Diagnoza i opinia Logopedyczna - Warszawa

Pierwszy Krok w Stronę Jasnej i Pewnej Komunikacji!

🗣️ Dlaczego warto skorzystać z diagnozy logopedycznej?

Podstawa dla skutecznej terapii: Diagnoza logopedyczna jest fundamentem dla dalszej terapii. Dzięki niej możemy szybko wdrożyć odpowiedni plan działania.

Pewność siebie: Poprawna i płynna komunikacja jest kluczem do pewności siebie. Diagnoza logopedyczna to pierwszy krok do odzyskania kontroli nad swoją mową.

Zrozumienie problemu: Dzięki diagnozie dowiesz się, jakie są przyczyny trudności w mowie oraz jakie metody leczenia mogą być najbardziej efektywne.

Mowa jest jednym z najważniejszych narzędzi komunikacji. Dzięki diagnozie logopedycznej masz szansę zrozumieć i poprawić trudności związane z mową, co pozwoli Ci swobodnie i pewnie wyrażać swoje myśli.

Skontaktuj się z nami i zacznij swoją podróż ku pewnej i płynnej komunikacji!

Komunikacja to podstawa

Diagnoza logopedyczna to proces identyfikacji i oceny trudności w zakresie mowy i języka. Jest ona przeprowadzana przez wykwalifikowanego logopedę i ma na celu ustalenie przyczyn, rodzaju oraz zakresu problemów z mową, a następnie zaplanowanie odpowiedniej terapii.

Terapia pozwala na określenie czy przyczyna trudności komunikacyjnych jest fizyczna, emocjonalna czy wynika z innego rodzaju trudności, oraz pozwala określić metody skutecznej pracy aby poprawić komunikację z otoczeniem.

Dlaczego wybrać Senso Senso na miejsce diagnozy?

Indywidualne podejście do diagnozy

W Senso Senso, każda diagnoza jest przeprowadzana w sposób starannie dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka. Nasz zespół składa się z logopedów oraz neurologopedów co pozwala prowadzić rozpoznanie na wielu płaszczyznach. Korzystamy zarówno z najświeższych dostępnych testów diagnostycznych, jak i z wywiadu oraz różnego rodzaju narzędzi i zabaw aby zebrać jak najwięcej informacji i otrzymać pełniejszy obraz specyfiki komunikacyjnej a także określić możliwości wsparcia Twojego dziecka.

Wszystko, czego potrzebujesz w jednej placówce

Proces diagnozy logopedycznej to pierwszy krok do pracy nad mowa i komunikacją. Często wymaga spojrzenia na sytuację także w kontekście psychologicznym, integracji sensorycznej czy pedagogicznym. Naszym głównym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi,  wszystkich potrzeb związanych z diagnozą, terapią i rozwojem w jednym miejscu, dlatego nasz zespół jest wielospecjalistyczny i ściśle ze sobą współpracuje. Jest to nie tylko wygodne, ale po pierwsze efektywne - nasi specjaliści regularnie biorą udział w spotkania superwizyjnych, aby omawiać przypadki i wspólnie tworzyć jak najlepsze rozwiązania. 

Profesjonalny zespół, któremu można zaufać

Nasz zespół logopedyczny składa się z doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają niezbędną wiedzę i certyfikację, by przeprowadzić rzetelną i profesjonalną diagnozę logopedyczną i neurologopedyczną. Działamy w oparciu o etyczne standardy i dbamy o zachowanie poufności i zaufania wobec naszych pacjentów. Nasi specjaliści cechują się także dużą empatią i zrozumieniem dla potrzeb Pacjentów.

Więcej o naszym zespole »

Przestrzeń

W senso Senso dbamy także o przyjazną przestrzeń w której możesz poczuć się komfortowo. Nasze gabinety są przytulne i estetyczne ale przede wszystkim zapewniają  prywatność i sprzyjają nawiązaniu kontaktu terapeutycznego. Dbamy o zapewnienie najwyższej jakości także poprzez otoczenie które ma wspierać Twoją drogę terapeutyczną.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Jak wygląda proces diagnozy logopedycznej w Senso Senso?

Proces diagnozy zamyka się zazwyczaj w czterech spotkaniach. 

Spotkania nr 1

Rozpoczyna się od konsultacji logopedycznej lub neurologopedycznej w trakcie której Terapeuta przeprowadza rozpoznanie problemu, oczekiwanych zmian oraz celów do pracy, a także informuje o procedurach i metodach diagnozy.

Konsultacja trwa 50 minut, i w jej wyniku podejmujemy wspólnie decyzje o potrzebach, możliwościach i zakresie diagnozy.

Spotkanie nr 2

Kolejnym etapem diagnozy jest zebranie wywiadu, czyli rozmowa z pacjentem lub jego opiekunami, celem pozyskania i analizy szczegółowych informacji na temat dotychczasowego rozwoju, aktualnej kondycji komunikacyjnych, jego funkcjonowania oraz potrzeb i możliwości.

W przypadku dzieci na konsultacje oraz wywiad zapraszani są wyłącznie rodzice, aby uniknąć niekomfortowej dla młodego pacjenta sytuacji, gdzie mówi się o jego trudnościach. 

Wywiad trwa około 50 minut jednak w szczególnych przypadkach, czas ten może ulec wydłużeniu.

Spotkanie nr 3

Trzecie spotkanie jest to obserwacja, podczas której terapeuta zbiera informacje na temat pacjenta poprzez zastosowanie różnego rodzaju metod diagnostycznych oraz ogólnej oceny stanu i zachowania podczas wizyty w gabinecie.

W określonych przypadkach diagnoza wymaga użycia specyficznych testów diagnostycznych lub konsultacji z innymi specjalistami. 

Spotkanie obserwacyjne trwa zwykle 50 minut, jednak w przypadku dzieci jest często pierwszym spotkaniem z terapeutą, i czasem mały pacjent będzie wymagał więcej czasu aby zaadoptować się w nowej sytuacji i wspólnie z terapeutą wejść w proces diagnozy.

Spotkanie nr 4

Na czwartym spotkaniu odbywa się podsumowanie wniosków i przedstawienie analiza diagnozy. Diagnosta wspólnie z pacjentem omawiają wyniki i decydują o dalszym postępowaniu terapeutycznym.

Jak przygotować się na spotkanie diagnostyczne w Senso Senso?

Zalecamy, aby na spotkanie konsultacyjne, zabrać ze sobą dotychczas zgromadzoną dokumentację od innych specjalistów jeśli dziecko jest pod ich opieką. Pozwoli to na szersze obrazowanie trudności i skonstruowanie adekwatnej ścieżki terapeutycznej.

Jaką dokumentację otrzymam po diagnozie w Senso Senso?

Wynikiem diagnozy logopedycznej jest zawsze pisemny dokument zawierający opis badania oraz jego wnioski, przekazywane podczas ostatniego z cyklu spotkań. 

Jest to dokument określający rodzaj trudności, ich przyczynę, wskazania dotyczące dalszego procesu, zalecenia terapeutyczne do pracy dla dziecka i rodziców, oraz innych specjalistów, a także określający najskuteczniejsze metody wsparcia.

Opinia logopedyczna jest niezwykle przydatnym dokumentem przy współpracy z placówkami oświatowymi i tworzeniach Orzeczeń, WOPFU, WWR oraz IPET, a także codziennej pracy w domu.

Co diagnozujemy?

Diagnoza logopedyczna przeprowadzana jest przez logopedę lub neurologopedę i ma na celu ustalenie przyczyn, rodzaju oraz zakresu problemów z mową oraz komunikacją a następnie zaplanowanie odpowiedniej terapii.

Diagnoza logopedyczna obejmuje nie tylko samą mowę i język ale także głos oraz funkcje połykania:

Zaburzenia artykulacji: Trudności w prawidłowej wymowie poszczególnych dźwięków mowy.

Dyslalia: Zaburzenia wymowy, w których występuje nieprawidłowa artykulacja dźwięków.

Fonologiczne zaburzenia mowy: Trudności z rozróżnieniem lub używaniem dźwięków mowy w sposób odpowiedni dla wieku i rozwoju.

Zaburzenia płynności mowy: Takie jak jąkanie, powtórzenia, zatrzymania oraz wtręty językowe

Zaburzenia głosu: Dotyczą one tonacji, intensywności lub jakości głosu. Mogą obejmować chrypę, nosowość, utratę głosu itp.

Zaburzenia językowe: Trudności z rozumieniem języka lub jego użyciem. Mogą obejmować problemy z gramatyką, słownictwem lub zdolnościami narracyjnymi.

Zaburzenia komunikacji społecznej lub pragmatycznej: Problemy z używaniem języka w odpowiedni sposób w różnych kontekstach społecznych.

Zaburzenia połykania (dysfagia): Trudności z przełykaniem pokarmów, płynów lub śliny.

Zaburzenia komunikacji związane z różnymi stanami i schorzeniami, takimi jak:

 • opóźnienie rozwoju mowy i języka,
 • afazja 
 • dysarthria
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • uszkodzenia słuchu,
 • urazy głowy,
 • choroby neurodegeneracyjne
 • nieprawidłowa budowa aparatu mowy

Wszystkie powyższe rozpoznania prowadzą do trudności w komunikacji i posługiwaniu się mowa. Diagnoza logopedyczna ma za zadanie określić prawidłowo przyczynę trudności oraz stworzyć skuteczną ścieżkę terapeutyczną dobierając odpowiednie narzędzia i ćwiczenia.

Kogo diagnozujemy?

Logopeda diagnozuje osoby w każdym wieku, które mają trudności z mową, językiem, głosem, połykaniem czy komunikacją. 

Niemowlęta i małe dzieci: Logopeda diagnozuje i pomaga niemowlętom i małym dzieciom, które mają:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • trudności z połykaniem lub karmieniem,
 • wady wrodzone, takie jak rozszczep podniebienia.

Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym: W tej grupie wiekowej logopeda diagnozuje i pomaga dzieciom z:

 • dyslalią czyli nieprawidłową wymową dźwięków,
 • zaburzeniami płynności mowy, takimi jak jąkanie,
 • fonologicznymi zaburzeniami mowy,
 • zaburzeniami językowymi, które wpływają na zdolność dziecka do rozumienia mowy lub wyrażania się.

Młodzież: Oprócz powyższych problemów, w okresie dojrzewania mogą pojawiać się nowe wyzwania, takie jak:

 • trudności z komunikacją społeczną,
 • zaburzenia głosu związane z mutacją.

Dorośli: Dorośli mogą potrzebować wsparcia logopedycznego w przypadku:

 • afazji spowodowanej urazami mózgu,
 • zaburzeń głosu,
 • dysfagii (trudności w połykaniu),
 • jąkania lub innych zaburzeń płynności mowy,
 • zaburzeń mowy spowodowanych chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Parkinsona czy stwardnienie boczne zanikowe.

Osoby starsze: W podeszłym wieku mogą pojawić się problemy związane z:

 • połykaniem,
 • mową i językiem spowodowanymi chorobami takimi jak Alzheimer czy inne formy demencji,
 • zaburzeniami głosu związanymi z procesem starzenia.

Osoby z niepełnosprawnością: 

Wiele osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym z uszkodzeniem słuchu, zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy zespołem Downa, może korzystać z pomocy logopedy.

Niektóre osoby mogą potrzebować wsparcia logopedycznego przez krótki okres, podczas gdy inne mogą wymagać długoterminowej terapii. 

Logopeda dostosowuje diagnozę i terapię do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Jak diagnozujemy?

Właściwa diagnoza jest niezbędna do ustalenia konkretnego problemu oraz planowania skutecznej terapii i składa się z kilku etapów:

Wywiad początkowy: 

Pierwszym krokiem jest rozmowa z pacjentem (lub w przypadku dzieci, z rodzicami lub opiekunami). W trakcie wywiadu logopeda zbiera informacje na temat:

 • historii rozwoju mowy i języka,
 • ewentualnych wcześniejszych terapii,
 • obecnych trudności w komunikacji,
 • innych istotnych informacji medycznych, takich jak urazy głowy, choroby, operacje itp.

Obserwacja: 

Obserwacja pacjenta podczas różnych czynności i w różnych sytuacjach komunikacyjnych pozwala na zrozumienie, jak pacjent używa języka i mowy w codziennym życiu.

Badania kliniczne i testowanie: 

Logopeda przeprowadza szereg testów i badań, aby dokładnie ocenić funkcje językowe i mówne pacjenta. Testy mogą obejmować:

 • ocenę artykulacji i wymowy dźwięków,
 • ocenę płynności mowy (np. w przypadku jąkania),
 • testy rozumienia i wyrażania języka,
 • ocenę głosu i jakości dźwięku,
 • w niektórych przypadkach ocenę zdolności połykania.

Analiza i interpretacja wyników:

Po przeprowadzeniu testów logopeda analizuje uzyskane wyniki w celu zidentyfikowania obszarów trudności i ich przyczyn.

Formułowanie diagnozy: Na podstawie zebranych informacji i wyników testów logopeda ustala diagnozę, opisującą dokładnie rodzaj i zakres problemu z mową lub językiem.

Omówienie wyników z pacjentem lub rodzicami: 

Po ustaleniu diagnozy logopeda omawia z pacjentem (lub rodzicami) wyniki badań, nature problemu oraz proponowane metody leczenia.

Planowanie interwencji: Na podstawie diagnozy logopeda opracowuje indywidualny plan terapeutyczny, który jest dostosowany do potrzeb pacjenta.

Rekomendacje: Logopeda może również dać wskazówki i rekomendacje dotyczące dalszego postępowania, które mogą obejmować:

 • konkretne ćwiczenia do pracy w domu,
 • konsultacje z innymi specjalistami (np. neurolog, laryngolog, psycholog),
 • modyfikacje w otoczeniu pacjenta, które mogą pomóc w komunikacji.

Ważne jest, aby diagnoza logopedyczna była przeprowadzana w sposób systematyczny i dokładny, ponieważ stanowi ona podstawę do planowania skutecznej terapii.

Chcesz wiedzieć więcej na temat diagnozy dzieci i młodzieży?

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.