Trening grafomotoryczny - Warszawa

Trening grafomotoryczny przygotowuje dzieci do opanowania umiejętności pisania, która jest podstawowym zadaniem na czas nauki w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Ćwiczenia grafomotoryczne wspierają rozwój motoryki małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Czas trwania: 45 minut

Cena: 160 zł

Zapisy: Przed rozpoczęciem zajęć rewalidacyjnych należy dokonać konsultacji

Dla kogo przeznaczony jest trening grafomotoryczny?

 • problemy z formowaniem liter
 • nieprawidłowe trzymanie ołówka
 • trudności ogólną koordynacją ręki podczas pisania
 • problem z odwzorowaniem wzorów oraz kształtów
 • nietrzymanie się konturów podczas rysowania, lub linii podczas pisania
 • nieczytelny charakter pisma
 • nieprawidłową pozycję podczas pisania, zbyt mocne pochylenie się nad blatem, polegiwanie lub podpieranie ciała przy pisaniu
 • zbyt szybkie lub zbyt wolne ruchy reki przy wykonywaniu zadania

Ponieważ umiejętność pisania jest kluczowa dla rozwoju edukacyjnego dziecka, szczególną uwagę należy przyłożyć do kształtowania prawidłowych nawyków związanych z rozwojem tej umiejętności zwłaszcza u 6 i 7-latków. 

Trening Grafomotoryczny zaleca się dzieciom rozpoczynającym swoją przygodę z pisaniem. Zanim pierwszoklasista zacznie poprawnie określić swoje pierwsze literki i prawidłowo trzymać narzędzie pisarskie, potrzeba usprawnienia zdolności manualnych. 

Wspieranie rozwoju umiejętności grafomotorycznych u dzieci ma pozytywne skutki zarówno w kontekście edukacyjnym, jak i ogólnorozwojowym:

 • Rozwój umiejętności graficznych: Dzięki regularnym ćwiczeniom, dzieci są w stanie poprawić jakość swojego pisma i rysunków, co z kolei przekłada się na ich pewność siebie w wykonywaniu zadań graficznych.
 • Współpraca i komunikacja: Dzieci uczą się pracy zgodnie z instrukcjami nauczyciela czy rodzica, co jest kluczowe dla sukcesów edukacyjnych i wychowawczych.
 • Rozwój percepcji przestrzennej: Poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, dzieci doskonalą orientację w przestrzeni oraz umiejętność rozpoznawania i interpretowania obrazów.
 • Poprawa techniki pisania: Systematyczny trening wpływa na technikę rysowania i pisania, co z kolei przekłada się na estetykę pracy oraz jej czytelność.
 • Rozwój mowy i języka: Dzieci uczą się nazywania przedmiotów oraz opowiadania o tym, co widzą na rysunkach. To ważne dla rozwoju słownictwa i umiejętności werbalnych.
 • Korekta błędnych nawyków: Wczesne wykrycie i korekta nieprawidłowości w trzymaniu przyborów czy w napięciu mięśni dłoni pomaga w uniknięciu problemów w przyszłości.
 • Wszechstronny rozwój: Zajęcia te stymulują różne sfery rozwoju dziecka, od motoryki, przez percepcję, aż po rozwój emocjonalny.
 • Motywacja: Poprzez ciekawe zadania i ćwiczenia, dzieci zyskują motywację do nauki oraz odkrywają nowe pasje i zainteresowania.
 • Rozwój zdolności manualnych: Regularne ćwiczenia wpływają na zwiększenie precyzji ruchów, wzmocnienie mięśni ręki oraz poprawę koordynacji.

Trening grafomotoryczny jest więc dedykowany szerokiemu spektrum dzieci, które z różnych powodów mogą potrzebować wsparcia w rozwijaniu umiejętności związanych z pisaniem, rysowaniem i innymi precyzyjnymi czynnościami wykonywanymi ręką. Ważne jest, aby taki trening był dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz był prowadzony w sposób systematyczny.

Trening grafomotoryczny w Senso Senso

Trening grafomotoryczny jest prowadzona przez certyfikowanego pedagoga i stanowi ważne uzupełnienie dla innych form terapii pedagogicznej.

Zajęcia mają charakter cykliczny w wymiarze 50 minut tygodniowo. 

Decyzja o podjęciu treningu grafomotorycznego jest poprzedzona wizytą konsultacyjną, na którą zapraszamy samych rodziców, celem zebrania jak najdokładniejszego wywiadu terapeutycznego.

Na podstawie zgromadzonych informacji terapeuta dobiera metody pracy do indywidualnych potrzeb dziecka:

Metody pracy w treningu grafomotorycznym:

 • Ćwiczenia przygotowawcze do pisania:
 • Ćwiczenia manipulacyjne
 • Ćwiczenia z masami plastycznymi
 • Ćwiczenia z cieczami
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem pionowej powierzchni:
 • Ćwiczenia grafomotoryczne z wykorzystaniem specjalistycznych materiałów dydaktycznych
 • Zastosowanie technologii:
 • Wykorzystanie różnych narzędzi piszących

Przy każdej z powyższych metod ważne jest dostosowanie poziomu trudności do indywidualnych możliwości dziecka oraz dbałość o różnorodność ćwiczeń, tak aby trening był atrakcyjny i motywujący dla małego uczestnika. Ponadto regularność i systematyczność są kluczowe dla osiągnięcia trwałych efektów.

Poznaj naszych terapeutów

W ramach współpracy z Senso Senso mogą Państwo skorzystać z terapii pedagogicznej prowadzonej przez pedagogów i pedagogów specjalnych z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi. 

Katarzyna Król

Katarzyna Król

Pedagog specjalny, diagnosta pedagogiczny

Dysponujemy:

 • zapleczem praktycznej wiedzy specjalistów różnych dziedzin pedagogiczno-psychologicznych
 • wieloma technikami terapeutycznymi, które zawsze dobieramy indywidualnie do potrzeb dziecka
 • pomocami dydaktycznymi, które pozwalają terapie przekształcić w angażującą i rozwijającą zabawę
 • przytulną przestrzenią do pracy gdzie dzieci czują się swobodnie i komfortowo
 • zajęciami indywidualnymi, treningami oraz warsztatami, które korzystnie wpływają na rozwój naszych podopiecznych

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.