Czym jest dysleksja?

Dysleksja to specyficzne trudności w nauce, które dotykają znaczną część populacji. Dysleksja, określana jako specyficzne trudności w uczeniu się, to zaburzenie neurologiczne, które wpływa na zdolność do odczytywania słów, ich rozumienia i opisywania. Wpływa także na pamięć krótkotrwałą oraz myślenie sekwencyjne. Często jako objawy współwystępujące zauważalne są trudności w koncentracji oraz szybka męczliwość. Ważne jest podkreślenie, że nie jest to kwestia niskiej inteligencji ani lenistwa – wiele osób z dysleksją posiada przeciętną lub ponadprzeciętną inteligencję, jednak obraz tego deficytu znacznie wpływa na samoocenę oraz możliwości wykorzystania pełni potencjału osoby cierpiące na dysleksję.

Nie istnieje profilaktyka, która pozwalałaby zapobiec wystąpieniu dysleksji, jednak wczesna diagnoza oraz wsparcie terapeutyczne, skutecznie obniża negatywne skutki zaburzeń dyslektycznych.

Rozpoznanie dysleksji i dostarczenie odpowiedniego wsparcia jest kluczem do pomocy dziecku w przetrwaniu trudności szkolnych. Przy odpowiednich narzędziach i wsparciu dzieci z dysleksją mogą osiągać sukcesy edukacyjne na równi z rówieśnikami.

Konsekwencje dysleksji dla funkcjonowania edukacyjnego:

 • Opóźnienia w nauce: Problemy z czytaniem i pisaniem mogą prowadzić do opóźnień w nauce w stosunku do rówieśników.
 • Trudności z zadaniami domowymi: Zadania związane z czytaniem i pisaniem mogą wymagać od dziecka z dysleksją znacznie więcej czasu.
 • Motywacja do nauki: Mimo wkładania dużego wysiłku w naukę, to z powodu dysleksji osiągnięcia szkolne nie są w pełni satysfakcjonujące dla ucznia, a to zmotywuje do podejmowania dalszych wysiłków
 • Problemy z koncentracją: Wysokie wymagania podczas czytania mogą prowadzić do zmęczenia i problemów z koncentracją na innych zadaniach.
 • Niska samoocena: Częste niepowodzenia mogą wpływać na samoocenę ucznia, prowadzi do poczucia frustracji i demotywacji.
 • Konflikty z rówieśnikami: Dzieci z dysleksją mogą stać się celem drwin lub wykluczenia ze względu na trudności w nauce.
 • Stres i lęk: Obawy związane z niskimi ocenami, testami i prezentacjami mogą prowadzić do zwiększonego poziomu stresu i lęku u ucznia.

Jakie są objawy dysleksji?

Objawy dysleksji nigdy nie mają jednolitego obrazu, ale charakteryzują się szeregiem symptomów, po których możemy dokonać identyfikacji tego zaburzenia rozwojowego.

Objawy dysleksji mogą różnić się w zależności od wieku:

U małych dzieci (przedszkole i wczesna edukacja):

 • Trudności z nauką rymów czy rozpoznawaniem rymujących się słów.
 • Problemy z rozpoznawaniem liter i ich dźwięków.
 • Trudności z zapamiętywaniem nazw i kształtów liter.
 • Opóźnione w rozwoju mowy.
 • Trudności z wyizolowaniem poszczególnych dźwięków w słowach.
 • Problemy z zapamiętywaniem sekwencji, takich jak dni tygodnia czy kolory tęczy.

U uczniów w wieku szkolnym:

 • Wolne tempo czytania na głos, błędy podczas czytania, zastępowanie jednych słów innymi.
 • Błędy ortograficzne, pomijanie liter czy sylab, problemy z kaligrafią.
 • Problemy z rozumieniem przeczytanego tekstu.
 • Trudności z nauką ortografii.
 • Problemy z zapamiętywaniem faktów i wielostopniowymi instrukcjami.
 • Trudności z matematyką, zwłaszcza z tabliczką mnożenia, sekwencjami liczb i operacjami na ułamkach.
 • Niska samoocena w kontekście zdolności szkolnych, unikanie czytania na głos.

U nastolatków i dorosłych:

 • Problemy z czytaniem płynnym i zrozumiałym.
 • Trudności z pisaniem złożonych tekstów.
 • Problemy z ortografią.
 • Unikanie zadań związanych z czytaniem i pisaniem.
 • Trudności z nauką języków obcych.
 • Problemy z organizacją i zarządzaniem czasem.

Jak diagnozujemy dysleksję?

Proces diagnozy zwykle obejmuje:

 • Obserwację: Nauczyciele i rodzice obserwują zachowanie dziecka podczas czytania i pisania.
 • Testy i oceny: Specjalistyczne testy pomagają ocenić umiejętności czytania, pisania i ortografii.
 • Wywiad z rodzicami: Informacje na temat historii rozwoju dziecka mogą być pomocne w identyfikowaniu problemu.

Na czym polega terapia dysleksji?

Terapia dysleksji polega na wieloaspektowym wsparciu ucznia i jego rodziny. Do skutecznych metod terapii dysleksji należą terapie pedagogiczne i wszelkiego rodzaju treningi funkcjonalne i strukturalne które ułatwiają przyswajanie wiedzy oraz indywidualizują strukturę funkcjonowania edukacyjnego. Kolejnym niezwykle ważnym aspektem jest także wsparcie emocjonalne.

Istnieje cały szereg skutecznych metod terapii dysleksji, które znacznie poprawiają funkcjonowanie edukacyjne oraz ogólne dziecka, młodzieży oraz osób dorosłych.

 • Specjalistyczne metody nauczania: Dostosowane programy, które koncentrują się na fonetyce i strukturze języka.
 • Technologia wspomagająca: Programy komputerowe, aplikacje do czytania na głos, czy specjalistyczne oprogramowanie do pisania.
 • Terapia pedagogiczna: Indywidualna praca z terapeutą, który pomoże dziecku w nabywaniu umiejętności czytania i pisania.

Dysleksja to wyzwanie, ale dzięki odpowiedniej diagnozie i wsparciu edukacyjnemu dzieci, młodzież oraz dorośli z tym zaburzeniem mogą osiągać sukcesy w nauce i życiu zawodowym. Kluczem jest zrozumienie, że dysleksja nie definiuje całej osoby i nie ogranicza jej potencjału. Właściwe wsparcie i zrozumienie ze strony otoczenia to pierwszy krok do pomocy osobom z dysleksją w pełnym wykorzystaniu ich zdolności.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.