Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - Warszawa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wspierają w przezwyciężaniu trudności szkolnych związanych z czytaniem, pisaniem, rozumieniem tekstu czy matematyką. Metodyka pracy opiera się na mocnych stronach ucznia, wspierając jego potencjał i wykorzystując dotychczas zdobyte umiejętności.

Dzięki indywidualnemu podejściu oraz dostosowaniu metod do potrzeb ucznia, zajęcia mogą znacząco przyczynić się do poprawy wyników w nauce, budowania pewności siebie oraz rozwijania pełnego potencjału edukacyjnego ucznia.

Czas trwania: 45 minut

Cena: 160 zł

Zapisy: Przed rozpoczęciem treningu grafomotorycznego należy dokonać konsultacji

Dla kogo przeznaczone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są dedykowane uczniom:

 • z trudnościami w nauce w konkretnych przedmiotach,
 • ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się, takimi jak dysleksja, dysgrafia czy dyskalkulia,
 • mającymi opóźnienia edukacyjne w względem normy wiekowej,
 • potrzebującymi dodatkowego wsparcia w rozwoju swoich zdolności i talentów.

Zajęcia korekcyjno kompensacyjne służą przede wszystkim:

 • wyrównaniu opóźnień edukacyjnych i stanowią pomoc uczniom w nadrobieniu zaległości i osiągnięciu poziomu właściwego dla ich grupy wiekowej, 
 • stymulacji mocnych strony ucznia, poprzez rozwoju talentów i zdolności, które mogą zostać przeoczone z powodu występujących trudności.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w Senso Senso

Każde dziecko jest wyjątkowe i posiada swój własny, indywidualny zestaw talentów. Jednak niektóre dzieci potrzebują dodatkowego wsparcia, by móc w pełni rozwinąć swoje zdolności i pokonać trudności, które napotykają na swojej drodze edukacyjnej. 

Nasze zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są właśnie odpowiedzią na te potrzeby.

Zajęcia mają charakter cykliczny w wymiarze 45 minut i odbywają się raz w tygodniu.

Decyzja o podjęciu terapii korekcyjno - kompensacyjnej jest poprzedzone wizytą konsultacyjną na którą zapraszamy samych rodziców, celem zebrania jak najdokładniejszego wywiadu terapeutycznego.

Na podstawie zgromadzonych informacji terapeuta dobiera metody pracy do indywidualnych potrzeb dziecka, 

Metody pracy na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych obejmuję m.in.:

 • ćwiczenia dostosowane do poziomu ucznia, skoncentrowane na jego specyficznych trudnościach,
 • gry dydaktyczne, zadania praktyczne, eksperymenty, które angażują ucznia w proces nauczania,
 • wykorzystanie aktywizacyjnych metod nauczania czy pomocy audio-wizualnych, do wsparcia procesu edukacji,
 • ćwiczenia skoncentrowane na redukcji stresu i lęku związanego z nauką.

W ramach współpracy z Senso Senso mogą Państwo skorzystać z terapii pedagogicznej prowadzonej przez pedagogów i pedagogów specjalnych z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi. 

Poznaj naszych terapeutów

Katarzyna Król

Katarzyna Król

Pedagog specjalny, diagnosta pedagogiczny

Dysponujemy:

 • zapleczem praktycznej wiedzy specjalistów różnych dziedzin pedagogiczno-psychologicznych
 • wieloma technikami terapeutycznymi, które zawsze dobieramy indywidualnie do potrzeb dziecka
 • pomocami dydaktycznymi, które pozwalają terapie przekształcić w angażującą i rozwijającą zabawę
 • przytulną przestrzenią do pracy gdzie dzieci czują się swobodnie i komfortowo
 • zajęciami indywidualnymi, treningami oraz warsztatami, które korzystnie wpływają na rozwój naszych podopiecznych

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.