi trudnościami w samotności. Postaw na profesjonalną diagnozę integracji sensorycznej i otwórz drzwi do świata, w którym Twoje dziecko będzie czuć się pewnie i swobodnie.

Zadbaj o harmonijny rozwój swojego dziecka. Skontaktuj się z nami już dziś!

Poruszanie się w świecie pełnym bodźców

Diagnoza integracji sensorycznej dotyczy oceny sposobu, w jaki osoba przetwarza bodźce sensoryczne dochodzące z otoczenia i z własnego ciała. Gdy procesy integracji sensorycznej nie funkcjonują prawidłowo, mogą wystąpić trudności w codziennym funkcjonowaniu, nauce, a także w zachowaniu i komunikacji. Diagnoza w zakresie integracji sensorycznej przeprowadzana jest zazwyczaj przez terapeutów zajmujących się terapią integracji sensorycznej, takich jak ergoterapeuci czy fizjoterapeuci z dodatkowym przeszkoleniem w tej dziedzinie.

Pozwala to na określenie w jaki sposób bodźce są integrowane, co wpływa na ich nieprawidłowy odbiór oraz pozwala odpowiedzieć na pytanie jak zniwelować niekorzystne skutki.

Dlaczego wybrać Senso Senso na miejsce diagnozy?

Indywidualne podejście do diagnozy

W Senso Senso, każda diagnoza jest przeprowadzana w sposób starannie dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka, młodego pacjenta lub osoby dorosłej. Nasz doświadczony zespół terapeutyczny korzysta zarówno z najświeższych dostępnych testów diagnostycznych, jak i z wywiadu terapeutycznego, aby zebrać jak najwięcej informacji i otrzymać pełniejszy obraz sytuacji.

Wszystko, czego potrzebujesz w jednej placówce

Proces diagnostyczny często wymaga współpracy wielu specjalistów i zespołowego spojrzenia na sytuację Pacjenta aby uzyskać pełen obraz. Naszym głównym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi,  wszystkich potrzeb związanych z diagnozą terapią i rozwojem w jednym miejscu, dlatego nasz zespół jest wielospecjalistyczny i ściśle ze sobą współpracuje. Jest to nie tylko wygodne, ale po pierwsze efektywne - nasi specjaliści regularnie biorą udział w spotkania superwizyjnych, aby omawiać przypadki i wspólnie tworzyć jak najlepsze rozwiązania. 

Profesjonalny zespół, któremu można zaufać

Nasz zespół terapeutyczny składa się z doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów wielu dziedzin, którzy posiadają niezbędną wiedzę i certyfikację, by przeprowadzić rzetelną i profesjonalną diagnozę psychologiczną. Działamy w oparciu o etyczne standardy i dbamy o zachowanie poufności i zaufania wobec naszych pacjentów. Nasi specjaliści cechują się także dużą empatią i zrozumieniem dla potrzeb Pacjentów.

Więcej o naszym zespole »

Przestrzeń:

W Senso Senso dbamy także o przyjazną przestrzeń w której możesz poczuć się komfortowo. Nasze gabinety są przytulne i estetyczne ale przede wszystkim zapewniają  prywatność i sprzyjają nawiązaniu kontaktu terapeutycznego. Dbamy o zapewnienie najwyższej jakości także poprzez otoczenie które ma wspierać Twoją drogę terapeutyczną.

Poznaj centrum Senso Senso

Wszystko - Galeria

Jak wygląda proces diagnozy Integracji Sensorycznej w Senso Senso?

Proces diagnozy zamyka się zazwyczaj w czterech spotkaniach. 

I

Rozpoczyna się od konsultacji, w trakcie której Terapeuta przeprowadza rozpoznanie problemu, oczekiwanych zmian oraz celów do pracy, a także informuje o procedurach i metodach diagnozy.

Konsultacja trwa 50 minut, i w jej wyniku podejmujemy wspólnie decyzje o potrzebach, możliwościach i zakresie diagnozy.

II

Kolejnym etapem diagnozy jest zebranie wywiadu, czyli rozmowa z pacjentem lub jego opiekunami, celem pozyskania i analizy szczegółowych informacji na temat dotychczasowego rozwoju, aktualnej kondycji psychofizycznej pacjenta, jego funkcjonowania oraz potrzeb i możliwości.

W przypadku dzieci na konsultacje oraz wywiad zapraszani są wyłącznie rodzice, aby uniknąć niekomfortowej dla młodego pacjenta sytuacji, gdzie mówi się o jego trudnościach. 

Wywiad trwa około 50 minut jednak w szczególnych przypadkach, czas ten może ulec wydłużeniu.

III

Trzecie spotkanie jest to obserwacja, podczas której terapeuta zbiera informacje na temat pacjenta poprzez zastosowanie różnego rodzaju metod diagnostycznych oraz ogólnej oceny stanu i zachowania podczas wizyty w sali integracji sensorycznej.

W określonych przypadkach diagnoza wymaga użycia specyficznych testów diagnostycznych lub konsultacji z innymi specjalistami. 

Spotkanie obserwacyjne trwa zwykle 50 minut, jednak w przypadku dzieci jest często pierwszym spotkaniem z terapeutą, i czasem mały pacjent będzie wymagał więcej czasu aby zaadoptować się w nowej sytuacji i wspólnie z terapeutą wejść w proces diagnozy.

IV

Na czwartym spotkaniu odbywa się podsumowanie wniosków i przedstawienie analiza diagnozy. Diagnosta wspólnie z pacjentem omawiają wyniki i decydują o dalszym postępowaniu terapeutycznym.

Proces diagnostyczny jest kwestią indywidualną, pozwalająca na wykorzystanie szerokiego spektrum narzędzi w zależności od potrzeb pacjenta i jego rodziny.

W Senso Senso staramy się dokonywać diagnozy w możliwie krótkich odstępach czasu między spotkaniami, jednak ze względu na konieczność wykorzystania testów czy kwestionariuszy, diagnoza może przedłużyć się o spotkania z użyciem tych narzędzi.

Jak przygotować się na spotkanie diagnostyczne w Senso Senso?

Zalecamy, aby na spotkanie konsultacyjne, zabrać ze sobą dotychczas zgromadzoną dokumentację od innych specjalistów, jeśli już wcześniej korzystali Państwo z opieki psychologiczno-terapeutycznej. Pozwoli to na szersze obrazowanie trudności i skonstruowanie adekwatnej ścieżki terapeutycznej.

Jaką dokumentację otrzymam po diagnozie w Senso Senso?

Wynikiem diagnozy jest zawsze pisemny dokument zawierający opis badania oraz jego wnioski, przekazywane podczas ostatniego z cyklu spotkań. 

Jest to dokument określający rodzaj trudności, wskazania dotyczące dalszego procesu, zalecenia terapeutyczne do pracy dla pacjenta, rodziny oraz innych specjalistów, a także określający indywidualną ścieżkę terapeutyczną.

Opinia integracji sensorycznej jest niezwykle przydatnym dokumentem przy współpracy z placówkami oświatowymi i tworzeniach Orzeczeń, WOPFU, WWR oraz IPET, a także codziennej pracy w domu.

Co diagnozujemy?

Osoby z zaburzeniami integracji sensorycznej mogą mieć trudności z przetwarzaniem i reakcją na bodźce sensoryczne w typowy sposób. Na przykład mogą być nadmiernie wrażliwe na dźwięki czy dotyk albo mogą szukać intensywnych doświadczeń sensorycznych, aby pobudzić swój system.

Diagnoza integracji sensorycznej, przeprowadzana przez specjalistów w tej dziedzinie, takich jak terapeuci zajęciowi, pozwala na zidentyfikowanie konkretnych trudności i opracowanie indywidualnych planów interwencji.

Zmysł dotyku (taktilny): 

Ocenia się, jak osoba reaguje na różne bodźce dotykowe, takie jak lekki dotyk, nacisk czy różne tekstury.

Zmysł równowagi (westybularny): 

Badanie może ocenić, jak jednostka reaguje na ruchy, takie jak kołysanie czy obracanie, oraz jej zdolność do utrzymania równowagi.

Zmysł propriocepcyjny: 

Ocenia się, jak osoba odbiera informacje z mięśni i stawów, co wpływa na świadomość pozycji ciała w przestrzeni.

Zmysł wzroku: 

Ocenia się, jak osoba przetwarza wizualne informacje z otoczenia i jak koordynuje wzrok z innymi zmysłami.

Zmysł słuchu: 

Diagnoza może uwzględniać, jak osoba reaguje na różne dźwięki i jak przetwarza informacje słuchowe.

Zmysł smaku i węchu: 

Badanie może ocenić wrażliwość lub awersję do określonych smaków czy zapachów.

Kogo diagnozujemy?

W Senso Senso diagnozujemy wieloaspektowo i na różnych płaszczyznach zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych. Dobór metod, narzędzi oraz warunków diagnostycznych będzie zależny od wieku i kondycji osoby badane a także zakresu problematyki z jaką zgłasza się pacjent. W procesie diagnozy skupiamy się nie tylko na stanie aktualnym pacjenta, ale próbujemy ustalić możliwe przyczyny zaistniałej sytuacji, co pozwala nam na skuteczne dobranie metod dalszej pracy. 

Czym wcześniej trudność zostanie poprawnie rozpoznana i nazwana, tym szybciej będziemy mogli zacząć pracę i skutecznie pomóc Ci w jej pokonaniu.

Jak diagnozujemy?

Diagnozę integracji sensorycznej opieramy przede wszystkim na Polskich testach integracji sensorycznej, wywiadzie terapeutycznym oraz obserwacji podczas ćwiczeń z terapeutą integracji sensorycznej. Dzięki temu zyskujemy pełny obraz aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta, aby skutecznie z nim pracować.

Cały proces diagnozy składa się z kilku etapów i może zawierać w sobie szereg metod, które pozwolą nam jak najpełniej dokonać analizy trudności z jakimi będziemy pracować.

Wywiad początkowy:

W trakcie wywiadu terapeuta zbiera informacje na temat:

  • rozwoju dziecka (m.in. rozwój motoryczny, mowy, społeczny),
  • obserwowanych trudności w codziennym funkcjonowaniu,
  • reakcji na bodźce sensoryczne (np. nadwrażliwość na dźwięki, unikanie dotyku),
  • historii medycznej i ewentualnych wcześniejszych terapii.

Obserwacja: 

Terapeuta obserwuje dziecko podczas różnych aktywności, aby zrozumieć, jakie trudności występują w jego codziennym funkcjonowaniu oraz jak reaguje na różne bodźce sensoryczne.

Standaryzowane testy:

Istnieją specjalne testy służące do oceny integracji sensorycznej, takie jak Sensory Integration and Praxis Tests (SIPT) czy Test of Sensory Functions in Infants. Te testy oceniają różne aspekty przetwarzania sensorycznego i pomagają zidentyfikować konkretne obszary trudności.

Analiza i interpretacja wyników: 

Po przeprowadzeniu testów terapeuta analizuje wyniki, aby określić, które systemy sensoryczne mogą być zaburzone.

Formułowanie diagnozy: 

Na podstawie zebranych informacji i wyników testów terapeuta ustala diagnozę dotyczącą integracji sensorycznej.

Omówienie wyników z rodzicami: Po ustaleniu diagnozy terapeuta omawia z rodzicami wyniki badań, nature problemu oraz proponowane metody leczenia.

Planowanie terapii: 

W oparciu o diagnozę terapeuta proponuje indywidualny program terapeutyczny skupiający się na pracy nad konkretnymi trudnościami dziecka.

Monitorowanie postępów: 

Po rozpoczęciu leczenia, terapeuta regularnie monitoruje postępy pacjenta i dostosowuje plan leczenia, jeśli jest to konieczne.

Proces diagnozy oraz terapii integracji sensorycznej jest zindywidualizowany. Nigdy nie przebiega tak samo a jego czas i stosowane metody mogą się różnić w zależności od potrzeb pacjenta.

Chcesz wiedzieć więcej na temat diagnozy dzieci i młodzieży?

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.