Psychoterapia poznawczo - behawioralna (CBT) - Warszawa

Psychoterapia poznawczo-behawioralna to forma terapii skupiająca się na badaniu i modyfikacji negatywnych wzorców myślowych, przekonań i zachowań. Zakłada, że nasze myśli wpływają na nasze uczucia i zachowanie, a zmiana negatywnych myślowych schematów może prowadzić do poprawy samopoczucia i funkcjonowania.

Czas trwania sesji terapeutycznej: 50 minut 

Cena: 180 zł

Jak wyglądają zapisy: Zapisu można dokonać poprzez kontakt z recepcją; telefonicznie 535 799 506 lub mailowo kontakt@sensosenso.pl

Przed podjęciem indywidualnej terapii psychologicznej należy dokonać konsultacji.

Dla kogo?

Terapia poznawczo - behawioralna sprawdza się szczególnie dobrze dlla osób borykających się z zaburzeniami emocjonalnymi, lękami, problemami w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, a także dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć siebie i swoje reakcje na świat wokół nich.

PPTB jest skuteczna w leczeniu wielu zaburzeń, takich jak:

 • Zaburzenia lękowe (np. zaburzenie lękowe uogólnione, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne)
 • Depresja
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia stresu pourazowego
 • Zaburzenia osobowości
 • Spektrum autyzmu
 • Fobie
 • Zaburzenia nastroju i zachowania
 • i wiele innych.

Cele terapii

Celem terapii jest poprawa jakości funkcjonowania oraz życia ogólnie. Poprzez zidentyfikowanie błędnych schematów poznawczych i zmianę myślenia w kluczowych aspektach, wpływamy na postrzeganie otaczającej nas sytuacji, generując nowe możliwości i rozwiązania.

Metody Pracy:

Rozpoznanie i modyfikacja negatywnych myśli i przekonań:
Pomoc pacjentowi w identyfikacji irracjonalnych lub szkodliwych myśli, które mogą wpływać na jego uczucia i zachowania.

Nauka nowych umiejętności:
Pomoc pacjentowi w nabywaniu nowych strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, emocjami czy myślami.

Eksponowanie i konfrontowanie z lękiem:
Stopniowe narażanie pacjenta na sytuacje lub myśli, które budzą lęk, w kontrolowanych warunkach, aby zmniejszyć reakcję lękową.

Trening relaksacyjny i techniki zarządzania stresem:
Uczą pacjenta, jak zarządzać napięciem i reakcjami fizycznymi na stres.

Ćwiczenia poznawcze:
Ekspozycje behawioralne pomagają w identyfikacji i kwestionowaniu negatywnych myśli.

Treningi umiejętności: 
Takie jak trening asertywności czy techniki relaksacyjne.

Terapia poznawczo behawioralna pomaga pacjentowi zrozumieć, jak jego myśli wpływają na jego uczucia i zachowanie. Uczy go, jak wyzbyć się negatywnych przekonań i zastąpić je bardziej zdrowymi, adaptacyjnymi myślami. W rezultacie pacjent czuje się bardziej pewny siebie, mniej lękliwy i bardziej zdolny do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami.
Warto zaznaczyć, że TPB jest bardzo wszechstronną formą terapii i może być dostosowana do wielu różnych potrzeb indywidualnych pacjentów.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Zobacz inne usługi z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej w Senso Senso

 • Konsultacja psychologiczna
 • Terapia psychologiczna
 • Psychoterapia indywidualna
 • Opinia psychologiczna
 • Interwencja kryzysowa
 • Stosowana analiza zachowania
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
 • Dialog motywacyjny
 • Terapia par
 • Terapia rodzinna
 • Terapia dzieci
 • Terapia młodzieży
 • Psychoterapia dorosłych
 • Socjoterapia
 • Terapia w spektrum autyzmu
 • Terapia ADHD
 • Warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu
 • Warsztaty psychoedukacyjne
 • Therapy in english
 • Terapia en español.
 • Терапия на русском языке

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.