Psychoterapia młodzieży - Warszawa

Psychoterapia oraz terapia psychologiczna młodzieży jest specjalizowaną formą terapii, dostosowaną do potrzeb i wyzwań, które są charakterystyczne dla okresu dojrzewania. 

Istnieje wiele możliwości wsparcia terapeutycznego dla młodzieży, zarówno w zakresie regulacji emocji i zachowania, jak i wsparcia w trudnych momentach związanych z dorastaniem, relacjami rówieśniczymi czy kryzysami tożsamości, jakie młody człowiek może przeżywać w trakcie dojrzewania.

Możliwości terapeutycznego wsparcia młodzieży są zawsze wynikiem przeprowadzonej konsultacji z rodzicami, aby precyzyjnie dobrać formę wsparcia do potrzeb pacjenta oraz jego oczekiwań i możliwości.

Spotkania w ramach terapii młodzieży odbywają się cyklicznie. Ilość spotkań, forma terapii oraz częstotliwość jest zależna od indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

Czas trwania: 50 minut

Cena: 190 zł

Zapisy: Przed rozpoczęciem indywidualnej terapii należy dokonać konsultacji

Dla kogo jest Terapia młodzieży?

Ta forma terapii jest przeznaczona dla młodzieży w wieku od około 12 do 18 lat, chociaż czasami może być rozszerzona na osoby w wieku do 21 lat, w zależności od rozwoju i potrzeb konkretnego młodego człowieka.

Jakie są cele Terapii młodzieży?

Psychoterapia młodzieży ma na celu wspieranie młodych ludzi w radzeniu sobie z emocjonalnymi, społecznymi, szkolnymi i rodzinnymi wyzwaniami, które są częścią procesu dojrzewania. Terapia może pomagać w lepszym rozumieniu siebie, w budowaniu zdrowych relacji i w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem i presją, jakiego może doświadczać młodzież podczas okresu dojrzewania.

Zakres Terapii młodzieży

Psychoterapia młodzieży może obejmować szeroki zakres problemów, takich jak:

 • lęki ogólne, lęki społeczne w tym fobia szkolna i fobia społeczna
 • obniżenia nastroju, depresja sezonowa, depresja młodzieńcza oraz przewlekła
 • problemy z tożsamością
 • zachowania ryzykowne
 • problemy w szkole
 • konflikty rodzinne
 •  problemy z rówieśnikami
 • nadużywanie substancji
 • zaburzenia odżywiania
 • trudności związane z orientacją seksualną lub tożsamością płciową.

Terapia psychologiczna dla młodzieży w Senso Senso:

Proces terapii:

Proces terapii zaczyna się od konsultacji psychologicznej , podczas której terapeuta zbiera informacje o młodej osobie i jej rodzinie, aby zrozumieć problem oraz jego źródło i zaproponować plan leczenia. Terapia może być krótkoterminowa, skoncentrowana na konkretnym problemie, lub długoterminowa, jeśli występują bardziej złożone lub chroniczne problemy.

Rola rodziców/opiekunów:

Rodzice lub opiekunowie mogą być zaangażowani w terapię, chociaż równowaga między prywatnością młodej osoby a zaangażowaniem rodziców jest kluczowa. Zgoda i zaufanie są podstawą terapeutycznej pracy z młodzieżą.

Terapia młodzieży jest dostosowana do specyficznych potrzeb i wyzwań okresu adolescencji, z naciskiem na wsparcie młodych ludzi w zdrowym rozwoju emocjonalnym, społecznym i osobistym.

W terapii młodzieży wykorzystywane są różnorodne techniki, dostosowane do indywidualnych potrzeb, w tym:

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna to proces prowadzony przez specjalistę w zakresie psychologii, mający na celu wsparcie pacjenta w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, psychicznymi i behawioralnymi. Poprzez regularne sesje, pacjent i terapeuta wspólnie pracują nad zrozumieniem i rozwiązaniem problemów.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to seria spotkań z terapeutą, w trakcie których pacjent ma możliwość bezpiecznego i poufnego dzielenia się swoimi myślami, uczuciami i problemami. Terapia jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta i może różnić się pod względem długości trwania, technik stosowanych oraz celów, w zależności od nurtów terapeutycznych oraz możliwości i potrzeb pacjenta.

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa często jest pierwszym krokiem w długoterminowym procesie wsparcia i terapii dla osoby potrzebującej pomocy. Jest to natychmiastowe i skoncentrowane działanie mające na celu udzielenie wsparcia osobom znajdującym się w stanie intensywnego kryzysu emocjonalnego czy psychicznego.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR)

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR)  to praktyczne podejście, które zakłada, że klient ma zdolność do tworzenia pozytywnych zmian w swoim życiu. Zamiast skupiać się na problemach i przyszłości, terapia ta koncentruje się na przyszłości i tworzeniu pozytywnych scenariuszy. Jest to podejście aktywne, które angażuje klienta w proces tworzenia i wdrażania planów działania.

Dialog motywacyjny

Dialog motywacyjny koncentruje się na rozwijaniu wewnętrznej motywacji pacjenta do dokonania pożądanych zmian w życiu. Poprzez empatyczną i nie oceniając postawę, terapeuta wspiera klienta w rozpoznawaniu własnych ambiwalentnych uczuć, wartości i celów, pomagając w wypracowaniu planu zmiany.

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna to forma psychoterapii, która koncentruje się na relacjach i dynamice między członkami rodziny. Terapeuta rodzinny pracuje z całą rodziną lub jej częścią, pomagając identyfikować i rozwiązywać problemy, które wpływają na funkcjonowanie rodziny jako całości.

Stosowana analiza zachowania

Stosowana analiza zachowania (ang. Applied Behavior Analysis, ABA) jest uznawana za jedno z najskuteczniejszych podejść w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale jej techniki i strategie mogą być stosowane w wielu innych kontekstach, w których zachowanie odgrywa kluczową rolę.

Terapia pedagogiczna

Indywidualna terapia pedagogiczna to forma wsparcia ukierunkowana na konkretne potrzeby i trudności ucznia, oraz wsparcie jego rodziców w procesie wychowania i edukacji dziecka. Dzięki indywidualnemu podejściu terapeuta może dokładniej skoncentrować się na problemach ucznia, dostosowując metody i techniki pracy do jego unikatowych potrzeb.

Trening Umiejętności Społecznych dla młodzieży

TUS to grupowe zajęcia warsztatowe, których celem jest przede wszystkim poprawa umiejętności w zakresie funkcjonowania społecznego oraz rozpoznawania i wyrażania emocji. Trening Umiejętności Społecznych, to cykl spotkań, podczas których przepracowane są zagadnienia z zakresu komunikacji, emocji, zasad społecznych oraz radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Zobacz inne usługi z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej w Senso Senso

 • Konsultacja psychologiczna
 • Terapia psychologiczna
 • Psychoterapia indywidualna
 • Opinia psychologiczna
 • Interwencja kryzysowa
 • Stosowana analiza zachowania
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
 • Dialog motywacyjny
 • Terapia par
 • Terapia rodzinna
 • Terapia dzieci
 • Terapia młodzieży
 • Psychoterapia dorosłych
 • Socjoterapia
 • Terapia w spektrum autyzmu
 • Terapia ADHD
 • Warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu
 • Warsztaty psychoedukacyjne
 • Therapy in english
 • Terapia en español.
 • Терапия на русском языке

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.