TUS

Trening Umiejętności Społecznych
dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Warszawa

Trwa nabór do grup!

Zajęcia TUS Edycja "Wakacyjna" będą odbywać się od czerwca do września 2024 roku.

Trening Umiejętności Społecznych to 9 bloków tematycznych, realizowanych podczas wakacji.

Zajęcia realizowane w formie jednego spotkania w tygodniu trwają 50 minut.

 • Koszt cotygodniowych zajęć TUS to 100 PLN za zajęcia
 • Zapis na cały cykl zajęć TUS zapewnia Państwu uczestnictwo we wszystkich zajęciach i pozwala zapobiec rotacji w grupach.

Zajęcia realizowane w formie jednego spotkania na 2 tygodnie trwają 75 minut.

 • Koszt zajęć TUS odbywających się raz na 2 tygodnie to 150 PLN za zajęcia
 • Zapis na cały cykl zajęć TUS zapewnia Państwu uczestnictwo we wszystkich zajęciach i pozwala zapobiec rotacji w grupach.

Grupy liczą do 8 osób, co zapewnia uważność na potrzeby każdego z uczestników.

Różnica wieku w grupie nie wynosi więcej, niż 3 lata między najmłodszym a najstarszym uczestnikiem grupy.

Proces zapisu na TUS

Udział w Treningu Umiejętności Społecznych w Senso Senso, rozpoczyna się od odbycia spotkania konsultacyjnego, dzięki któremu możemy:

 • zrozumieć trudności Twojego dziecka
 • określić cele do pracy
 • dobrać optymalne metody pracy
 • dobrać odpowiednią grupę terapeutyczną

Grafik zajęć TUS - Warszawa - 2024

GRUPA I (od 5 do 6 r.ż)poniedziałek 17:15Karolina Niedrygasmax 8 osób
GRUPA II (od 5 do 7 r.ż.)poniedziałek 18:15Karolina Niedrygasmax 8 osób
GRUPA III (od 3 do 5 r.ż.)wtorek 16:00 Justyna Łydkowskamax 8 osób
GRUPA IV (od 3 do 5 r.ż.)wtorek 17:00Justyna Łydkowska max 8 osób
GRUPA V (od 16 do 18 r.ż.) wtorek 18:00 Malwina Szymańska max 8 osób
GRUPA VI (od 5 do 6 r.ż.)środa 17:15 Karolina Niedrygas max 8 osób
GRUPA VII (od 5 do 7 r.ż)środa 18:15Karolina Niedrygasmax 8 osób
GRUPA VIII (od 8 do 9 r.ż.)czwartek 19:15Karolina Niedrygasmax 8 osób

Poznaj naszych trenerów TUS

Karolina Niedrygas

Karolina Niedrygas

Pedagog specjalny, Trener Umiejętności Społecznych, Instruktor zajęć rozwijających

O swojej pracy: Praca z dziećmi to nie tylko moje zawodowe zobowiązanie, ale przede wszystkim moja pasja. Codziennie dostarcza mi ogromnej radości i satysfakcji, inspirując do dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy.

Justyna Łydkowska

Psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi, diagnosta psychologiczny, trener TUS

O swojej pracy: Wierzę, że zapewnienie odpowiedniej opieki psychologicznej rodzinie jest najlepszą drogą do zapewnienia skutecznego wsparcia dzieciom.”

Malwina Szymańska

Malwina Szymańska

Psycholog, Psychoterapeuta, Współzałożycielka Senso Senso

O swojej pracy: Wierzę, że w każdym człowieku, a zwłaszcza w dzieciach, tkwi olbrzymi potencjał. Jako terapeuta, widzę siebie jako przewodnika, który wspiera i towarzyszy w drodze do rozwoju tego potencjału i wprowadzania zmian prowadzących do poprawy jakości życia.

Czym jest TUS?

TUS to grupowe zajęcia warsztatowe, których celem jest przede wszystkim poprawa umiejętności w zakresie funkcjonowania społecznego oraz rozpoznawania i wyrażania emocji. Trening Umiejętności Społecznych, to cykl spotkań, podczas których przepracowywane są zagadnienia z zakresu komunikacji, emocji, zasad społecznych oraz radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach. TUS wykorzystuje aktywizacyjne metody edukacji, które angażują uczestników, efektywnie wspierając ich rozwój w wielu obszarach.

W jaki sposób TUS pomaga?

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia warsztatowe stworzone do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie funkcjonowania w różnych grupach społecznych.

Bloki zajęć są zróżnicowane tematycznie i metodologicznie, tak aby wszechstronnie wspierać rozwój społeczny Twojego dziecka. TUS doskonali umiejętności takie jak:

 • rozpoznawanie, identyfikowanie i wyrażanie emocji
 • umiejętność radzenia sobie ze złością
 • kształtowanie pozytywnej samooceny i autoprezentacja
 • zawieranie i utrzymywanie relacji społecznych
 • rozpoznawanie kontekstu społecznego
 • nauka asertywności.

Podczas zajęć uczymy uważności na emocje własne oraz otaczających osób, kształtujemy empatię i zrozumienie sytuacji oraz sposób reagowania na zaistniałe okoliczności.

Wspieramy umiejętność ustalania własnych granic oraz szanowania cudzych, a także dostrzeganie związków między przyczyną i skutkiem w danej sytuacji, tak aby dziecko uczyło się przewidywania następstw własnego zachowania.

TUS poprawia umiejętności reagowania w sposób adekwatny i akceptowany na sytuacje trudne dla dziecka, uczy wyrażania złości i frustracji.

TUS to także nauka zawierania przyjaźni, współpracy w grupie i asertywności.

Dzięki warsztatowym metodom pracy, dzieci mają możliwość nabywania umiejętności i wcielania ich od razu w życie, w bezpiecznym środowisku, pod opieką doświadczonego terapeuty. Jego zadaniem jest pokazywanie alternatyw i wypracowywanie rozwiązań, które dziecko może przenosić na inne sytuacje. Trening umiejętności społecznych ma za zadanie pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu w przedszkolu, w szkole, podczas zabaw, czy w domu.

Jak wyglądają zajęcia TUS w Senso Senso?

Trening Umiejętności Społecznych w Senso Senso to indywidualny program nauki i doskonalenia funkcjonowania społecznego. Zajęcia odbywają się w Warszawie przy ulicy ul. Cybernetyki 3c.

W Senso Senso TUS zawsze prowadzony jest przez certyfikowanego terapeutę, mającego doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi.

Cykl zajęć jest rozłożony na 9 bloków tematycznych, których realizacja zawsze odbywa się zgodnie z potrzebami danej grupy.

Metody pracy dobierane są do wieku uczestników, ich możliwości oraz przejawianych trudności, tak aby jak najszerzej wspierać ich rozwój.

Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie grupy, pierwsze 4 zajęcia stanowią warsztaty adaptacyjne, podczas których terapeuta dobiera grupę tak, aby wszyscy uczestnicy czuli się komfortowo i mieli optymalne warunki pracy. Następnie określa program zajęć i sposób jego realizacji, co miesiąc przekazując rodzicom informacje o omawianej tematyce oraz metodach pracy.

Ponieważ TUS ma charakter grup zamkniętych, a program zakłada realizację tematyki w określonym czasie, po 4 spotkaniu staramy się nie wprowadzać zmian w składach grupy. Jest to kluczowe dla zapewniania integracji w grupie, a także poczucia bezpieczeństwa jej uczestników i przejścia przez cały program treningu.

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia warsztatowe, które poprzez pracę własną aktywizują nowe umiejętności i pomagają kształtować pożądane postawy młodego człowieka.

TUS to przede wszystkim współpraca w grupie - pozwala to na natychmiastowe zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy i jej utrwalenie.

Podczas zajęć wykorzystywane są elementy: psychodramy, scenki, burze mózgów, prace stolikowe, gry i zabawy edukacyjne, bajkoterapia i wiele innych metod, które angażują uczestnika w pracę. Dla uzyskania najpełniejszego efektu zajęcia TUS mają również kontynuację w domu, przy współpracy rodziny uczestnika, indywidualnie dopasowaną do potrzeb.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.