Diagnoza i opinia

Diagnoza to niezwykle istotny proces, od którego często zaczynamy swoją drogę terapeutyczną. Proces diagnozy to zbieranie informacji za pomocą różnych metod, usystematyzowania wiedzy o przyczynach i możliwościach, a następnie wykorzystywania tej wiedzy jako punkt wyjścia do planowania leczenia. 

W diagnozie istotne jest zrozumienie całościowego obrazu funkcjonowania w tym jej emocji, myśli, zachowań, a także kontekstu życiowego, aby jak najskuteczniej określić przyczynę trudności i dopasować metody terapii.

Wyniki diagnozy są zawsze wydawane w formie omówienia ze specjalistą oraz opinii w formie dokumentu, który można przedstawić jako wskazania do dalszej pracy, co niezwykle pomaga we wdrożeniu najbardziej skutecznego planu leczenia dla danej osoby.

W czym możemy Ci pomóc?

Senso Senso to wielospecjalistyczny zespół wykwalifikowanych diagnostów i terapeutów, którzy pomogą Ci określić obszar do pracy, podpowiedzą najwłaściwszą ścieżkę terapeutyczną, i pozwolą na poprawę funkcjonowania Ciebie jako jednostki, pomogą Twojemu dziecku lub zapewnią wsparcie całej Twojej rodziny.

Diagnoza i opinia psychologiczna

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego reagujemy w określony sposób na różne sytuacje? A może chcesz zrozumieć lepiej siebie, swoje dziecko lub partnera, odkryć mocne strony i obszary do rozwoju? Zastanawiasz się jak pomóc sobie i swojej rodzinie w kontekście różnych życiowych wydarzeń?

Diagnoza psychologiczna to proces, w którym psycholog, ocenia funkcjonowanie psychiczne i emocjonalne, aby zidentyfikować ewentualne trudności i ich przyczyny. 

W diagnozie psychologicznej istotne jest zrozumienie całościowego obrazu funkcjonowania jednostki, w tym jej emocji, myśli, zachowań, a także kontekstu życiowego — np. pracy, szkoły, relacji rodzinnych i społecznych, aby jak najskuteczniej móc pracować nad pokonywaniem napotkanych trudności i znacząco poprawić jakość życia.

Diagnoza i opinia pedagogiczna

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak pomóc swojemu dziecku osiągnąć pełnię jego potencjału edukacyjnego? Czy chciałbyś zrozumieć indywidualne potrzeby edukacyjne swojego dziecka i dostosować do nich środowisko nauki? Odpowiedź jest w zasięgu ręki dzięki profesjonalnej opinii pedagogicznej.

Diagnoza pedagogiczna to proces systematycznego gromadzenia, analizowania i interpretowania informacji na temat dziecka, który ma na celu zrozumienie jego unikalnych zdolności, potrzeb i trudności w kontekście edukacyjnym. Diagnoza pedagogiczna dostarcza informacji na temat tego jak najskuteczniej wesprzeć Twoje dziecko w przedszkolu, szkole lub ogólnym funkcjonowaniu związanym z zakresem umiejętności poznawczych lub edukacyjnych.

Diagnoza i opinia integracji sensorycznej

Masz wrażenie, że Twoje dziecko jest nadwrażliwe na dźwięki, światło czy dotyk? A może wydaje się być nieśmiałe, unikając typowych dziecięcych zabaw w placu zabaw? To możliwe, że przyczyną takich zachowań są zaburzenia integracji sensorycznej. Ale nie martw się! Rozwiązanie jest w zasięgu ręki.

Celem diagnozy integracji sensorycznej jest ustalenie zdolności dziecka do odbierania, przetwarzania i interpretowania informacji z różnych zmysłów, a następnie wykorzystania tych informacji do odpowiedniego reagowania na otoczenie. Niektóre dzieci mogą mieć problemy z integracją sensoryczną, co może prowadzić do trudności w nauce, zaburzeń zachowania czy problemów z koordynacją ruchową. Na podstawie rzetelnej diagnozy integracji sensorycznej, określamy rodzaj trudności, a także dobieramy najwłaściwsze metody wsparcia terapeutycznego.

Diagnoza i opinia logopedyczna

Czy Twoje dziecko ma trudności z wymową pewnych dźwięków? A może zauważyłeś u siebie problem z płynnością mowy? Bez względu na to, czy problem dotyczy mowy, głosu czy języka, profesjonalna diagnoza logopedyczna jest tu, aby pomóc.

Diagnoza logopedyczna jest pierwszym etapem profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju mowy, a w szczególności korekty wad wymowy oraz usprawniania procesu komunikacji dzieci i dorosłych. Przeprowadzenie rzetelnej diagnozy logopedycznej dostarcza informacji na temat przyczyn oraz rodzaju trudności komunikacyjnych, a także pozwala dobrać odpowiednie metody i tempo pracy, aby jak najskuteczniej wspierać rozwój logopedyczny, pracę nad wadami wymowy czy poprawą komunikacji.

Testy Diagnostyczne

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad swoim sposobem myślenia, reagowania na stres, czy też relacjami z innymi ludźmi? Testy psychologiczne oferują unikalny wgląd w te aspekty  i wiele innych aspektów ludzkiej osobowości i funkcjonowania, pomagając odkryć tajemnice ukryte w Twoim umyśle.

Testy diagnostyczne to narzędzia używane w psychologii, pedagogice oraz ogólnej pracy nad wszechstronnym rozwojem psycho-fizycznym i emocjonalnym, które pomagają zidentyfikować konkretne cechy. Testy, w zależności od ich specyficznego przeznaczenia  mierzą różnego rodzaju cechy psychiczne osoby badanej, dostarczając konkretne informacje na temat trudności, zdolności, lub stanu osoby badanej. Testy są sprecyzowanym narzędziem w procesie diagnozy oraz pracy terapeutycznej w wielu aspektach rozwoju człowieka.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.