Dialog motywacyjny - Warszawa

Dialog motywacyjny to metoda terapeutyczna, która skupia się na rozwijaniu wewnętrznej motywacji do zmiany poprzez wykorzystanie empatycznego i akceptującego dialogu. Metoda ta opiera się na współpracy terapeuty i pacjenta, gdzie terapeuta nie narzuca rozwiązań, ale pomaga osobie w odkrywaniu własnych przyczyn i motywacji do zmiany.

Spotkania w ramach dialogu Motywacyjnego odbywają się cyklicznie w krótkoterminowym cyklu terapeutycznym. Ilość spotkań i ich częstotliwość jest zależna od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Czas trwania sesji: 50 minut

Cena: 180 zł

Jak wyglądają zapisy: Przed podjęciem terapii z wykorzystaniem Dialogu motywacyjnego należy dokonać konsultacji, zapisu można dokonać poprzez kontakt z recepcją; telefonicznie 535 799 506 lub mailowo kontakt@sensosenso.pl

Dla kogo jest Dialog motywacyjny?

 Dialog motywacyjny jest szczególnie skuteczny dla osób:

 • Które doświadczają ambiwalencji lub sprzeczności wobec zmiany.
 • Które są niepewne co do swojej zdolności do zmiany.
 • Które są w początkowej fazie gotowości do zmiany.
 • Które potrzebują wsparcia w procesie podejmowania decyzji.

Dialog motywacyjny jest przeznaczony dla szerokiej grupy osób, w tym dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Dialog motywacyjny jest uniwersalną techniką, która może być dostosowana do różnych potrzeb i kontekstów, stąd jego szerokie zastosowanie:

 • Może pomóc osobom, które borykają się z uzależnieniami, np. od alkoholu, narkotyków, tytoniu, pomagając im zrozumieć własne motywacje do zmiany i rozwijając wewnętrzną motywację do podjęcia leczenia.
 • Wspiera w uporaniu się z trudnościami behawioralnymi takimi jak zaburzenia odżywiania, nadmierne zakupy, hazard, które wymagają zmiany zachowania.
 • Wspiera w zmianie stylu życia i zachowań, co może mieć istotny wpływ na zdrowie pacjentów z przewlekłymi schorzeniami: Np. cukrzycą, chorobami serca, otyłością. 
 • Dla tych, którzy doświadczają ambiwalencji czy niepewności wobec zmiany, którzy rozważają zmianę, ale mają mieszane uczucia lub opór.
 • Dla osób w procesie podejmowania decyzji: Które stoją przed ważnym wyborem życiowym i potrzebują wsparcia w rozważaniu różnych opcji i konsekwencji.
 • Młodzieży: Szczególnie w kontekście decyzji edukacyjnych, kariery, czy zmiany zachowań ryzykownych.
 • Osób chcących rozwijać osobiste cele: Np. karierę, relacje, rozwój osobisty.

Jaki cel ma Dialog motywacyjny?

 • Nagła utrata bliskiej osoby.
 • Doświadczenie traumatycznych wydarzeń, takich jak wypadki, przemoc, katastrofy.
 • Nagłe diagnozy medyczne.
 • Suicydalne myśli lub próby samobójcze.
 • Nagłe zmiany sytuacji życiowej jak utrata pracy, rozwód czy inne życiowe zmiany
 • Akutne epizody chorób psychicznych.

Dialog motywacyjny w Senso Senso

Decyzję o potrzebie wykorzystania Dialogu Motywacyjnego podejmują Państwo wraz z terapeutą po wizycie konsultacyjnej.

Dialog motywacyjny ma charakter krótkoterminowego wsparcia w formie cyklicznych spotkań i jest skoncentrowana na bieżącym wsparciu w aktualnym problemie.

spotkania trwają 50 minut, i odbywają się najczęściej raz w tygodniu.

W ramach współpracy z Senso Senso mogą Państwo skorzystać z Dialogu Motywacyjnego prowadzone przez psychologów i pedagogów posiadających certyfikację tej metody terapeutycznej.

Ponadto dysponujemy:

 • Krótkimi terminami oczekiwania na wizytę
 • Zapleczem praktycznej wiedzy specjalistów różnych dziedzin pedagogiczno-psychologicznych
 • Wieloma technikami terapeutycznymi, które zawsze dobieramy indywidualnie do Państwa
 • Przytulną przestrzenią do pracy gdzie pacjenci czują się swobodnie i komfortowo
 • Zajęciami indywidualnymi, treningami oraz warsztatami, które mogą Państwa wesprzeć w przezwyciężeniu kryzysu.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Zobacz inne usługi z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej w Senso Senso

 • Konsultacja psychologiczna
 • Terapia psychologiczna
 • Psychoterapia indywidualna
 • Opinia psychologiczna
 • Interwencja kryzysowa
 • Stosowana analiza zachowania
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
 • Dialog motywacyjny
 • Terapia par
 • Terapia rodzinna
 • Terapia dzieci
 • Terapia młodzieży
 • Psychoterapia dorosłych
 • Socjoterapia
 • Terapia w spektrum autyzmu
 • Terapia ADHD
 • Warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu
 • Warsztaty psychoedukacyjne
 • Therapy in english
 • Terapia en español.
 • Терапия на русском языке

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.