Trening zastępowania agresji (TZA) - Warszawa

Trening Zastępowania Agresji (TZA) to specjalistyczny program terapeutyczny skierowany do dzieci i młodzieży, którym trudno zapanować nad emocjami lub mają problem z radzeniem sobie z agresją i impulsywnością. Program  jest przeznaczony do pracy indywidualnej lub grupowej i pomogą w identyfikacji i zrozumieniu przyczyn agresji oraz rozwijania pożądanych umiejętności społecznych, które mogą zastąpić agresywne reakcje.

Trening zastępowania agresji jest formą pracy grupowej, ale w określonych przypadkach zaleca się indywidualne sesje terapeutyczne.

Czas trwania zajęć: 50 minut

Cena: 100 zł

Termin: Czwartki godzina 18:00

Grupa: dzieci 6 - 8 lat maksymalnie 6 osób

Główne cele Treningu Zastępowania Agresji

 • Identyfikacja przyczyn agresji: Pomoc w zrozumieniu przyczyn agresywnych reakcje i jakie są jej konsekwencje.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych: Uczenie alternatywnych, bardziej konstruktywnych sposobów reagowania w trudnych sytuacjach społecznych.
 • Kontrola impulsów: Nauka, jak radzić sobie z impulsywnością i jak unikać reagowania agresją w sytuacjach stresowych.
 • Rozpoznawanie i wyrażanie emocji: Wiedza, jak rozpoznać własne emocje i wyrażać je w sposób zdrowy i konstruktywny.

Korzyści z udziału w TZA:

 • Zmniejszenie liczby konfliktów i agresywnych zachowań.
 • Poprawa relacji z rówieśnikami i dorosłymi.
 • Rozwój umiejętności społecznych i komunikacyjnych.
 • Lepsza samokontrola i radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Dla kogo jest TZA

 • Dzieci i młodzież mająca trudności z zachowaniem w środowisku szkolnym, domowym lub społecznym. 
 • Dzieci z diagnozami takimi jak:
  • ADHD
  • Zespół aspergera / spektrum autyzmu
  • Zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • Dzieci doświadczających trudnych sytuacji w życiu i mogących prezentować agresywne zachowania jako sposób radzenia sobie z traumą.
 • Dzieci i młodzieży stosujących agresję słowną/fizyczną/psychiczną
 • Dzieci i młodzieży oraz przejawiających objawy autoagresji

Trening Zastępowania Agresji - TZA w Senso Senso

Rozpoczęcie TZA poprzedza zawsze wizyta konsultacyjna z terapeutą prowadzącym, podczas której zbierany jest wyczerpujący wywiad na temat aktualnego funkcjonowania dziecka. Terapeuta identyfikuje główny obszar do pracy i przekazuje rodzicom rekomendację.

Na wizytę konsultacyjną zapraszani są sami rodzice dziecka.

Po konsultacji dziecko zostaje zakwalifikowane do grupy adekwatnej dla jego wieku, poziomu rozwoju, potrzeb oraz możliwości.

Cykl zajęć TZA w Senso Senso

Trening Zastępowania Agresji to cykl zajęć, przewidziany na 18 spotkań.

Podczas Treningu poruszane są zagadnienia z zakresu:

 • identyfikowania, nazywania i wyrażania emocji
 • technik radzenia sobie ze złością
 • rozwiązywania konfliktów
 • empatii oraz asertywności
 • pożądanych postaw społecznych

Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut. Po każdym spotkaniu rodzice dostają krótką informację podsumowującą pracę dziecka na zajęciach, oraz zalecenia do pracy w domu.

Poznaj naszą prowadzącą

Jaśmina Kowalczyk

Trener zastępowania agresji, terapeuta zajęciowy

Dysponujemy:

 • zapleczem praktycznej wiedzy specjalistów różnych dziedzin pedagogiczno-psychologicznych
 • wieloma technikami terapeutycznymi, które zawsze dobieramy indywidualnie do Państwa potrzeb
 • przytulną przestrzenią do pracy gdzie pacjenci czują się swobodnie i komfortowo
 • zajęciami indywidualnymi, treningami oraz warsztatami, które korzystnie wspierają Państwa indywidualną pracę

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.