Psychoterapia dorosłych - Warszawa

Psychoterapia oraz terapia psychologiczna osób dorosłych to proces terapeutyczny, mający na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów psychicznych, emocjonalnych, a czasami i behawioralnych. Obejmuje ona szereg różnych podejść i technik terapeutycznych dostosowanych do potrzeb i sytuacji życiowej osób dorosłych.

Czas trwania sesji terapeutycznej: 50 minut 

Cena: 170 zł

Jak wyglądają zapisy: Zapisu można dokonać poprzez kontakt z recepcją; telefonicznie 535 799 506 lub mailowo kontakt@sensosenso.pl

Przed podjęciem terapii psychologicznej należy dokonać konsultacji.

Dla kogo?

Terapia może być odpowiedzią na wiele różnorodnych trudności w zróżnicowanych sferach życia. W zależności od potrzeb można korzystać z różnych podejść i technik teraputycznych aby poprawić jakość swojego życia. Terapia jest dedykowana zwłaszcza osobom które:

 • Doświadczają trudności emocjonalnych lub psychicznych,
 • Cierpią z powodu zaburzeń takich jak depresja, lęki, PTSD, zaburzenia osobowości,
 • Przechodzą przez kryzys życiowy, np. rozwód, żałoba, problemy zawodowe, trudności w relacji
 • Chcą lepiej zrozumieć siebie i swoje zachowania,
 • Pragną zmienić dotychczasowe schematy myślenia i postrzegania siebie oraz otoczenia
 • Pragną osobistego rozwoju i lepszego funkcjonowania w życiu codziennym.

Jakie są cele Terapii dorosłych ?

Głównym celem psychoterapii dla dorosłych jest poprawa jakości życia pacjenta poprzez:

 • Zrozumienie i przetwarzanie doświadczeń życiowych,
 • Rozwijanie zdolności do radzenia sobie ze stresującymi lub trudnymi sytuacjami,
 • Pracę nad problemami w relacjach międzyludzkich,
 • Zmniejszenie objawów zaburzeń psychicznych,
 • Wspieranie zmiany niekorzystnych wzorców myślenia i zachowania.

Terapia psychologiczna dla młodzieży w Senso Senso:

Zakres psychoterapii obejmuje szeroką gamę działań, od indywidualnych sesji po grupowe, i może koncentrować się na różnych aspektach:

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna to proces prowadzony przez specjalistę w zakresie psychologii, mający na celu wsparcie pacjenta w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, psychicznymi i behawioralnymi. Poprzez regularne sesje, pacjent i terapeuta wspólnie pracują nad zrozumieniem i rozwiązaniem problemów.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to seria spotkań z terapeutą, w trakcie których pacjent ma możliwość bezpiecznego i poufnego dzielenia się swoimi myślami, uczuciami i problemami. Terapia jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta i może różnić się pod względem długości trwania, technik stosowanych oraz celów, w zależności od nurtów terapeutycznych oraz możliwości i potrzeb pacjenta.

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa często jest pierwszym krokiem w długoterminowym procesie wsparcia i terapii dla osoby potrzebującej pomocy. Jest to natychmiastowe i skoncentrowane działanie mające na celu udzielenie wsparcia osobom znajdującym się w stanie intensywnego kryzysu emocjonalnego czy psychicznego.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR)

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR) to praktyczne podejście, które zakłada, że klient ma zdolność do tworzenia pozytywnych zmian w swoim życiu. Zamiast skupiać się na problemach i przyszłości, terapia ta koncentruje się na przyszłości i tworzeniu pozytywnych scenariuszy. Jest to podejście aktywne, które angażuje klienta w proces tworzenia i wdrażania planów działania.

Dialog motywacyjny

Dialog motywacyjny koncentruje się na rozwijaniu wewnętrznej motywacji pacjenta do dokonania pożądanych zmian w życiu. Poprzez empatyczną i nie oceniając postawę, terapeuta wspiera klienta w rozpoznawaniu własnych ambiwalentnych uczuć, wartości i celów, pomagając w wypracowaniu planu zmiany.

Terapia par

Psychoterapia par i małżeństw to specjalistyczne podejście terapeutyczne skoncentrowane na poprawie relacji i rozwiązywaniu problemów występujących w związku lub małżeństwie. Psychoterapia par i małżeństw może przyjąć różne formy i techniki, w zależności od podejścia terapeuty oraz specyficznych potrzeb pary, jednak głównym celem jest zawsze tworzenie bezpiecznej przestrzeni do otwartej komunikacji, refleksji i pracy nad poprawą relacji.

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna to forma psychoterapii, która koncentruje się na relacjach i dynamice między członkami rodziny. Terapeuta rodzinny pracuje z całą rodziną lub jej częścią, pomagając identyfikować i rozwiązywać problemy, które wpływają na funkcjonowanie rodziny jako całości.

Warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu

Warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu są inicjatywą mającą na celu wsparcie, edukację i wzmocnienie osób odpowiedzialnych za opiekę nad dziećmi z tym zaburzeniem. Oferują one nie tylko cenne informacje, ale również przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami i budowania społeczności.

Warsztaty psychoedukacyjne

Warsztaty psychoedukacyjne to forma edukacji, która łączy wiedzę psychologiczną z praktycznymi umiejętnościami. Uczestnicy poznają podstawowe informacje na temat określonego zagadnienia psychologicznego, a także uczą się, jak stosować tę wiedzę w codziennym życiu. Warsztaty psychoedukacyjne obejmują zarówno formy wykładowo - warsztatowe jak i treningi związane z pozyskaniem konkretnych umiejętności.

Trening umiejętności wychowawczych

Trening umiejętności wychowawczych to forma edukacji, która pomaga rodzicom i opiekunom rozwijać i doskonalić swoje techniki rodzicielskie. Celem takiego treningu jest wspieranie pozytywnego rozwoju dziecka, poprawa relacji rodzic-dziecko i radzenie sobie z wyzwaniami, które mogą pojawić się w procesie wychowania.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Zobacz inne usługi z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej w Senso Senso

 • Konsultacja psychologiczna
 • Terapia psychologiczna
 • Psychoterapia indywidualna
 • Opinia psychologiczna
 • Interwencja kryzysowa
 • Stosowana analiza zachowania
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
 • Dialog motywacyjny
 • Terapia par
 • Terapia rodzinna
 • Terapia dzieci
 • Terapia młodzieży
 • Psychoterapia dorosłych
 • Socjoterapia
 • Terapia w spektrum autyzmu
 • Terapia ADHD
 • Warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu
 • Warsztaty psychoedukacyjne
 • Therapy in english
 • Terapia en español.
 • Терапия на русском языке

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.