Polityka Prywatności

Wprowadzenie. Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”) zawiera podstawowe informacje dotyczące:

 1. danych osobowych oraz plików cookies w kontekście korzystania z naszego serwisu pod adresem www.sensosenso.pl („Serwis”); oraz

 2. klauzulę informacyjną, wymaganą przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych dla osób, które przekazują nam swoje dane osobowe poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.

I Serwis SensoSenso.pl

 1. Podmiot odpowiedzialny. Operatorem Serwisu jest Vos Medica sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112 B Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 978123; NIP: 9512544179, REGON: 522390215 adres e-mail: kontakt@sensosenso.pl („Spółka”).
 1. Dane osobowe przy korzystaniu z Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga podania danych osobowych. Spółka nie przetwarza danych osobowych osób wchodzących na Serwis.
 1. Cookies. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osób korzystających z Serwisu (dalej „użytkownicy”).
 1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
  a. rozpoznanie urządzenia używanego przez użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości stron,
  b. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co w rezultacie umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
  c. dostosowanie zawartości i funkcjonowania Serwisu, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie, skąd pochodzi użytkownik, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał, oraz w którym momencie przestał korzystać z Serwisu.

  Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na urządzeniach użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 2. Dane analityczne. Serwis korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy w Serwisie stosują pliki cookies. Dostawcami tych narzędzi są przede wszystkim Google Ireland Limited (Google Analytics, Google Ads, Google Search Console) oraz Facebook Ireland Limited (Facebook Pixel). Nasz Serwis wykorzystuje także dodatkowe funkcje Google Analytics (Funkcje Reklamowe Google Analytics). Można to zmienić nie tylko poprzez wyżej wspomniane odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, ale również poprzez ustawienia preferencji reklam Google. Więcej informacji na temat plików cookies wyżej wymienionych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

II Klauzula Informacyjna

RODO. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) ("RODO") informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Spółka,
 1. dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenie odpowiedzi na kontakt mailowy, telefoniczny lub wiadomość przesłaną poprzez chat online itp. (podstawa prawna przetwarzania w tym celu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes administratora danych),
 1. dane osobowe nie będą przekazywane innym administratorom danych osobowych, ani nie zostaną wykorzystane w celu innym niż wskazany w pkt. b powyżej,
 1. dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim działającym na rzecz Spółki i przetwarzającym dane w jej imieniu (tzw. podmioty przetwarzające) takim jak dostawcy usług hostingowych, usług informatycznych lub inni podwykonawcy. Podmioty te nie będą przetwarzały Państwa danych na swoje potrzeby lub wykorzystywały dla własnych celów,

 2. dane osobowe będą przetwarzane przez okres do jednego roku,

 3. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych,

 4. posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,

 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skontaktowania się. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.