Diagnoza i opinia pedagogiczna - Warszawa

Dlaczego warto skorzystać z opinii pedagogicznej?

Indywidualne podejście: Każde dziecko jest wyjątkowe, a pinia pedagogiczna dostarcza indywidualnie dostosowanych rekomendacji, które pomogą Twojemu dziecku rozwijać się w optymalnym tempie.

Zrozumienie potrzeb: Odkryj mocne strony, talenty oraz obszary, w których Twoje dziecko może potrzebować dodatkowego wsparcia, a w których wyrasta ponad przeciętna i należy dostarczyć mu nowych wyzwań.

Pomoc w podejmowaniu decyzji: Czy zastanawiałeś się nad wyborem odpowiedniej szkoły, klasy czy metody nauczania dla swojego dziecka? Profesjonalna opinia pedagogiczna dostarczy Ci konkretnych wskazówek i rekomendacji.

Wsparcie w komunikacji: Opinia pedagogiczna pozwala przekazać konkretne wnioski, stosować wypracowane rozwiązania oraz wspierać rozwój w najlepszy sposób. To dokument pozwalający łatwiej rozmawiać  z nauczycielami, specjalistami czy organami edukacyjnymi, wiedząc, jakie są potrzeby Twojego dziecka.

Budowanie przyszłości: Z odpowiednimi narzędziami i wskazówkami Twoje dziecko ma szansę osiągnąć sukces w edukacji i przygotować się do przyszłych wyzwań.

Każde dziecko zasługuje na najlepszą edukację dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i mozliwości. Dzięki opinii pedagogicznej możesz uczynić edukację Twojego dziecka bardziej efektywną i satysfakcjonującą.

Zadbaj o przyszłość edukacyjną swojego dziecka. Skontaktuj się z nami już dziś!

Wsparcie edukacyji i mocnych stron ucznia

Diagnoza pedagogiczna to procesu zbierania, analizowania i interpretowania informacji na temat ucznia w celu uwzględnienia jego potrzeb edukacyjnych, możliwości oraz trudności w nauce. Ten proces pozwala na określenie mocnych i słabych stron ucznia, a przez to umożliwia nauczanie i wsparcie edukacyjne z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Diagnoza pedagogiczna pomaga określić źródło trudności w edukacji, skutecznie pomagać w ich pokonywaniu a także dostarcza bardzo przydatnej wiedzy jak pracować z uczniem w oparciu o jego predyspozycje. Często także ujawnia ponadprzeciętne zdolności ucznia i pozwala na ich pełny rozwój.

Dlaczego wybrać Senso Senso na miejsce diagnozy?

Indywidualne podejście do diagnozy

W Senso Senso, każda diagnoza jest przeprowadzana w sposób starannie dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka. Nasz doświadczony zespół pedagogiczny korzysta zarówno z najświeższych dostępnych testów diagnostycznych, jak i z wywiadu oraz różnego rodzaju narzędzi i zabaw aby zebrać jak najwięcej informacji i otrzymać pełniejszy obraz przyczyn trudności edukacyjnych a także możliwości wsparcia Twojego dziecka.

Wszystko, czego potrzebujesz w jednej placówce

Proces diagnozy pedagogicznej często wymaga współpracy wielu specjalistów i zespołowego spojrzenia na sytuację także w kontekście psychologicznym, logopedycznym czy innych specjalizacji. Naszym głównym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi,  wszystkich potrzeb związanych z diagnozą, terapią i rozwojem w jednym miejscu, dlatego nasz zespół jest wielospecjalistyczny i ściśle ze sobą współpracuje. Jest to nie tylko wygodne, ale po pierwsze efektywne - nasi specjaliści regularnie biorą udział w spotkania superwizyjnych, aby omawiać przypadki i wspólnie tworzyć jak najlepsze rozwiązania. 

Profesjonalny zespół, któremu można zaufać

Nasz zespół pedagogiczny składa się z doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają niezbędną wiedzę i certyfikację, by przeprowadzić rzetelną i profesjonalną diagnozę pedagogiczną. Działamy w oparciu o etyczne standardy i dbamy o zachowanie poufności i zaufania wobec naszych pacjentów. Nasi specjaliści cechują się także dużą empatią i zrozumieniem dla potrzeb Pacjentów.

Więcej o naszym zespole »

Przestrzeń

W Senso Senso dbamy także o przyjazną przestrzeń w której możesz poczuć się komfortowo. Nasze gabinety są przytulne i estetyczne ale przede wszystkim zapewniają  prywatność i sprzyjają nawiązaniu kontaktu terapeutycznego. Dbamy o zapewnienie najwyższej jakości także poprzez otoczenie które ma wspierać Twoją drogę terapeutyczną.

Poznaj centrum Senso Senso

Wszystko - Galeria

Jak wygląda proces diagnozy pedagogicznej w Senso Senso?

Proces diagnozy zamyka się zazwyczaj w czterech spotkaniach. 

I

Rozpoczyna się od konsultacji, w trakcie której pedagog przeprowadza rozpoznanie problemu, oczekiwanych zmian oraz celów do pracy, a także informuje o procedurach i metodach diagnozy.

Konsultacja trwa 50 minut, i w jej wyniku podejmujemy wspólnie decyzje o potrzebach, możliwościach i zakresie diagnozy.

II

Kolejnym etapem diagnozy jest zebranie wywiadu, czyli rozmowa z pacjentem lub jego opiekunami, celem pozyskania i analizy szczegółowych informacji na temat dotychczasowego rozwoju, aktualnej kondycji psychofizycznej pacjenta, jego funkcjonowania oraz potrzeb i możliwości tak w zakresie edukacji jak i funkcjonowania społecznego.

W przypadku dzieci na konsultacje oraz wywiad zapraszani są wyłącznie rodzice, aby uniknąć niekomfortowej dla młodego pacjenta sytuacji, gdzie mówi się o jego trudnościach. 

Wywiad trwa około 50 minut jednak w szczególnych przypadkach, czas ten może ulec wydłużeniu.

III

Trzecie spotkanie jest to obserwacja, podczas której pedagog zbiera informacje na temat pacjenta poprzez zastosowanie różnego rodzaju metod diagnostycznych oraz ogólnej oceny stanu i zachowania podczas wizyty w gabinecie.

W określonych przypadkach diagnoza wymaga użycia specyficznych testów diagnostycznych lub konsultacji z innymi specjalistami. 

Spotkanie obserwacyjne trwa zwykle 50 minut, jednak w przypadku dzieci jest często pierwszym spotkaniem z pedagogiem, i czasem mały pacjent będzie wymagał więcej czasu aby zaadoptować się w nowej sytuacji i wspólnie z terapeutą wejść w proces diagnozy.

IV

Na czwartym spotkaniu odbywa się podsumowanie wniosków i przedstawienie analiza diagnozy. Diagnosta wspólnie z pacjentem omawiają wyniki i decydują o dalszym postępowaniu terapeutycznym.

Jak przygotować się na spotkanie diagnostyczne w Senso Senso?

Zalecamy, aby na spotkanie konsultacyjne, zabrać ze sobą dotychczas zgromadzoną dokumentację od innych specjalistów. Jeśli posiadają Państwo opinie lub informację od pedagoga szkolnego, wychowawcy lub nauczycieli przedmiotowych, będą one niezwykle cennym źródłem informacji. Pozwoli to na szersze obrazowanie trudności i skonstruowanie adekwatnej ścieżki terapeutycznej.

Jaką dokumentację otrzymam po diagnozie w Senso Senso?

Wynikiem diagnozy pedagogicznej jest zawsze pisemny dokument zawierający opis badania oraz jego wnioski, przekazywane podczas ostatniego z cyklu spotkań. 

Jest to dokument określający rodzaj trudności, wskazania dotyczące dalszego procesu, zalecenia terapeutyczne do pracy dla ucznia, oraz innych specjalistów, a także określający najskuteczniejsze metody wsparcia.

Opinia pedagogiczna jest niezwykle przydatnym dokumentem przy współpracy z placówkami oświatowymi i tworzeniach Orzeczeń, WOPFU, WWR oraz IPET, a także codziennej pracy w domu.

Co diagnozujemy?

Proces diagnozy pedagogicznej skupia się przede wszystkim na edukacyjnym funkcjonowaniu dziecka. Pozwala na precyzyjne określenie jego możliwości, predyspozycji oraz sposobu pracy. Pozwala na zidentyfikowanie źródła trudności edukacyjnych i wdrożenie skutecznych metod rewalidacyjnych.

Pedagog diagnozuje przede wszystkim wszystkie obszary związane z funkcjonowaniem dziecka w kontekście edukacji, wychowania i rozwoju społecznego. 

Trudności w nauce: 

Pedagog rozpoznaje problemy dzieci związanych z przyswajaniem wiedzy, brakami w nauce czy trudnościami edukacyjnymi, jak dysleksja, dysgrafia czy dyskalkulia.

Gotowość szkolna: 

U młodszych dzieci diagnozowana może być ich gotowość do korzystania z nauki w szkole podstawowej – rozwój poznawczy, motoryczny, społeczny czy emocjonalny.

Rozwój społeczny i psychiczny: 

Pedagog analizuje umiejętności społeczne ucznia, jego relacje z rówieśnikami, rodzicami czy nauczycielami, a także identyfikuje ewentualne problemy wychowawcze.

Motywacja do nauki: 

Pedagog ma kompetencje aby badać i zrozumienie przyczyny braku motywacji do nauki, a także poszukuje sposobów wzmacniania jej u dziecka.

Określanie mocnych ucznia:

Badanie pedagogiczne pozwala określić najmocniejsze strony ucznia np. zdolności językowe, pamięć, myślenie kreatywne czy logiczne. Na tej podstawie możemy zmodyfikować system nauczania tak aby uwolnić cały potencjał naszego dziecka.

Potrzeby edukacyjne: 

Diagnoza pedagogiczna to także określenie potrzeb edukacyjnych ucznia, które wymagają indywidualnego systemu pracy i wsparcia.

Zdolności i talenty: 

Proces badania pedagogicznego to także rozpoznawanie nadzwyczajnych zdolności czy talentów uczniów aby móc efektywnie wspierać ich potencjał i budować na nim kolejne dziecięce sukcesy.

Kogo diagnozujemy?

Diagnoza pedagogiczna jest przede wszystkim indywidualnym wsparciem ucznia. Może być wykonywana u dzieci przedszkolnych, wczesnoszkolnych, młodzieży szkoły podstawowej, ponadpodstawowej oraz w dalszym procesie edukacji. Diagnoza pedagogiczna jest świetnym narzędziem wspierającym przy wyborze kolejnej szkoły lub ścieżki zawodowej. Diagnozę pedagogiczną także często stosuje się podczas kwalifikacji zawodowych oraz procesów rekrutacyjnych aby określić mocne strony osoby badanej, jej możliwości oraz najbardziej efektywny styl pracy.

Jak diagnozujemy?

Rozpoznanie sytuacji:

Na początku trzeba zrozumieć, jakie są oczekiwania lub trudności ucznia,  jakie są trudności oraz jakie możliwości wsparcia, aby prawidłowo określić cel pracy i skutecznie dobrać metody i narzędzia jakimi będziemy pracować.

Zbieranie informacji: 

Pedagog zbiera dane za pomocą różnych narzędzi takich jak: rozmowa, gry i zabawy terapeutyczne, testy, analiza dokumentacji szkolnej i na tej podstawie konceptualizuje wnioski diagnostyczne.

Analiza i interpretacja danych: 

Zebrane informacje są analizowane w zakresie wiedzy teoretycznej, norm wiekowych oraz indywidualnej historii edukacyjnej ucznia.

Formułowanie szczegółowe: 

Na podstawie zebranych danych pedagog formułuje wnioski dotyczące poziomu rozwoju ucznia, jego mocnych i słabych stron, jego specyfiki uczenia się, najbardziej efektywnych metod pracy oraz systemu motywacji i wsparcia.

Rekomendacje: 

Pedagog proponuje działania, które wymagają uwzględnienia w celu wsparcia ucznia. Może być np. modyfikacje systemu nauczania, indywidualne zajęcia, terapia pedagogiczna, konsultacje z innymi specjalistami itp.

Realizacja rekomendacji i raport postępów: 

Po wdrożeniu rekomendacji pedagog monitoruje postępy pacjenta, udziela wsparcia i jeśli to konieczne, przeprowadza dodatkowe działania w celu optymalizacji procesu terapeutycznego

Diagnoza pedagogiczna może być stosowana zarówno w szkole, jak i poza nią, przez pedagogów, psychologów edukacyjnych czy innych przeszkolonych specjalistów, zawsze jednak ma słuzyć indywidualnemu wsparciu ucznia w jego procesie edukacji.

Chcesz wiedzieć więcej na temat diagnozy dzieci i młodzieży?

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.