paulina

Paulina Stolarska

Logopeda ogólny i kliniczny, Terapeuta miofunkcjonalny.

O swojej pracy: Logopedia to fascynujące połączenie wielu nauk: medycyny, psychologii, pedagogiki, językoznawstwa. Od zawsze interesowały mnie zarówno tematy z dziedzin ścisłych, jak i nauk humanistycznych, a zajmowanie się zawodowo logopedią jest właśnie takim połączeniem kilku różnych obszarów. Nadrzędnymi celami moich działań terapeutycznych jest edukacja pacjenta i jego rodzica, przekazanie specjalistycznej wiedzy w przystępny sposób, którą będą mogli wykorzystać w codziennym funkcjonowaniu, stworzenie bezpiecznej atmosfery i poczucia zaopiekowania się pacjentem oraz stworzenie z nim wartościowej relacji.

Paulina Stolarska w Senso Senso

  • Prowadzi konsultacje dla rodziców
  • Przeprowadza diagnozy
  • Prowadzi terapię

Jestem logopedą ogólnym i klinicznym, terapeutą miofunkcjonalnym.  Z wyróżnieniem ukończyłam studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym (od 4 roku życia), z młodzieżą szkolną i pacjentami dorosłymi.

Specjalizuję się w diagnostyce i terapii zaburzeń miofunkcjonalnych. Zajmuję się pacjentami przed oraz w trakcie leczenia ortodontycznego, pacjentami z zaburzeniami głosu, pacjentami z nieprawidłowościami funkcji prymarnych (m.in. nieprawidłowy sposób oddychania, dysfunkcja połykania, trudności w obrębie narządu żucia, nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka). Pomagam pacjentom z zaburzeniami artykulacji.

Jestem również absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w klasie fortepianu i harfy. Zdobyte wykształcenie i umiejętności muzyczne wykorzystuję podczas prowadzenia grupowych zajęć z logorytmiki.

Certyfikaty

  • Kurs, 41 godzin dydaktycznych: Diagnoza i terapia miofunkcjonalna
  • Miofrenuloplastyka dla logopedów i terapeutów miofunkcjonalnych
  • Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych
  • Napięcie mięśniowe w logopedii
  • ORM – kompleksowa diagnoza i terapia
  • Skojarzenia do mówienia

Wykształcenie

  • 2015-2020 Magister, Logopedia Ogólna i Kliniczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny