Psychoterapia psychodynamiczna - Warszawa

Psychoterapia psychodynamiczna jest formą głębokiej terapii mającej swoje korzenie w teorii psychoanalizy. Skupia się na nieświadomych procesach, które manifestują się w obecnym zachowaniu pacjenta. W psychoterapii psychodynamicznej zakłada się, że nieświadome konflikty wewnętrzne mogą powodować cierpienie emocjonalne.

Czas trwania sesji terapeutycznej: 50 minut 

Cena: 180 zł

Jak wyglądają zapisy: Zapisu można dokonać poprzez kontakt z recepcją; telefonicznie 535 799 506 lub mailowo kontakt@sensosenso.pl

Przed podjęciem indywidualnej terapii psychologicznej należy dokonać konsultacji.

Dla kogo?

Psychoterapia psychodynamiczna jest stosowana dla osób borykających się z:

 • Zaburzeniami nastroju, w tym depresją.
 • Zaburzeniami lękowymi.
 • Zaburzeniami osobowości.
 • Trudnościami w relacjach interpersonalnych.
 • Problemami z samooceną i tożsamością.
 • Przeżywanym cierpieniem emocjonalnym, które może nie mieć jasno określonej przyczyny.
 • Syndromami takimi jak DDA, DDD
 • Zaburzeniami dysocjacyjnymi oraz osobowości
 • Zaburzeniami urojeniowymi oraz paranoidalnymi
 • Zaburzeniami więzi oraz stylu przywiązania
 • Traumą oraz zespółem stresu pourazowego

Cele terapii psychodynamicznej

Głównym celem terapii psychodynamicznej jest zwiększenie świadomości pacjenta na temat swoich nieświadomych myśli, uczuć, pragnień i wspomnień w kontekście obecnych relacji. Terapia ma na celu pomóc pacjentowi zrozumieć głębokie źródła swoich trudności i cierpień, co może prowadzić do głębszych zmian i osobistego wzrostu.

Metody pracy terapii psychodynamicznej

W psychoterapii psychodynamicznej terapeuta często przyjmuje bardziej bierną rolę, zachęcając pacjenta do mówienia o swoich myślach i uczuciach. Może to obejmować analizę doświadczeń z przeszłości, snów, wykorzystywanie swobodnych skojarzeń oraz pracę z przeniesieniem i przeciwdziałaniem.

Kiedy zastosować?

Kiedy pacjent boryka się z problemami, które wydają się mieć swoje korzenie w głęboko zakorzenionych wzorcach myślowych i behawioralnych, które trwają od dłuższego czasu. Ponadto, kiedy pacjent jest otwarty na głębszą introspekcję i refleksję nad swoim życiem emocjonalnym.

Psychoterapia psychodynamiczna może pomóc w zrozumieniu głębokich, często nieświadomych motywów, które kierują zachowaniem. Może to prowadzić do trwałej zmiany, pomagając pacjentowi lepiej zrozumieć siebie i swoje relacje z innymi.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Zobacz inne usługi z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej w Senso Senso

 • Konsultacja psychologiczna
 • Terapia psychologiczna
 • Psychoterapia indywidualna
 • Opinia psychologiczna
 • Interwencja kryzysowa
 • Stosowana analiza zachowania
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
 • Dialog motywacyjny
 • Terapia par
 • Terapia rodzinna
 • Terapia dzieci
 • Terapia młodzieży
 • Psychoterapia dorosłych
 • Socjoterapia
 • Terapia w spektrum autyzmu
 • Terapia ADHD
 • Warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu
 • Warsztaty psychoedukacyjne
 • Therapy in english
 • Terapia en español.
 • Терапия на русском языке

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.