Terapia dyskalkulii - Warszawa

Terapia dyskalkulii ma na celu wspieranie osób z trudnościami w rozumieniu i wykonywaniu operacji matematycznych poprzez specjalistyczne interwencje. Każdy przypadek dyskalkulii jest inny, dlatego terapia jest dostosowywana do specyficznych potrzeb danego pacjenta. Terapia skupia się na budowaniu solidnych podstaw w zakresie umiejętności liczenia, rozpoznawania liczb i rozumienia podstawowych operacji matematycznych. Ważne jest, aby pamiętać, że terapia dyskalkulii jest procesem, który wymaga czasu i cierpliwości. Jednak z odpowiednim wsparciem wiele osób z dyskalkulią może osiągnąć znaczne postępy w zakresie matematyki.

Terapia Dyskalkulii w Senso Senso

Czas trwania: 45 minut

Cena: 160 zł

W Senso Senso istnieje bardzo wiele możliwości wsparcia terapeutycznego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, u których stwierdzono występowanie dyskalkulii.

Oferujemy terapię pedagogiczną, zajęcia korekcyjno — kompensacyjne, treningi funkcji poznawczych oraz wsparcie psychologiczne, pozwalających przezwyciężyć wiele trudności, które niesie ze sobą dyskalkulia.

Współpraca terapeutyczna w Senso Senso to:

Szczegółowa ocena umiejętności matematycznych: aby zrozumieć naturę i zakres trudności, terapeuta przeprowadza szczegółowa analizę aktualnych umiejętności ucznia, jego potencjału oraz mocnych stron, na których może oprzeć proces terapeutyczny.

Indywidualne podejście: Każdy przypadek dyskalkulii jest inny, dlatego terapia jest dostosowywana do specyficznych potrzeb i możliwości danego pacjenta.

Techniki aktywizujące: Aby uczynić matematykę bardziej zrozumiałą, terapeuci często używają manipulatywów - fizycznych narzędzi pomagających wizualizować problemy matematyczne.

Strategie kompensacyjne: Osoby z dyskalkulią uczą się różnych strategii i technik, które pomogą im radzić sobie z trudnościami matematycznymi w codziennym życiu.

Użycie technologii: Podczas zajęć korzystamy z różnorodnych metod edukacyjnych oraz narzędzi i aplikacje mogących być przydatne w rozwijaniu umiejętności matematycznych, oferując interaktywne ćwiczenia i gry.

Budowanie pewności siebie: Poza pracą nad umiejętnościami matematycznymi, ważny jest również rozwój pewności siebie ucznia w zakresie matematyki. 

Współpraca z innymi specjalistami: W wielu przypadkach terapeuci współpracują z nauczycielami, rodzicami i innymi specjalistami, aby zapewnić spójne wsparcie dla osoby z dyskalkulią w różnych środowiskach.

Stałe monitorowanie postępów: Regularnie ocenia się postępy pacjenta w celu dostosowania planu terapeutycznego i zapewnienia najbardziej efektywnego wsparcia.

W Senso Senso znajdziesz:

Kadrę terapeutyczną: Pedagogów, pedagogów specjalnych, rewalidatorów oraz trenerów i terapeutów pedagogicznych z certyfikacją do terapii dyskalkulii.

Metody: 

  • Manipulatywy: Umożliwiają one przeniesienie abstrakcyjnych koncepcji na bardziej konkretne, zrozumiałe poziomy.
  • Strategie kompensacyjne: Obejmują one techniki, które pomagają osobom z dyskalkulią radzić sobie z codziennymi zadaniami matematycznymi
  • Wizualizacja: Zastosowanie diagramów, rysunków i map myśli może pomóc w zrozumieniu i rozwiązaniu problemów matematycznych.
  • Mnemotechniki: Techniki zapamiętywania, takie jak rymy, piosenki czy akronimy, które pomagają zapamiętać fakty matematyczne i procedury.
  • Metody wielozmysłowe: Podejście to polega na uczeniu się przez różne zmysły, na przykład słuchanie, dotykanie i oglądanie, aby zrozumieć i zapamiętać pojęcia matematyczne.
  • Ćwiczenia sekwencyjne: Prowadzenie pacjentów przez etapowe zadania, ucząc fragmentaryzacji poleceń i kolejności operacji matematycznych
  • Wsparcie emocjonalne: Budowanie pewności siebie i radzenie sobie z lękiem przed matematyką jest równie ważne jak rozwijanie umiejętności. Strategie relaksacyjne, afirmacje oraz prace nad samooceną mogą być włączone w proces terapeutyczny.

Narzędzia: Karty pracy z ćwiczeniami matematycznymi, gry edukacyjne oraz pomoce do nauki matematyki, różnorodne i absorbujące pomoce terapeutyczne

Jako wsparcie dzieci młodzieży oraz dorosłych w trudnościach związanych z występowaniem dyskalkulii, szczególnie dobre efekty przynoszą:

Indywidualna terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to proces wsparcia mający na celu pomoc dzieciom i młodzieży w przezwyciężeniu trudności edukacyjnych, wychowawczych i rozwojowych. Przy zaburzeniach dyslektycznych, terapia pedagogiczna oferuje szereg możliwości wsparcia w procesie doskonalenia oraz nabywania umiejętności niezbędnych w procesie skutecznej edukacji.

Trening funkcji poznawczych

Trening funkcji poznawczych pomaga w optymalizacji zdolności kluczowych dla przyswajania wiedzy, realizacji zadań edukacyjnych czy wynikających z pracy umysłowej. Trening Funkcji poznawczych jest bardzo skutecznym narzędziem w terapii dysleksji ponieważ skupia się na wzmacnianiu i rozwijaniu kluczowych umiejętności umysłowych co przekłada się na niwelowanie trudności wynikających z deficytów dyslektycznych.

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne mają na celu pomoc dzieciom z trudnościami rozwojowymi lub niepełnosprawnościami w osiągnięciu jak najwyższego stopnia samodzielności i jakości życia, poprzez różnorodne metody terapeutyczne i edukacyjne.

Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne ucznia z dysleksją jest niezwykle ważne, ponieważ problemy z czytaniem i pisaniem mogą prowadzić do licznych trudności emocjonalnych, takich jak niska samoocena, frustracja, lęk przed oceną czy izolacja społeczna. Wsparcie psychologiczne może być kluczowe dla uczniów z dysleksją, aby mogli oni osiągać sukcesy w szkole i w życiu oraz czuli się pewnie i akceptowali siebie takimi, jakimi są.

Dlaczego terapia dyskalkulii jest ważna?

Terapia dyskalkulii jest ważna, ponieważ pomaga uczniom z trudnościami matematycznymi osiągnąć swój pełen potencjał, zarówno w nauce, jak i w życiu codziennym.

1. Poprawa umiejętności matematycznych: Osoby z dyskalkulią często mają trudności z rozumieniem i wykonywaniem operacji matematycznych. Terapia może pomóc im zrozumieć podstawowe koncepcje i strategie, które ułatwiają uczenie się matematyki.

2. Zwiększenie pewności siebie: Trudności matematyczne mogą prowadzić do utraty pewności siebie i obaw o wykonywanie zadań związanych z liczbami. Poprzez terapię, osoby z dyskalkulią mogą budować pewność siebie w swoich zdolnościach matematycznych.

3. Łatwiejsze funkcjonowanie w codziennym życiu: Matematyka jest wszędzie w naszym codziennym życiu – od robienia zakupów, przez planowanie budżetu, po gotowanie. Osoby z dyskalkulią mogą napotykać trudności w tych codziennych czynnościach, dlatego terapia jest ważna, aby pomóc im w radzeniu sobie z takimi sytuacjami.

4. Zmniejszenie stresu i frustracji: Niezrozumienie matematyki może prowadzić do frustracji, stresu i lęku. Terapia może pomóc w radzeniu sobie z tymi uczuciami i nauczyć strategii radzenia sobie z trudnościami.

5. Poprawa wyników akademickich: Dyskalkulia może wpłynąć na wyniki w nauce, nie tylko z matematyki, ale także z innych przedmiotów, które wymagają zdolności matematycznych, takich jak fizyka czy chemia. Terapia może pomóc w poprawie ogólnej wydajności akademickiej.

6. Rozwój umiejętności społecznych: Trudności w nauce mogą wpłynąć na interakcje społeczne i relacje z rówieśnikami. Poprzez terapię osoby z dyskalkulią mogą czuć się bardziej komfortowo w sytuacjach społecznych i lepiej radzić sobie z ewentualnymi problemami.

7. Poprawa perspektyw zawodowych: Wielkie trudności z matematyką mogą ograniczać dostęp do pewnych zawodów i profesji. Terapia może pomóc osobom z dyskalkulią rozwijać potrzebne umiejętności i zwiększać ich szanse na sukces zawodowy.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.