Interwencja kryzysowa - Warszawa

Interwencja kryzysowa w psychologii odnosi się do natychmiastowego i specjalistycznego wsparcia udzielanego osobom, które doświadczają intensywnego kryzysu emocjonalnego lub sytuacji, która przekracza ich zdolność radzenia sobie. Taka interwencja jest często krótkoterminową formą pomocy, której głównym celem jest przywrócenie równowagi i stabilności osobie w kryzysie.

Spotkania z interwentem kryzysowym odbywają się cyklicznie w krótkoterminowym cyklu terapeutycznym. Ilość spotkań i ich częstotliwość jest zależna od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Czas trwania sesji: 50 minut

Cena: 180 zł

Jak wyglądają zapisy: Przed podjęciem interwencji kryzysowej należy dokonać konsultacji, zapisu można dokonać poprzez kontakt z recepcją; telefonicznie 535 799 506 lub mailowo kontakt@sensosenso.pl

Główne cechy interwencji kryzysowej

Natychmiastowość: Interwencja kryzysowa jest świadczona jak najszybciej po wystąpieniu kryzysu lub sytuacji, która go wywołała.

Krótkoterminowość: Celem jest szybkie przywrócenie równowagi i zdolności do radzenia sobie, nie zaś długotrwałe rozwiązanie problemów życiowych.

Skupienie na teraźniejszości: Interwencja kryzysowa koncentruje się na obecnej sytuacji i bezpośrednich uczuciach osoby w kryzysie.

Aspekt edukacyjny: Osoba w kryzysie uczy się, jak radzić sobie z bieżącym kryzysem i jak unikać podobnych sytuacji w przyszłości.

Najczęstsze sytuacje wymagające interwencji kryzysowej

 • Nagła utrata bliskiej osoby.
 • Doświadczenie traumatycznych wydarzeń, takich jak wypadki, przemoc, katastrofy.
 • Nagłe diagnozy medyczne.
 • Suicydalne myśli lub próby samobójcze.
 • Nagłe zmiany sytuacji życiowej jak utrata pracy, rozwód czy inne życiowe zmiany
 • Akutne epizody chorób psychicznych.

Cele interwencji kryzysowej

 • Zapewnienie bezpieczeństwa osobie w kryzysie oraz jej otoczeniu.
 • Zrozumienie natury kryzysu oraz reakcji osoby na niego.
 • Wsparcie w radzeniu sobie z natychmiastowymi skutkami kryzysu.
 • Wskazanie dalszych ścieżek pomocy i wsparcia.

Interwencja kryzysowa może być prowadzona przez specjalnie przeszkolonych specjalistów, takich jak psychologowie, psychiatrzy, pracownicy socjalni, czy ratownicy medyczni. Kluczowe jest szybkie rozpoznanie sytuacji kryzysowej i natychmiastowe działanie w celu zapewnienia wsparcia i pomocy.

Interwencja Kryzysowa w Senso Senso

Decyzję o potrzebie Interwencji Kryzysowej podejmują Państwo wraz z terapeutą po wizycie konsultacyjnej.

Interwencja Kryzysowa ma charakter krótkoterminowego wsparcia w formie cyklicznych spotkań i jest skoncentrowana na bieżącym wsparciu w aktualnym problemie.

spotkania trwają 50 minut, i odbywają się najczęściej raz w tygodniu.

W ramach współpracy z Senso Senso mogą Państwo skorzystać z Interwencji kryzysowej prowadzone przez psychologów specjalnych z dużym doświadczeniem w pracy terapeutycznej tego rodzaju.

Ponadto dysponujemy:

 • Krótkimi terminami oczekiwania na wizytę interwencyjną
 • zapleczem praktycznej wiedzy specjalistów różnych dziedzin pedagogiczno-psychologicznych
 • wieloma technikami terapeutycznymi, które zawsze dobieramy indywidualnie do Państwa
 • przytulną przestrzenią do pracy gdzie pacjenci czują się swobodnie i komfortowo
 • zajęciami indywidualnymi, treningami oraz warsztatami, które mogą Państwa wesprzeć w przezwyciężeniu kryzysu.

Interwencja kryzysowa jest kluczowym narzędziem w dziedzinie psychologii i zdrowia psychicznego, umożliwiającym skuteczne reagowanie w chwilach największego zagrożenia i potrzeby.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Zobacz inne usługi z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej w Senso Senso

 • Konsultacja psychologiczna
 • Terapia psychologiczna
 • Psychoterapia indywidualna
 • Opinia psychologiczna
 • Interwencja kryzysowa
 • Stosowana analiza zachowania
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
 • Dialog motywacyjny
 • Terapia par
 • Terapia rodzinna
 • Terapia dzieci
 • Terapia młodzieży
 • Psychoterapia dorosłych
 • Socjoterapia
 • Terapia w spektrum autyzmu
 • Terapia ADHD
 • Warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu
 • Warsztaty psychoedukacyjne
 • Therapy in english
 • Terapia en español.
 • Терапия на русском языке

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.