Diagnoza dyskalkulii - Warszawa

Diagnoza dyskalkulii polega na zidentyfikowaniu trudności związanych z rozumieniem i wykonywaniem operacji matematycznych, które nie są spowodowane ogólnymi trudnościami w uczeniu się, brakami w edukacji czy innymi czynnikami zewnętrznymi. 

Głównym celem diagnozy dyskalkulii jest:

  • Zdiagnozowanie głównych obszarów trudności
  • Stworzenie indywidualnego planu terapeutycznego
  • Wdrożenie dostosowań edukacyjnych zgodnych z zapotrzebowaniem ucznia

Po postawieniu diagnozy specjalista przedstawia zalecenia dotyczące interwencji i wsparcia. Może to obejmować terapię indywidualną, wsparcie w szkole, strategie kompensacyjne oraz wskazówki dla rodziców i nauczycieli.

Diagnoza dyskalkulii w Senso Senso

Cena: 880 zł

Czas trwania: 3-5 spotkań x 50 minut

Co trzeba wiedzieć: Decyzje o diagnozie pod kątem dyskalkulii, podejmują Państwo po konsultacji z pedagogiem.

Na konsultacje zapraszamy samych rodziców.

Inne ważne informacje: Diagnoza obejmuje uczniów od 10 roku życia, młodzież szkolną oraz osoby dorosłe.

Ponieważ dyskalkulia jest często współwystępującymi objawem Dysleksji rozwojowej, zaleca się całościowe badanie w tym kierunku. 

Aby wykluczyć inne problemy rozwojowe zaleca się wraz z testami diagnozy dyskalkulii przeprowadzić badanie ilorazu inteligencji Stanford - Binnet, jeśli dziecko nigdy nie było badane. 

Zalecane jest także wykonanie testów funkcji poznawczych. 

Co należy zabrać: Na konsultacje z pedagogiem warto zabrać dokumentację od innych specjalistów pod opieką których znajduje się dziecko. Przydatnym źródłem wiedzy jest także opinia od wychowawcy lub nauczycieli szkolnych oraz pedagoga szkolnego. Także niektóre aktualne prace lub zeszyty szkolne, mogą stanowić ważną informację o specyficznych trudnościach dziecka.

Proces diagnozy dyskalkulii

Proces diagnozy dyskalkulii może być częścią diagnozy Dysleksji i wymaga interdyscyplinarnego podejścia. 

W Senso Senso zapewniamy wszystkich potrzebnych specjalistów w jednym miejscu w dogodnej lokalizacji na warszawskim Mokotowie.

Proces diagnozy zaczynamy zawsze od konsultacji z rodzicami. Na tym etapie zbierane są informacje na temat historii rozwoju dziecka, ewentualnych problemów w okresie wczesnoszkolnym, rodzinnego występowania problemów z nauką matematyki, a także obserwacji specjalistów i nauczycieli dotyczących trudności dziecka w szkole.

Kolejnym kluczowym elementem diagnozy dyskalkulii są specjalistyczne testy, pozwalające wykluczyć inne przyczyny popełniania błędów ortograficznych i jednoznacznie stwierdzić, że przyczyną występujących trudności jest dyskalkulia.

Podczas diagnozy wykorzystujemy:

  • Baterie testów Stanford - Binnet 5 - przeprowadzane, aby ocenić ogólny poziom inteligencji ucznia oraz wykluczyć inne przyczyny trudności w nauce, np związane z normą intelektualną
  • Bateria metod diagnozy dyskalkulii u uczniów - narzędzie pedagogiczne stworzone do badania dyskalkulii u uczniów klas IV - VI oraz VI - VIII Szkoły podstawowej
  • Testy funkcji poznawczych - test uzupełniający diagnozę w kierunku dyskalkulii, pomagający stworzyć adekwatny plan terapeutyczny oparty na mocnych stronach ucznia.

Ostatnim elementem diagnozy dyskalkulii są wnioski i rekomendacje. Po analizie wszystkich zgromadzonych danych, specjalista dokonuje oceny, czy istnieją podstawy do postawienia diagnozy dyskalkulii, i przedstawia rekomendacje dotyczące dalszej terapii oraz ewentualnych dostosowań w nauczaniu. Są one zawsze przekazywane Państwu w formie pisemnych zaleceń dla placówki edukacyjnej, oraz wniosków z przebiegu badania, podczas spotkania na którym diagnosta omawia je wraz Państwem.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy, terapeuta pedagogiczny opracowuje plan terapeutyczny. Dla uczniów zdiagnozowanych pod kątem dyskalkulii, tworzy indywidualny plan wsparcia, który może zawierać specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, zalecenia dla szkoły, wsparcie dla rodziców oraz wskazówki dla nauczycieli.

W ramach współpracy z Senso Senso mogą Państwo skorzystać z terapii pedagogicznej prowadzonej przez pedagogów i pedagogów specjalnych z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. 

Poznaj naszych terapeutów

Katarzyna Król

Katarzyna Król

Pedagog specjalny, diagnosta pedagogiczny

Dysponujemy:

  • zapleczem praktycznej wiedzy specjalistów różnych dziedzin pedagogiczno-psychologicznych
  • wieloma technikami terapeutycznymi, które zawsze dobieramy indywidualnie do Państwa potrzeb
  • przytulną przestrzenią do pracy gdzie pacjenci czują się swobodnie i komfortowo
  • zajęciami indywidualnymi, treningami oraz warsztatami, które korzystnie wspierają Państwa indywidualną pracę

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele codziennych czynności zależy od sprawnie działającej ręki. Nasza specjalistyczna terapia ręki pomoże Twojemu dziecku w usprawnieniu codziennych czynności oraz wesprze jego funkcjonowanie edukacyjne.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.