Stosowana analiza zachowania (ABA) - Warszawa

Stosowana Analiza Zachowania (Applied Behavior Analysis), czyli potocznie ABA lub SAZ to naukowe podejście do zrozumienia i modyfikacji zachowania dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Koncentruje się na praktycznych, codziennych sytuacjach, w których występuje zachowanie niepożądane, i stara się wpłynąć na to zachowanie lub uczy nowych schematów postępowania w sytuacjach gdzie nie działają one poprawnie lub nie występują wcale.

Praca metodą ABA ma charakter cyklicznych spotkań w różnych odstępach czasu. Długość cyklu terapeutycznego jest uzależniona od indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

Czas trwania sesji terapeutycznej: 50 minut

Cena: 180 zł

Jak wyglądają zapisy: Przed podjęciem terapii należy dokonać konsultacji zapisu można dokonać poprzez kontakt z recepcją; telefonicznie 535 799 506 lub mailowo kontakt@sensosenso.pl

Stosowana analiza zachowania jest metoda terapeutyczna opartą na behawioralnych założeniach struktury uczenia się. Doskonale sprawdza się w pracy nad nauką nowych umiejętności oraz korekcji zachowania i schematów w przypadku pacjentów o ograniczonych możliwościach poznawczych czy komunikacyjnych.

Cele Stosowanej Analizy Zachowania

 • Wzmacnianie pożądanych zachowań i umiejętności dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
 • Zmniejszenie lub eliminacja niepożądanych zachowań lub problematycznych reakcji.
 • Uczenie nowych umiejętności.
 • Zrozumienie i modyfikacja czynników środowiskowych wpływających na zachowanie.

Dla kogo jest Stosowana Analiza Zachowania?

Choć ABA może być stosowane w odniesieniu do osób w różnym wieku i z różnymi problemami, jest szczególnie skuteczna dla dzieci oraz młodzieży i dorosłych:

 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) 
 • osób z upośledzeniem umysłowym
 • osób z innymi zaburzeniami rozwojowymi

Kiedy stosować Stosowaną Analizę Zachowania

 • Kiedy zachowania problemowe utrudniają codzienne funkcjonowanie.
 • Kiedy istnieje potrzeba nauki nowych umiejętności lub zastąpienia problematycznych zachowań innymi, bardziej akceptowanymi społecznie reakcjami.
 • W przypadku osób z ASD lub upośledzeniem umysłowym, aby pomóc im nabyć umiejętności niezbędne do samodzielności i integracji społecznej.

Wpływ Stosowanej Analizy Zachowania na dzieci ze spektrum autyzmu

Zwiększenie umiejętności społecznych: Poprzez nauczanie interakcji z innymi i rozumienie sygnałów społecznych.

Poprawa komunikacji: Pomoc w nabywaniu umiejętności językowych i komunikacyjnych.

Redukcja zachowań problemowych: Takich jak agresja, autoagresja, tantrumy.

Wzrost niezależności: W codziennych czynnościach życiowych.

Generalizacja umiejętności: Dzieci uczą się stosować nauczone umiejętności w różnych kontekstach.

ABA to kompleksowe podejście, które wymaga indywidualizacji i stałego monitorowania. Efektywność tej metody została potwierdzona badaniami i jest szeroko stosowana w terapii osób z ASD i innymi zaburzeniami.

Metoda Stosowanej Analizy Zachowania w Senso Senso

Rozpoczęciem terapii metodą stosowanej analizy zachowania jest zawsze wizyta konsultacyjna u terapeuty prowadzącego. Konsultacja psychologiczna trwa około 50 minut i ma charakter spotkania wstępnego celem rozpoznania sytuacji pacjenta i określenia jego potrzeb i możliwości.

Podczas konsultacji zbierany jest obszerny wywiad dotyczący aktualnego funkcjonowania pacjenta, a także jego funkcjonowania w przeszłości w różnych aspektach.

Metoda ABA jest ustrukturyzowanym system działania obejmującym cykl spotkań terapeutycznych skoncentrowanych na:

Ocenie funkcjonalna zachowania (FBA): Ocena, która pomaga zrozumieć przyczynę i kontekst zachowania.

Opracowaniu Planu interwencji behawioralnej: Plan skoncentrowany na konkretnej zmianie zachowania poprzez zastosowanie wzmocnień, modyfikacji środowiska i innych technik.

Zastosowaniu zasad wzmocnienia: Poprzez nagradzanie pożądanych zachowań.

Generalizacji umiejętności: Przeniesienie nauczonego zachowania do nowych sytuacji lub kontekstów.

Monitorowaniu i ocenie: Stałe śledzenie postępów i dostosowywanie interwencji w razie potrzeby.

W ramach współpracy z Senso Senso mogą Państwo skorzystać z terapii psychologicznej prowadzonej przez psychologów z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. 

Dysponujemy:

 • zapleczem praktycznej wiedzy specjalistów różnych dziedzin pedagogiczno-psychologicznych
 • wieloma technikami terapeutycznymi, które zawsze dobieramy indywidualnie do Państwa potrzeb
 • pomocami dydaktycznymi, które pozwalają aktywizować pacjentów do samodzielnego generowania rozwiązań
 • przytulną przestrzenią do pracy gdzie pacjenci czują się swobodnie i komfortowo
 • zajęciami indywidualnymi, treningami oraz warsztatami, które korzystnie wpływają na rozwój naszych podopiecznych

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Zobacz inne usługi z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej w Senso Senso

 • Konsultacja psychologiczna
 • Terapia psychologiczna
 • Psychoterapia indywidualna
 • Opinia psychologiczna
 • Interwencja kryzysowa
 • Stosowana analiza zachowania
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
 • Dialog motywacyjny
 • Terapia par
 • Terapia rodzinna
 • Terapia dzieci
 • Terapia młodzieży
 • Psychoterapia dorosłych
 • Socjoterapia
 • Terapia w spektrum autyzmu
 • Terapia ADHD
 • Warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu
 • Warsztaty psychoedukacyjne
 • Therapy in english
 • Terapia en español.
 • Терапия на русском языке

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.