Terapia schematów jest nowoczesnym podejściem terapeutycznym, które łączy elementy różnych podejść terapeutycznych, aby jak najskuteczniej wspierać pacjenta w osiągnięciu pożądanych zmian myślenia i zachowania.

Terapia schematu jest formą psychoterapii, która koncentruje się na identyfikacji i modyfikacji niezdrowych schematów myślowych, które zostały wykształcone wczesnym etapie życia i które wpływają na aktualne zachowanie i relacje pacjenta. Schematy te są często nieświadomymi wzorcami myślenia i działania, które powstały w odpowiedzi na doświadczenia z dzieciństwa i które kształtują sposób, w jaki osoba reaguje na różne sytuacje w życiu dorosłym.

Czas trwania sesji terapeutycznej: 50 minut 

Cena: 180 zł

Jak wyglądają zapisy: Zapisu można dokonać poprzez kontakt z recepcją; telefonicznie 535 799 506 lub mailowo kontakt@sensosenso.pl

Przed podjęciem terapii schematu należy dokonać konsultacji.

Dla kogo przeznaczona jest terapia schematu?

Terapia schematu jest szczególnie przydatna dla osób, które zmagają się z przewlekłymi problemami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach, zaburzeniami osobowości, a także dla tych, którzy doświadczyli traum w dzieciństwie lub mają trudności z radzeniem sobie z uczuciami takimi jak gniew, wstyd czy lęk.

Kluczowe aspekty terapii schematu:

Identyfikacja Schematów: Na początku terapeuta współpracuje z pacjentem, aby zidentyfikować negatywne lub dysfunkcjonalne schematy, które wpływają na jego życie.

Rozumienie Pochodzenia Schematów: Pacjenci uczą się, jak ich wczesne doświadczenia życiowe przyczyniły się do wykształcenia tych schematów.

Praca nad Zmianą Schematów: Terapeuta pomaga pacjentowi w zmienianiu tych schematów poprzez różne techniki, takie jak terapia poznawczo-behawioralna, praca z emocjami, techniki mindfulness i inne.

Rozwój Zdrowych Strategii: Pacjenci uczą się rozwijać zdrowsze sposoby myślenia i reagowania na sytuacje, które wcześniej aktywowały ich negatywne schematy.

Praca nad Relacjami: Terapia często skupia się także na poprawie relacji interpersonalnych pacjenta, które mogły zostać zaburzone przez negatywne schematy.

Efekty terapii schematu:

Terapia schematu może prowadzić do głębokich zmian w życiu emocjonalnym i relacyjnym pacjenta. Może pomóc w zwiększeniu samoświadomości, poprawie relacji z innymi, lepszym radzeniu sobie ze stresem i emocjami, a także w rozwoju bardziej adaptacyjnych sposobów myślenia i zachowania.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Zobacz inne usługi z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej w Senso Senso

 • Konsultacja psychologiczna
 • Terapia psychologiczna
 • Psychoterapia indywidualna
 • Opinia psychologiczna
 • Interwencja kryzysowa
 • Stosowana analiza zachowania
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
 • Dialog motywacyjny
 • Terapia par
 • Terapia rodzinna
 • Terapia dzieci
 • Terapia młodzieży
 • Psychoterapia dorosłych
 • Socjoterapia
 • Terapia w spektrum autyzmu
 • Terapia ADHD
 • Warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu
 • Warsztaty psychoedukacyjne
 • Therapy in english
 • Terapia en español.
 • Терапия на русском языке

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.