Psychoterapia indywidualna - Warszawa

Psychoterapia indywidualna polega na indywidualnych spotkaniach pomiędzy terapeutą a klientem, w trakcie których omawiane są osobiste wyzwania, uczucia i problemy emocjonalne pacjenta. Sesja terapeutyczna jest bezpieczną przestrzenią, gdzie osoba potrzebująca wsparcia może pracować nad sobą, rozwijać się i zdobywać narzędzia do radzenia sobie z trudnościami życia.

Psychoterapia jest długoterminową formą wsparcia terapeutycznego skuteczną jedynie w przypadku systematycznej, cyklicznej pracy. Długość cyklu terapeutycznego oraz częstotliwość spotkań jest zawsze zależna od możliwości i potrzeb klienta, a także podejścia terapeutycznego.

Czas trwania sesji terapeutycznej: 50 minut 

Cena: 180 zł

Jak wyglądają zapisy: Zapisu można dokonać poprzez kontakt z recepcją; telefonicznie 535 799 506 lub mailowo kontakt@sensosenso.pl

Przed podjęciem indywidualnej terapii psychologicznej należy dokonać konsultacji.

Cel: Głównym celem psychoterapii indywidualnej jest pomoc osobie w zrozumieniu siebie, swoich uczuć, myśli i zachowań. Dąży się do poprawy samopoczucia, zrozumienia źródeł problemów, a także nabycia umiejętności radzenia sobie z nimi.

Dla kogo: Psychoterapia indywidualna jest przeznaczona dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, które borykają się z różnorodnymi problemami, takimi jak:

 • Lęki, fobie
 • Depresja
 • Problemy z samooceną
 • Trauma
 • Problemy w relacjach z innymi
 • Stany kryzysowe
 • Zaburzeniami tożsamości
 • i wiele innych.

Psychoterapia indywidualna jest procesem, który daje możliwość indywidualnej pracy nad sobą w bezpiecznym, wspierającym środowisku. Psychoterapia jest prowadzona zawsze przez certyfikowanego psychoterapeutę danej metody. Skuteczna terapia prowadzi do znaczącej poprawy jakości życia, zdolności radzenia sobie z problemami i ogólnego poczucia satysfakcji z życia.

Psychoterapia indywidualna w Senso Senso

Psychoterapia indywidualna w Senso Senso to wiele możliwości terapeutycznych. Wspieramy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. W Senso Senso dostępne są różne podejścia psychoterapeutyczne w terapii indywidualnej takie jak:

Powyższe nurty terapeutyczne zakładają długotrwałą współpracę pacjenta i psychoterapeuty, celem poprawy funkcjonowania w wielu aspektach życia. Każde z podejść terapeutycznych ma za zadanie pomóc w przepracowaniu trudności z przeszłości, celem zrozumienia błędnych schematów poznawczych, możliwości ich zmiany lub wypracowania całkiem nowych strategii pozwalających na odczuwalną poprawę samopoczucia psychicznego, emocjonalnego a często też fizycznego. Psychoterapia to oddziaływanie terapeutyczne o głębokim zasięgu i szerokim spektrum, a zmiany po przebytej całościowo ścieżce terapeutycznej są długotrwałe i holistyczne.

Poza klasyczną indywidualną psychoterapią Senso Senso oferuje pomoc terapeutyczną w cyklu krótkoterminowym lub doraźnym w postaci: 

 • Dialog motywacyjny
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
 • Interwencja kryzysowa

Decyzję o potrzebie rozpoczęcia psychoterapii podejmują Państwo wraz z terapeutą po wizycie konsultacyjnej.

Niezależnie od wybranego nurtu, psychoterapia indywidualna jest serią cyklicznych spotkań i jest skoncentrowana na doraźnym wsparciu dziecka, młodzieży lub osób dorosłych poprzez metody terapeutyczne i psychoedukacyjne.

Spotkania trwają 50 minut, i odbywają się najczęściej raz w tygodniu.

W ramach współpracy z Senso Senso mogą Państwo skorzystać z psychoterapii prowadzonej przez psychoterapeutów z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. 

Dysponujemy:

 • Certyfikowanymi psychoterapeutami różnych dziedzin psychoterapeutycznych
 • zapleczem praktycznej wiedzy specjalistów różnych dziedzin pedagogiczno-psychologicznych
 • wieloma technikami terapeutycznymi, które zawsze dobieramy indywidualnie do Państwa potrzeb
 • przytulną przestrzenią do pracy gdzie pacjenci czują się swobodnie i komfortowo
 • zajęciami indywidualnymi, treningami oraz warsztatami, które korzystnie wspierają Państwa indywidualną pracę

Nadrzędnym celem terapii psychologicznej jest skupienie się na rozpoznaniu i rozwiązaniu konkretnych problemów psychicznych, emocjonalnych czy behawioralnych. Pomaga również w rozwijaniu umiejętności, strategii i narzędzi do radzenia sobie z trudnościami.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Zobacz inne usługi z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej w Senso Senso

 • Konsultacja psychologiczna
 • Terapia psychologiczna
 • Psychoterapia indywidualna
 • Opinia psychologiczna
 • Interwencja kryzysowa
 • Stosowana analiza zachowania
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
 • Dialog motywacyjny
 • Terapia par
 • Terapia rodzinna
 • Terapia dzieci
 • Terapia młodzieży
 • Psychoterapia dorosłych
 • Socjoterapia
 • Terapia w spektrum autyzmu
 • Terapia ADHD
 • Warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu
 • Warsztaty psychoedukacyjne
 • Therapy in english
 • Terapia en español.
 • Терапия на русском языке

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.