Trening czytania oraz pisania metodą strukturalną - Warszawa

Czas trwania: 45 minut

Cena: 160 zł

Jak wyglądają zapisy: Przed podjęciem terapii należy dokonać konsultacji (konsultacja odbywa się bez udziału dziecka, trwa 50 minut w cenie 170 zł)

Zapisu można dokonać poprzez kontakt z recepcją; telefonicznie 535 799 506 lub mailowo kontakt@sensosenso.pl

Co trzeba wiedzieć: Na konsultację dobrze jest zabrać wszelkiego rodzaju dokumentację diagnostyczną dziecka, opinie od pedagoga, psychologa lub wychowawcy szkolnego oraz opis i zalecenia jeśli dziecko jest pod opieką innych specjalistów. Przydatnym źródłem informacji jest także zeszyt szkolny lub prace plastyczne wykonane przez dziecko w ostatnim czasie.

Metoda strukturalna to nowe podejście do nauki czytania i pisania, które znacznie ułatwia i przyspiesza proces zdobywania umiejętności w tym zakresie, ponieważ pozwala uczniowi na zrozumienie podstawowych struktur języka w logicznej i systematycznej kolejności. Po zrozumieniu tych podstaw uczniowie mogą łatwiej przyswajać bardziej złożone umiejętności czytelnicze i pisarskie.

Metoda Strukturalna jest analityczno-syntetycznym podejściem do nauki czytania i pisania. Skupia się na analizie (rozłożeniu) języka na jego składowe części, a następnie na syntezie (łączeniu) tych elementów w całość. Dzięki temu dzieci uczą się struktury samego języka, co pozwala na przyswajanie wiedzy w sposób świadomy, a nie odtwórczy. 

 • Analiza: Dziecko zaczyna od rozbioru słów na mniejsze jednostki, takie jak sylaby czy dźwięki.
 • Synteza: Po rozłożeniu słów na sylaby, dziecko łączy je z powrotem, aby odczytać lub napisać całe słowo.
 • Sekwencyjność: Metoda Strukturalna zakłada stopniowe wprowadzanie elementów języka, począwszy od najprostszych struktur, takich jak pojedyncze dźwięki czy sylaby, poprzez słowa, aż po zdania i całe teksty.
 • Wieloetapowość: Uczniowie przechodzą przez różne etapy w procesie nauki, od rozpoznawania i analizy dźwięków, przez czytanie sylab, składanie ich w słowa, aż po czytanie płynne całych zdań i tekstów.
 • Trening i automatyzacja: Za pomocą odpowiednich pomocy dydaktycznych, takich jak karty z sylabami, plansze, gry czy ćwiczenia, uczniowie regularnie trenują umiejętność czytania i pisania. Powtarzanie tych czynności prowadzi do ich automatyzacji, co sprawia, że czytanie i pisanie stają się bardziej płynne i naturalne.

Metoda Strukturalna opiera się na systematycznym podejściu do nauki, które kładzie nacisk na zrozumienie języka jako struktury. Jest to metoda sprawdzona i skuteczna, zwłaszcza dla uczniów, którzy potrzebują bardziej uporządkowanego podejścia do nauki czytania i pisania. Dzięki tej metodzie wiele dzieci osiąga sukces w czytaniu i pisaniu, co buduje ich pewność siebie i motywację do dalszej nauki.

Dla kogo przeznaczona jest metoda strukturalna?

Metoda Strukturalna efektywnie wspiera dzieci i młodzież borykające się z problemami w czytaniu i pisaniu, wynikającymi z trudności w percepcji wzrokowej, słuchowej, komunikacji językowej, koordynacji ruchowej, procesach myślowych oraz problemach z motywacją i emocjami.

Metoda ta jest polecana w szczególności dla osób z:

 • problemami rozwojowymi, takimi jak:
  • Dysleksja
  • Afazja
  • Spektrum Autyzmu, w tym zespołem Aspergera,
  • problemami z koncentracją i nadpobudliwością, ADHD
 • ograniczonymi zdolnościami poznawczymi,
 • problemami słuchowymi,
 • problemami ze wzrokiem,
 • zaburzeniami mowy, takimi jak:
  • problemami z artykulacją i wymową
  • dyslalią 
  • dyzartrią
 • problemami behawioralnymi,
 • zaburzeniami zachowania i nastroju

Zastosowanie tej metody może przynieść znaczne korzyści dla uczniów, którzy napotykają trudności w procesie nauki czytania i pisania, dając im szansę na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego i poprawę jakości życia.

Nauka czytania i pisania metodą strukturalną w Senso Senso

Zanim przystąpi się do terapii Metodą Strukturalną, konieczne jest przeprowadzenie diagnozy za pomocą Narzędzia KOCP – Kart Oceny Czytania i Pisania. 

To narzędzie umożliwia ocenę umiejętności w zakresie czytania i pisania, identyfikując jednocześnie trudności, które mogą hamować nabywanie kompetencji w obszarze pisemnego przekazu.

Cały proces diagnozy zakłada konsultację z pedagogiem certyfikowanym w terapii strukturalnej. Na pierwszą konsultację zapraszamy samych rodziców celem zebrania wszechstronnego wywiadu dotyczącego funkcjonowania dziecka w szkole i poza nią.

Wywiad trwa 50 minut.

Następnie Kolejne spotkanie odbywa się z dzieckiem, w trakcie którego następuje ocena zdolności czytania i pisania oraz analiza funkcji percepcyjno-motorycznych za pomocą KOCP.

Kolejne spotkania są sesjami terapeutycznymi, na których dziecko doskonali swój warsztat z zakresu pisania i czytania według założeń metody. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut.

Kluczowe podczas pracy terapeutycznej jest dla nas:

 • Budowanie motywacji do nauki czytania i pisania poprzez wstępną ocenę oraz stosowanie odpowiednich metod motywujących w trakcie terapii.
 • Praca terapeutyczna oparta o starannie opracowany program, zawierający pięć zestawów ćwiczeń w zakresie czytania i pisania, uzupełniony o dodatkowe aktywności.
 • Bliska współpraca między terapeutą a rodziną pacjenta w celu wsparcia procesu terapii.
 • Regularność i konsekwencja w przeprowadzaniu ćwiczeń

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.