Terapia Neurologopedyczna - Warszawa

Neurologopedia łączy obszary neurologii i logopedii. Koncentruje się nie tyle na samych problemach z wymową czy artykulacją, ale poszukuje neurologicznych przyczyn tych zaburzeń w przypadku,  gdy terapia logopedyczna wydaje się niewystarczająca. 

Neurologopeda posiada szeroką wiedzę neurologiczną i anatomiczną. Zna specjalizację poszczególnych struktur mózgu, potrafi zbadać pracę nerwów czaszkowych oraz mięśni głowy i szyi. Specjalizuje się zatem w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń mowy, języka oraz komunikacji, wynikających z problemów neurologicznych. Zajmuje się pacjentami w różnym wieku – od noworodków po dorosłych – i stosuje różnorodne metody i podejścia terapeutyczne dostosowane do potrzeb każdej grupy wiekowej.

Neurologopedia szczególnie istotna jest w pracy z noworodkami wykazującymi zaburzenia koordynacji ssania, oddychania i połykania, a także u pacjentów po incydentach neurologicznych, z afazją (utrata zdolności językowych spowodowanych organicznym uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych odpowiedzialnych za programowanie i rozumienie mowy), dyzartrią (zaburzenia mowy związane z nieprawidłową pracą mechanizmów nerwowo-mięśniowych sterowanych przez centralny układ nerwowy) czy z chorobami neurodegeneracyjnymi. 

Konsultacja neurologopedyczna

Konsultacja neurologopedyczna ma na celu ocenę, diagnozę i planowanie interwencji terapeutycznych w zakresie zaburzeń mowy, języka oraz komunikacji spowodowanych przez problemy neurologiczne. Jest przeznaczona dla osób w każdym wieku, które mogą doświadczać trudności w tych obszarach, szczególnie jeśli są one powiązane z zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak urazy mózgu, zaburzenia rozwojowe (np. autyzm), choroby neurodegeneracyjne, lub inne stany wpływające na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Konsultacja jest kluczowa dla identyfikacji specyficznych potrzeb pacjenta i opracowania skutecznego planu terapeutycznego, który wspiera rozwój i poprawę umiejętności komunikacyjnych.

Indywidualna terapia neurologopedyczna

Terapia neurologopedyczna to specjalistyczna forma terapii skoncentrowana na diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń funkcji prymarnych, mowy, języka i komunikacji, które mogą mieć swoje podłoże w zaburzeniach neurologicznych. 

Neurologopedia jest podejściem interdyscyplinarnym, które łączy wiedzę z zakresu logopedii, neurologii, anatomii i psychologii, aby zapewnić kompleksowe wsparcie osobom z zaburzeniami spowodowanymi przez różne stany neurologiczne.

Dla kogo:

 • Dzieci: W przypadku dzieci urodzonych przedwcześnie, ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, zaburzeniami napięcia mięśniowego, mózgowym porażeniem dziecięcym, apraksją mowy, afazją lub innymi stanami neurologicznymi, które wpływają na rozwój mowy i języka.
 • Dorośli: Dla dorosłych po incydentach neurologicznych: udarach mózgu, urazach głowy, guzach mózgu, w chorobach neurodegeneracyjnych (takich jak choroba, m.in. Parkinsona, Alzheimera, SLA, SN) oraz innych stanach neurologicznych, które wpływają na mowę i komunikację.

Cel:

 • Poprawa Umiejętności Komunikacyjnych;
 • Terapia funkcji prymarnych (oddychania, połykania, ssania);
 • Usprawnienie pracy mięśni mimicznych oraz regulacja napięcia mięśniowego w obrębie strefy orofacjalnej;
 • Stymulacja Rozwoju Neurologicznego;
 • Wsparcie dla Funkcji Kognitywnych

Wczesna interwencja logopedyczna

Wczesna interwencja logopedyczna to proces diagnozowania i leczenia zaburzeń mowy i języka u dzieci w jak najwcześniejszym etapie ich życia. Jest to kluczowe dla zapewnienia prawidłowego rozwoju komunikacyjnego dziecka. Wczesna interwencja logopedyczna ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu dzieciom odpowiedniego wsparcia terapeutycznego aby kompensować zawczasu możliwe trudności.

Cele:

 • Wczesne Wykrywanie Zaburzeń: Identyfikacja zagrożeń i opóźnień dla prawidłowego rozwoju mowy i języka oraz innych problemów komunikacyjnych na wczesnym etapie rozwoju dziecka.
 • Optymalizacja Rozwoju: Zapewnienie wsparcia i stymulacji niezbędnej do maksymalizacji potencjału rozwoju mowy i języka dziecka.
 • Zapobieganie Długoterminowym Problemom: Zminimalizowanie wpływu wczesnych zaburzeń mowy na przyszły rozwój edukacyjny, społeczny i emocjonalny dziecka.

Dla Kogo:

 • Dzieci, które nie rozwijają umiejętności komunikacyjnych zgodnie z normami dla ich wieku.
 • Dzieci urodzone przedwcześnie, z wadami układu mowy, obniżonym napięciem mięśniowym i trudnościami z przełykaniem, ssaniem oraz nieprawidłowościami w  ruchach warg i języka.
 • Dzieci z Wrodzonymi Wadami: Na przykład z rozszczepem podniebienia lub innymi wadami, które mogą wpływać na rozwój mowy i komunikacji.

RCM® Neurorehabilitación

RCM® Neurorehabilitación to wszechstronna koncepcja neurofizjologiczna skierowana na leczenie zaburzeń sensomotorycznych oraz problemów związanych z funkcjami ustno-twarzowymi u niemowląt, dzieci i dorosłych. Jest to podejście terapeutyczne, które łączy w sobie elementy fizjoterapii i logopedii, stosowane przez specjalistów w tych dziedzinach. Zastosowania koncepcji RCM® Neurorehabilitación obejmują:

Zastosowanie:

 • Terapia dla wcześniaków, które wymagają specjalistycznej opieki;
 • Wsparcie noworodków z problemami w ssaniu, połykaniu i oddychaniu;
 • Leczenie dzieci z hipotonią mięśniową spowodowaną zespołami genetycznymi;
 • Wsparcie w przypadku porażeń nerwów czaszkowych u dzieci i dorosłych; 
 • Terapia zaburzeń gryzienia i żucia;
 • Pomoc dla pacjentów z nadmiernym ślinieniem się;
 • Rehabilitacja pacjentów z dysfagią;
 • Leczenie schorzeń nerwowo-mięśniowych;
 • Terapia dla pacjentów z zaburzeniami strukturalnymi i funkcjonalnymi, takimi jak rozszczepy wargi i podniebienia;
 • Pomoc dla dzieci z opóźnionym rozwojem sensomotorycznym;
 • Wsparcie dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • Rehabilitacja po urazach czaszkowo-mózgowych.

Koncepcja RCM® Neurorehabilitación jest ceniona za jej wszechstronność i zdolność do dostosowania do indywidualnych potrzeb pacjentów, oferując holistyczne podejście do terapii.

Terapia Neurologopedyczna z wykorzystaniem ENMOT (elektro neuro mobilizacja obszaru twarzowego)

Terapia neurologopedyczna z wykorzystaniem elektro neuro mobilizacji (ENMOT) to innowacyjne podejście w rehabilitacji neurologopedycznej, które wzbogaca tradycyjne metody terapii mowy o elektro mobilizację nerwów. ENMOT wykorzystuje kontrolowaną stymulację elektryczną do aktywowania nerwów i mięśni odpowiedzialnych za mowę i połykanie. Stymulacja ta ma na celu poprawić koordynację neuromotoryczną, siłę mięśniową i zakres ruchu w obszarze twarzy, jamy ustnej i gardła.

Cel:

 • Wzmacnianie mięśni odpowiedzialnych za artykulację
 • Pomoc w poprawie kontroli nad mięśniami niezbędnymi do bezpiecznego połykania.
 • Poprawa elastyczności i ruchomości mięśni twarzy i jamy ustnej.

Dla Kogo:

 • Osoby mające problemy związane z siłą i koordynacją mięśni odpowiedzialnych za mowę.
 • Osoby z dysfunkcjami połykania oraz kontrola mięśniową
 • Osoby mające problem z wymową i artykulacją

Rezultat

 • Zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni używanych do mowy i połykania.
 • Możliwe usprawnienie wymowy, jasności mowy i płynności.
 • Poprawa bezpieczeństwa i efektywności połykania.

Logorytmika

Logorytmika to metoda terapeutyczna wspierająca rozwój mowy, poprzez uatrakcyjnienie zwykłych ćwiczeń logopedycznych, o muzykę i zabawy.

Dzięki połączeniu rytmiki i terapii logopedycznej można oddziaływać jednocześnie na sferę werbalną, słuchową oraz ruchową uczestnika. Pozwala to na utrwalenie poprawnych wzorców mowy, a także zaktywizowanie kolejnych umiejętności. Poprzez pracę w grupach, ruch i muzykę poprawiamy zdolności komunikacyjne, koordynację ruchową, świadomość własnego ciała i otaczającej przestrzeni.

Zajęcia dedykowane są dla dzieci miedzy 1 a 8 rokiem życia, w podziale na odpowiednie grupy wiekowe.

Zajęcia trwają 45 minut.

Prowadzący - Marta Zdyb / Jagoda Masłoń / Dominika Mielczarek

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.