Socjoterapia - Warszawa

Socjoterapia to forma terapii skupiająca się na poprawie funkcjonowania społecznego i emocjonalnego uczestników poprzez pracę w grupie. Jej głównym celem jest rozwijanie umiejętności społecznych, które są kluczowe dla zdrowego funkcjonowania w społeczeństwie i tworzenia poprawnych relacji środowiskowych. Podczas socjoterapii uczestnicy mają możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania społecznego, ale także nawiązują relacje poprzez omawianie osobistych doświadczeń i trudności oraz pracy nad nimi. Socjoterapia wykorzystuje także często warsztaty zajęciowe, aby jak najpełniej wspierać uczestników w rozwoju społecznym oraz indywidualnym.

Czas trwania sesji terapeutycznej: 75 minut

Cena: 150 zł

Jak wyglądają zapisy: Przed podjęciem terapii należy dokonać konsultacji zapisu można dokonać poprzez kontakt z recepcją; telefonicznie 535 799 506 lub mailowo kontakt@sensosenso.pl

Socjoterapia w Senso Senso

Decyzję uczestnictwie w grupie socjoterapeutycznej podejmują Państwo wraz z terapeutą po wizycie konsultacyjnej.

Socjoterapia ma charakter wsparcia grupowego w formie cyklicznych spotkań 1 raz w tygodniu po 75 minut.

Socjoterapia w Centrum wspomagania rozwoju Senso Senso ma charakter cyklicznych zajęć grupowych, o charakterze otwartym — co w praktyce oznacza, że uczestnicy mogą zmieniać się w dowolnym momencie cyklu pracy grupy.

Jak jest prowadzona socjoterapia?

 • Praca Grupowa: Socjoterapia opiera się głównie na działaniach grupowych. Grupa stanowi bezpieczne środowisko, gdzie uczestnicy mogą uczyć się nowych zachowań i umiejętności.
 • Role i Normy: W grupie wypracowywane są role i normy społeczne. Uczestnicy uczą się, jak funkcjonować w grupie i społeczeństwie, przestrzegając ustalonych zasad.
 • Aktywności i Ćwiczenia: Sesje często zawierają różnorodne aktywności, takie jak gry, zadania grupowe, dyskusje, które mają na celu rozwijanie umiejętności interpersonalnych i emocjonalnych.
 • Indywidualny Plan Terapii: Dla każdego uczestnika tworzony jest indywidualny plan terapii, który jest dostosowany do jego specyficznych potrzeb i problemów.

Metoda socjoterapii

Socjoterapia korzysta z zasad i metod terapii behawioralnej, psychodynamicznej, systemowej, czy też humanistycznej, w zależności od potrzeb i celów grupy oraz jednostki. Metody te łączy akcent na interakcje społeczne i ich wpływ na jednostkę.

Co rozwija socjoterapia?

 • Umiejętności Interpersonalne: doskonali komunikację, empatię, umiejętność pracy w zespole, rozwiązywanie konfliktów.
 • Samopoznanie i Samoregulację: Pomaga w rozumieniu własnych emocji i zachowań oraz w ich regulacji.
 • Zdolność Adaptacji Społecznej: Uczy adaptacji do różnych środowisk społecznych i radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych.

Efekty socjoterapii:

 • Poprawa Relacji Społecznych: Uczestnicy uczą się budować zdrowe relacje społeczne.
 • Zwiększenie Pewności Siebie: Praca w grupie pomaga zwiększać samoocenę i pewność siebie.
 • Redukcja Zachowań Problemowych: Pomaga w korygowaniu niepożądanych zachowań społecznych.
 • Rozwój Osobisty: Uczestnicy rozwijają się osobiste, ucząc się nowych sposobów myślenia i reagowania na wyzwania.

Socjoterapia, poprzez aktywne uczestnictwo w grupie i indywidualną pracę, stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju i lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Zobacz inne usługi z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej w Senso Senso

 • Konsultacja psychologiczna
 • Terapia psychologiczna
 • Psychoterapia indywidualna
 • Opinia psychologiczna
 • Interwencja kryzysowa
 • Stosowana analiza zachowania
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
 • Dialog motywacyjny
 • Terapia par
 • Terapia rodzinna
 • Terapia dzieci
 • Terapia młodzieży
 • Psychoterapia dorosłych
 • Socjoterapia
 • Terapia w spektrum autyzmu
 • Terapia ADHD
 • Warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu
 • Warsztaty psychoedukacyjne
 • Therapy in english
 • Terapia en español.
 • Терапия на русском языке

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.