Terapia dysgrafii - Warszawa

Terapia dysgrafii zakłada poprawę jakości pisma oraz umiejętności związanych z grafomotoryką. Znacząco też wspiera funkcje poznawcze wykorzystywane w procesie pisania oraz dekodowania zapisów graficznych. Terapia dysgrafii obejmuje nie tylko naukę kreślenia i odwzorowywania znaków graficznych, ale także koordynację oko ręka, pamięć krótkotrwałą, przetwarzanie słuchowe oraz usprawnia motorykę małą.

Terapia Dysgrafii w Senso Senso

Czas trwania: 45 minut

Cena: 160 zł

W Senso Senso istnieje bardzo wiele możliwości wsparcia terapeutycznego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych u których stwierdzono występowanie dysortografii.

Oferujemy terapię psychologiczną oraz terapię pedagogiczną, które doskonalą już zdobyte umiejętności, oraz pozwalają wspierać ogólny rozwój emocjonalny i poznawczy, niezbędny do osiągania sukcesów edukacyjnych oraz codziennego funkcjonowania psychospołecznego.

Terapia dysgrafii w Senso Senso to:

W Senso Senso istnieje bardzo wiele możliwości wsparcia terapeutycznego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, u których stwierdzono występowanie dysgrafii.

Oferujemy terapię pedagogiczną, integrację sensoryczną oraz wsparcie psychologiczne, które znacząco wpływają rozwój psychomotoryczny, pozwalając przezwyciężyć wiele trudności, które niesie ze sobą dysortografia.

Indywidualny plan terapeutyczny: Każde dziecko z dysgrafią jest inne, dlatego ważne jest dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb ucznia.

Ćwiczenia pisania: Regularne ćwiczenia mające na celu poprawę precyzji ruchowej i koordynacji podczas pisania.

Wsparcie emocjonalne: Pomoc w radzeniu sobie z frustracją i niskim poczuciem własnej wartości, które mogą towarzyszyć dysortografii.

Współpraca z nauczycielami: Współpraca z nauczycielami jest kluczem do sukcesu. Mogą oni dostosowywać metody nauczania, dawać więcej czasu na zadania pisemne czy korzystać z innych form oceniania. 

Edukacja dla rodziców: Rodzice są  informowani o tym, czym jest dysgrafia, jakie są jej objawy oraz w jaki sposób mogą wspierać swoje dziecko w nauce w domu.

Komfortowa przestrzeń: Senso senso znajduje się w dogodnej lokalizacji na Warszawskim Mokotowie. Terapie odbywają się w przytulnych gabinetach dostosowanych do potrzeb dzieci młodzieży oraz dorosłych.

W Senso Senso znajdziesz:

Kadrę terapeutyczną: Pedagogów, pedagogów specjalnych, rewalidatorów oraz trenerów i terapeutów pedagogicznych z certyfikacja do terapii dysgrafii

Metody: Treningi grafomotoryczne, gry dydaktyczne, techniki mnemotechniczne, metody usprawniające technikę pisania oraz ćwiczenia ręki dla poprawy techniki pisania, treningi funkcji poznawczych, uwagi, koncentracji oraz pamięci.

Narzędzia: Karty pracy z ćwiczeniami grafomotorycznymi, gry edukacyjne oraz pomoce do nauki pisania, świetnie wyposażoną salę do ćwiczenia motoryki małej.

Jako wsparcie dzieci młodzieży oraz dorosłych w trudnościach związanych z występowaniem dysgrafii, szczególnie dobre efekty przynoszą:

Indywidualna terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to proces wsparcia mający na celu pomoc dzieciom i młodzieży w przezwyciężeniu trudności edukacyjnych, wychowawczych i rozwojowych. Przy zaburzeniach dyslektycznych, terapia pedagogiczna oferuje szereg możliwości wsparcia w procesie doskonalenia oraz nabywania umiejętności niezbędnych w procesie skutecznej edukacji.

Terapia ręki

Terapia ręki to specjalistyczna forma rehabilitacji skoncentrowana na poprawie funkcji ręki i kończyny górnej. Terapia ręki jest niezbędna dla wielu dzieci, nie tylko rozpoczynających edukację i naukę pisania, ale także mających trudności w wykonywaniu codziennych czynności wymagających sprawności manualnej lub precyzji.

Trening grafomotoryczny

Trening grafomotoryczny jest kluczowy dla rozwoju umiejętności pisania u dzieci. Trening grafomotoryczny koncentruje się na rozwijaniu umiejętności związanych z ruchami ręki niezbędnymi do pisania i rysowania.

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne mają na celu pomoc dzieciom z trudnościami rozwojowymi lub niepełnosprawnościami w osiągnięciu jak najwyższego stopnia samodzielności i jakości życia, poprzez różnorodne metody terapeutyczne i edukacyjne.

Trening Czytania oraz pisania metodą strukturalną

Metoda strukturalna oferuje kompleksowe podejście do nauki czytania i pisania, dostosowane do indywidualnych potrzeb uczącego się. Zakłada podział języka na fragmenty które umożliwiają dziecku bezproblemowe poruszanie się w jego strzutórze. Dla dzieci doświadczających trudności z powodu zaburzeń dyslektycznych, trening jest ważnym elementem nauki i doskonalenia funkcji związanych z czytaniem, pisaniem, rozumieniem oraz interpretacją tekstu.

Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne ucznia z dysleksją jest niezwykle ważne, ponieważ problemy z czytaniem i pisaniem mogą prowadzić do licznych trudności emocjonalnych, takich jak niska samoocena, frustracja, lęk przed oceną czy izolacja społeczna. Wsparcie psychologiczne może być kluczowe dla uczniów z dysleksją, aby mogli oni osiągać sukcesy w szkole i w życiu oraz czuli się pewnie i akceptowali siebie takimi, jakimi są.

Dlaczego terapia dysortografii jest ważna?

Terapia dysgrafii poprawa umiejętności pisania i znacząco wpływa na funkcjonowanie edukacyjne dzieci oraz młodzieży. Pomaga w kształtowaniu i poprawie umiejętności pisania, co jest fundamentalne w procesie edukacyjnym, a także redukuje stres związany z pracami pisemnymi poprzez poprawę tej umiejętności.

Sukces Edukacyjny: Poprawa umiejętności pisania i strategii radzenia sobie z dysgrafią może prowadzić do lepszych wyników w nauce i edukacji.

Pewność Siebie: Osoby z dysgrafią często borykają się z obniżoną samooceną z powodu trudności w pisaniu. Terapia może pomóc w odbudowie pewności siebie.

Zapobieganie Frustracji: Wczesna interwencja może zapobiec uczuciu frustracji i długotrwałym problemom z nauką.

Wsparcie Emocjonalne: Terapia dostarcza narzędzi do radzenia sobie z emocjonalnymi wyzwaniami związanymi z dysgrafią.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.