Opinia psychologiczna - Warszawa

Opinia psychologiczna jest dokumentem wydawanym na podstawie obserwacji lub pracy terapeutycznej z pacjentem. 

Zawiera opis przeprowadzanych działań, wnioski terapeutyczne oraz i zalecenia do dalszej pracy lub diagnozy pod kątem stwierdzanych trudności. Opinia psychologiczna jest także potwierdzeniem uczestnictwa w terapii oraz raportów dotyczących postępów, celów oraz zaleceń terapeutycznych.

Zarówno w przypadku dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych Opinia psychologiczna jest wydawana wyłącznie na prośbę rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego pacjenta. Opinia psychologiczna może być wydana po minimum czterech spotkaniach konsultacyjnych lub terapeutycznych, oraz w dowolnym momencie trwania procesu terapeutycznego, jeśli ilość odbytych spotkań przekroczyła wymagane minimum.

Koszt sporządzenia opinii psychologicznej w formie pisemnej wynosi 150 zł.

Opinię psychologiczną wydaje się celem przekazania wniosków oraz zaleceń terapeutycznych dla:

 • placówek edukacyjnych (przedszkoli oraz szkół)
  • celem wypracowania adekwatnych metod pracy z dzieckiem wynikających ze specyfiki jego funkcjonowania emocjonalnego lub poznawczego
  • specjalnych programów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka oraz jego szczególnych uzdolnień
  • zaleceń dotyczących wsparcia psychologicznego dziecka oraz rodziny
 • sądu
  • przedstawienie struktury więzi rodzinnych przy ustalaniu opieki nad dziećmi
  • wskazówki i zalecenia podczas mediacji okołorozwodowych
  • potwierdzenie odbycia terapii wskazanej przez sąd lub kuratora i dalszych rokowań
 • orzecznika zdrowia
  • w przypadku długotrwałych zwolnień ze względu na stan psychiczny lub trwałej niezdolności do pracy ze względu na stan psychiczny opinia psychologiczna stanowi opisowe potwierdzenia stanu pacjenta
  • wsparcie diagnozy psychiatrycznej lub neurologicznej
  • określenie możliwości terapeutycznych oraz wsparcia dla osoby doświadczającej trudności psychicznych
 • innych specjalistów 
  • opinia psychologiczna jest dokumentem znacznie ułatwiającym pełną diagnostykę w zakresie funkcjonowania, oraz stanowi ważne uzupełnienie holistycznych programów terapeutycznych

POZNAJ NASZYCH TERAPEUTÓW

Anna

Anna Jasek

Psycholog, Pedagog, Konsultant kryzysowy, Trener kompetencji społecznych i wychowawczych

Anna

Aleksandra Przymus

Psycholog, Psychoterapeuta, Diagnosta

Justyna

Justyna Łydkowska

Psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi, diagnosta psychologiczny, trener TUS

Adrianna

Adrianna Maciejewska

Psycholog, Diagnosta, Terapeuta Pedagogiczny, Trener TUS

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.