Czym jest dysgrafia?

Umiejętność pisania jest kluczowa dla rozwoju dziecka oraz młodzieży, zarówno z perspektywy edukacji jak i codziennego funkcjonowania. Dysgrafia to specyficzne zaburzenie pisania, które nie jest wynikiem ograniczeń fizycznych, intelektualnych lub niedostatecznej edukacji. Osoby z dysgrafią mogą mieć trudności z nabywaniem i automatyzacją umiejętności pisania, co przejawia się błędami w pisowni, trudnościami z płynnością ruchów podczas pisania czy problemami z utrzymaniem odpowiedniej formy liter i słów na papierze.

Konsekwencje dysgrafii dla funkcjonowania edukacyjnego:

Dysgrafia, podobnie jak inne specyficzne trudności w uczeniu się, może mieć wiele konsekwencji dla funkcjonowania edukacyjnego ucznia:

 • Nieczytelność pisma: Notatki i prace pisemne uczniów z dysortografią często są trudne do zdekodowania dla nauczycieli. Jeżeli nauczyciele nie są świadomi dysgrafii ucznia, mogą oceniać go na podstawie nieczytelnego pisma lub błędów, a nie na podstawie jego faktycznej wiedzy lub umiejętności.
 • Trudności w notowaniu: Problemy z pisaniem mogą sprawiać, że uczniowie mają trudności z robieniem notatek podczas lekcji, co może wpłynąć na ich zdolność do przyswajania i przypominania sobie informacji.
 • Czasochłonność zadań pisemnych: Zadania, które dla innych uczniów są proste i szybkie, dla ucznia z dysgrafią mogą być czasochłonne i męczące.
 • Obniżenie motywacji do nauki: Częste doświadczanie porażek w pisaniu może prowadzić do frustracji i niechęci do wykonywania prac pisemnych.
 • Trudności z organizacją: Problemy z przestrzennym układem tekstu mogą sprawiać, że uczniowie mają trudności z organizacją swoich notatek i materiałów.
 • Obniżona samoocena: Uczniowie z dysgrafią mogą czuć się sfrustrowani lub zawiedzeni osiąganymi wynikami w szkole, mimo dużego nakładu pracy, co może prowadzić do obniżenia ich poczucia własnej wartości w środowisku edukacyjnym.

Aby skutecznie wspierać uczniów z dysgrafią w środowisku edukacyjnym, ważne jest, aby nauczyciele oraz rodzice byli świadomi tej trudności oraz stosowali odpowiednie strategie i narzędzia, które pomogą uczniom radzić sobie z wyzwaniami związanymi z pisaniem.

Jakie są objawy dysgrafii?

Dysgrafia manifestuje się różnorodnymi objawami, które mogą różnić się w zależności od indywidualnych cech osoby dotkniętej tym zaburzeniem. 

 • Pismo może być nierówna, litery mogą być zbyt blisko siebie lub zbyt daleko od siebie.
 • Dzieci z dysgrafią mogą trzymać pisak w niezwykły sposób, co utrudnia płynne pisanie.
 • Zapis liter i całych słów w nieprawidłowej kolejności.
 • Dzieci z dysgrafią mogą mieć problem z przepisywaniem tekstu z tablicy lub z innych źródeł.
 • Piszą wolniej niż ich rówieśnicy, a próby poprawa tempa powodują brak jego czytelności.
 • Mogą odczuwać nadmierne napięcie w rękach podczas pisania.
 • Problemy z przestrzenną organizacją tekstu
 • Mogą mieć problem z rysowaniem kształtów, linii prostej itp.
 • Pomimo zrozumienia zasad mogą popełniać błędy w pisowni czy gramatyce.
 • Mogą mieć problem z koordynacją ruchów podczas pisania.
 • Pisania może być dla nich bardziej męczące niż dla innych osób.

Warto dodać, że objawy dysgrafii mogą różnić się w zależności od wieku i etapu edukacji osoby dotkniętej tym zaburzeniem. Jeżeli podejrzewa się dysgrafię u siebie lub u swojego dziecka, warto skonsultować się ze specjalistą w celu postawienia dokładnej diagnozy i uzyskania odpowiedniej pomocy.

Jak diagnozujemy dysgrafię?

Zdiagnozowana dysgrafia pozwala na dostosowanie metodyki nauczania i wsparcia do indywidualnych potrzeb ucznia, co może znacznie poprawić jego wyniki i samopoczucie.

W wielu systemach edukacyjnych uczniowie z rozpoznaną dysgrafią mogą uzyskać dostęp do dodatkowego wsparcia, takiego jak:

 •  dodatkowy czas na egzaminy,
 •  możliwość korzystania z komputera do pisania 
 •  wsparcie specjalistyczne.

Diagnozowanie dysgrafii jest procesem wieloetapowym, który wymaga oceny przez specjalistów, takich jak pedagog lub psycholog którzy specjalizują się  w diagnozie i terapii specyficznych trudności w uczeniu się. Diagnoza dysgrafii bardzo często jest powiązana z diagnozą dysleksji, ponieważ te dwa deficyty często współwystępują i stanowią utrudnienie w procesie edukacji.

Na czym polega terapia dysgrafii?

Terapia dysgrafii skupia się na pomocy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym z tym zaburzeniem w rozwijaniu umiejętności pisania oraz w poprawie koordynacji ruchowej i innych funkcji związanych z pisaniem. Dostępnych jest wiele metod które znacznie poprawiają funkcjonowanie w tym zakresie.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.