Czym jest dyskalkulia?

Dyskalkulia to specyficzne trudności w uczeniu się związane z rozumieniem i przetwarzaniem matematyki. Osoby z dyskalkulią mogą mieć trudności z rozpoznawaniem liczb, przeprowadzaniem operacji matematycznych, porównywaniem liczb, estymacją wyników czy też rozumieniem pojęć matematycznych.

Dyskalkulia jest różna od problemów z uczeniem się matematyki spowodowanych brakiem edukacji czy złym nauczaniem — to trwały problem, który ma podłoże neurologiczne.

Diagnoza dyskalkulii pomaga w zrozumieniu specyficznych trudności w nauce matematyki, oraz zastosowaniu odpowiednich technik wspierających ucznia. Warto podkreślić, że osoby z dyskalkulią mogą odnieść sukces w wielu dziedzinach naukowych i zawodowych, mimo trudności z matematyką. Wspierające środowisko, odpowiednie strategie uczenia się oraz narzędzia mogą pomóc im radzić sobie z tymi wyzwaniami.

Konsekwencje dysortografii dla funkcjonowania edukacyjnego:

Dyskalkulia może mieć różne konsekwencje dla funkcjonowania dziecka w szkole:

Dzieci z dyskalkulią mogą mieć problemy z rozumieniem i zapamiętywaniem podstawowych pojęć matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie czy mnożenie. Mogą mieć także trudności z rozwiązywaniem bardziej skomplikowanych problemów matematycznych, co może skutkować negatywnym nastawieniem do nauki matematyki oraz zaległości programowych.

Trudności w nauce: Działania matematyczne są jednym z kluczowych filarów edukacji. Trudności w przyswajaniu wiedzy matematycznej może stanowić istotny problem edukacyjny. Choć dyskalkulia dotyczy głównie matematyki, może wpływać również na wyniki w innych przedmiotach, które wymagają umiejętności matematycznych, takich jak fizyka czy chemia.

 • Obniżona pewność siebie i samoocena: Częste doświadczanie niepowodzeń w matematyce może prowadzić do obniżenia pewności siebie dziecka, co może wpłynąć na jego postawy wobec nauki i motywację do pracy.
 • Stres i lęk: Dzieci z dyskalkulią mogą odczuwać stres i lęk związany z zadaniami matematycznymi, testami i ocenami, co może wpłynąć na ich ogólne samopoczucie i zdrowie psychiczne.
 • Problemy z organizacją: Dzieci z dyskalkulią mogą mieć trudności z organizacją czasu, planowaniem i realizacją zadań, co może wpływać na ich wyniki w innych przedmiotach.
 • Trudności z oceną wiedzy: Nauczyciele, którzy nie są świadomi problemu dziecka z dyskalkulią, mogą błędnie interpretować trudności ucznia jako brak zaangażowania lub brak motywacji do nauki.
 • Trudności społeczne: Dzieci z dyskalkulią mogą odczuwać frustrację z powodu swoich trudności, a z czasem niepowodzenia edukacyjne mogą doprowadzić do frustracji i nieporozumień rówieśniczych. 

Aby pomóc dziecku z dyskalkulią, ważne jest zrozumienie i akceptacja jego trudności oraz dostarczenie odpowiedniego wsparcia, zarówno w domu, jak i w szkole. Może to obejmować indywidualne sesje z pedagogiem, korzystanie z narzędzi i materiałów dostosowanych do potrzeb dziecka, a także wsparcie psychologiczne.

Jakie są objawy dyskalkulii?

Dyskalkulia objawia się trudnościami w rozumieniu i wykonywaniu operacji matematycznych. Objawy mogą się różnić w zależności indywidualnych predyspozycji oraz wieku:

 • Trudności z rozpoznawaniem liczb: Dzieci z dyskalkulią mogą mieć trudności z rozróżnianiem liczb, na przykład pomiędzy "6" a "9".
 • Problemy z liczeniem: Mogą mieć trudności nawet z prostym liczeniem, nie zachowując ciągłości szyków liczbowych
 • Trudności z wykonywaniem operacji matematycznych: Takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, nawet na podstawowym poziomie.
 • Błędy w estymacji: Dzieci z dyskalkulią często popełniają błędy w estymacji ilości czy wielkości.
 • Problemy z pojęciem czasu: Mogą mieć trudności z określaniem czasu, zrozumieniem sekwencji zdarzeń czy też z używaniem zegara.
 • Trudności z pojęciami przestrzennymi: Takimi jak lewo, prawo, nad, pod itp.
 • Problemy z zapamiętywaniem faktów matematycznych: Na przykład tabliczki mnożenia czy wzorów matematycznych czy fizycznych
 • Trudności z zastosowaniem matematyki w codziennych sytuacjach: Takich jak mierzenie składników podczas gotowania czy operacje gotówkowe podczas robienie zakupów.
 • Błędy w sekwencji: Dzieci mogą pomijać kroki lub wykonywać je w niewłaściwej kolejności podczas rozwiązywania problemów matematycznych.
 • Trudności z porównywaniem liczb: Na przykład określeniem, która liczba jest większa.
 • Problemy z rozumieniem symboli matematycznych: Takich jak +, -, x, ÷.

Ważne jest, aby pamiętać, że dzieci z dyskalkulią mogą wykazywać różnorodne objawy i mogą mieć trudności w różnych obszarach matematyki. Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko ma dyskalkulię, warto skonsultować się z ekspertem, który przeprowadzi odpowiednią diagnozę i pomoże w opracowaniu strategii wsparcia.

Jak diagnozujemy dyskalkulię?

Bardzo istotną kwestią jest diagnoza dyskalkulii. Można przeprowadzić ja już u szóstoklasisty. Diagnoza dyskalkulii odbywa się poprzez szczegółową ocenę prowadzoną przez specjalistów za pomocą wywiadu, obserwacji oraz specjalistycznych testów pedagogicznych. Uzyskanie opinii w zakresie występowania dyskalkulii pozwala na efektywne wsparcie ucznia oraz dostosowanie metod nauczania do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Diagnozowanie dysortografii jest procesem wieloetapowym, który ma na celu zidentyfikowanie specyficznych trudności w pisaniu nie wynikających z innych przyczyn, takich jak niedostateczna edukacja, problemy wzrokowe czy słuchowe.

Na czym polega terapia dyskalkulii?

Choć wiele źródeł mówi, że dyskalkulia jest wynikiem nieprawidłowej pracy konkretnych obszarów mózgu, to jej skutki da się skutecznie zniwelować za pomocą odpowiednio dobranych terapii pedagogicznych.

Terapia dyskalkulii skupia się na pomocy osobom z trudnościami w matematyce w rozwijaniu i wzmacnianiu kluczowych umiejętności matematycznych. Terapia usprawnia także główne funkcje takie jak pamięć, zdolności operacyjne oraz myślenie sekwencyjne.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.