Cennik

W Senso Senso wierzymy w rozwój!

Rozwój w życiu osobistym, funkcjonowaniu w grupie rówieśników, w szkole czy w rodzinie.

Wierzymy również, że dużo łatwiej o taki rozwój, korzystając z profesjonalnej i życzliwej pomocy :)

Zapoznaj się z naszym cennikiem, a w razie pytań - zapraszamy do kontaktu.

Terapia psychologiczna

UsługaCzas trwania usługiCena
Konsultacja 50 min210 zł
Konsultacja par75 min290 zł
Konsultacja rodzin75 min310 zł
Terapia indywidualna50 min180 zł
Terapia indywidualna dzieci / młodzieży 50 min190 zł
Terapia par 75 min 250 zł
Terapia rodzinna 75 min280 zł
Interwencja kryzysowa50 min180 zł
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR)50 min180 zł
Dialog motywacyjny50 min180 zł
Stosowana analiza zachowania (ABA)50 min180 zł
Terapia schematu50 min180 zł
Psychoterapia poznawczo - behawioralna (CBT)50 min180 zł
Psychoterapia psychodynamiczna50 min180 zł
Terapia EMDR50 min180 zł
Socjoterapia75 min150 zł
Opinia psychologiczna*-150 zł
Consultation in English50 min250 zł
Therapy in English50 min220 zł
Consulta en espanol50 min250 zł
Terapia en español50 min220 zł

* Opinia psychologiczna jest wystawiana po odbyciu konsultacji i minimum 4 wizytach pacjenta

Diagnoza psychologiczna*

Podana cena dotyczy przeprowadzenie diagnozy PSYCHOLOGICZNEJ zawierającej:

  • obserwacje kliniczną
  • przeprowadzenie sugerowanego testu psychologicznego wraz z interpretacją i opisem wyników
  • pisemne podsumowanie diagnozy wraz z omówieniem dla rodziców
UsługaCzas trwania usługiCena **
Konsultacja diagnostyczna50 min210 zł
Diagnoza spektrum autyzmu z wykorzystaniem protokołu ADOS-2 4 - 6 spotkań1190 zł
Diagnoza ADHD z wykorzystaniem protokołu MOXO / CONNERS-3 / MMPI-24 - 6 spotkań 1090 zł
Diagnoza intelektu z wykorzystaniem baterii testów Stanford-Binet 53 - 4 spotkania990 zł
Całościowa diagnoza intelektu oraz funkcji poznawczych4 - 7 spotkań1590 zł

*Rozpoczęcie procesu diagnozy poprzedza konsultacja diagnostyczna

** koszt diagnozy psychologicznej może ulec zmianie w przypadku poszerzenia jej zakresu o wykorzystanie dodatkowych narzędzia diagnostyczne na życzenie pełnoletniego pacjenta lub rodziców dziecka, po rekomendacji terapeuty

Testy Psychologiczne*

UsługaCzas trwania usługiCena
Konsultacja50 min210 zł
Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5)2 x 50 min650 zł
Rediagnoza Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5)2 x 50 min550zł
Coners 32 x 50 min420 zł
ADOS-2 2 x 50 min850 zł
MOXO2 x 50 min650 zł
ADI-R2 x 50 min540 zł
ASRS - Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu50 min240 zł
MMPI®-2 – Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-250 min390 zł
Omówienie wyników testu**50 min210 zł

* Przed dokonaniem badania testem psychologicznym należy odbyć konsultację. Podsumowaniem badania jest pisemne opracowanie wyników.

**Interpretacja oraz omówienie otrzymanych wyników odbywa się na konsultacji podsumowującej z której mogą Państwo korzystać zgodnie z zapotrzebowaniem.

Neuropsychologia

UsługaCzas trwania usługiCena
Konsultacja neuropsychologiczna50 min270zł
Diagnoza neuropsychologiczna*3 x 50 min630 zł
Terapia neuropsychologiczna75 min250 zł

*Diagnozę neuropsychologiczną poprzedza wizyta konsultacyjna

Treningi i Warsztaty*

UsługaCzas trwania usługiCena
Konsultacja50 min210 zł
Trening Umiejętności Społecznych - TUS - 1 raz w tygodniu50 min100 zł
Trening Umiejętności Społecznych - TUS 1 raz na 2 tygodnie75 min150 zł
Trening zastępowania agresji (TZA)50 min100 zł
Trening uważności dla dzieci - Mindfulness45 min100 zł
Trening Umiejętności Wychowawczych*75 min150 zł
Warsztaty Wsparcia dla Rodziców Dzieci ze Spektrum Autyzmu (ASD)90 min150 zł
Opinia podsumowująca udział w warsztatach lub treningu-150 zł

*Warsztaty i treningi są zajęciami cyklicznymi o charakterze grupy zamkniętej. Ze względu na poprawną realizację programu terapeutycznego wymagana jest deklaracja uczestnictwa w całym przewidzianym cyklu.

Psychodietetyka

UsługaCzas trwania usługiCena
Konsultacja psychodietetyczna50 min260 zł
Terapia psychodietetyczna50 min220 zł
Rodzinna terapia psychodietetyczna75 min320 zł
Analiza wyników badań krwi wraz z omówieniem50 min260 zł

Przetwarzanie słuchowe - Metoda Tomatis® 

UsługaCzas trwania usługiCena *
Konsultacja50 min250 zł
Terapia w gabinecie - Etap I60 min220 zł
Terapia w domu pacjenta - Etap I 60 / 80 min180 zł
Terapia w domu pacjenta - Etap II / III60 min 200 zł
Terapia w gabinecie - Etap II / III 80 min180 zł
Test kontrolny po zakończonym etapie50 min250 zł
Opinia-230 zł

**Podana cena dotyczy pojedynczego spotkania w terapii Tomatis® . Każdy z etapów terapii trwa 14 dni, w którym należy dokonywać odsłuchów.

Integracja sensoryczna

UsługaCzas trwania usługiCena
Konsultacja50 min210 zł
Diagnoza3 x 45 min590 zł
Rediagnoza2 x 45 min440 zł
Terapia45 min180 zł
Terapia SI z elementami fizjoterapii45 min200 zł
Terapia ręki45 min180 zł
Masaż pediatryczny30 min180 zł
Dieta sensoryczna*-220 zł**
Gimnastyka korekcyjna ***45 min100 zł
Opinia-150 zł

*Dieta sensoryczna jest układana po minimum 4 spotkaniach lub na podstawie diagnozy SI.

**W przypadku stałych pacjentów Senso Senso koszt stworzenia indywidualnej diety SI to 180 zł

***Zajęcia mają charakter grupowy i odbywają się wyłącznie w grupach min 4 osób

Logopedia

UsługaCzas trwania usługiCena
Konsultacja50 min210 zł
Diagnoza z wykorzystaniem testu KOLD*2 x 50 min540 zł
Terapia indywidualna (do 5 r.ż.) 30 min120 zł
Terapia indywidualna (powyżej 5 r.ż.)50 min170 zł
Terapia logopedyczna z wykorzystaniem elektro neuro mobilizacji ENMOT (do 5 r.ż.)30 min140 zł
Terapia logopedyczna z wykorzystaniem elektro neuro mobilizacji ENMOT (powyżej 5 rż)50 min190 zł
Terapia miofunkcjonalna (do 5 r.ż.) 30 min120 zł
Terapia miofunkcjonalna (powyżej 5 r.ż.) 50 min170 zł
Opinia-150 zł

*Przed diagnozą należy dokonać konsultacji logopedycznej

Neurologopedia

UsługaCzas trwania usługiCena
Konsultacja50 min330 zł
Diagnoza neurologopedyczna z wykorzystaniem testów*2 x 50 min680 zł
Wczesna interwencja logopedyczna50 min330 zł
RCM Neurorehabilitacion50 min330 zł
Terapia indywidualna (do 5 r.ż.) 30 min150 zł
Terapia indywidualna (powyżej 5 r.ż.)50 min210 zł
Terapia logopedyczna z wykorzystaniem elektro neuro mobilizacji ENMOT (do 5 r.ż.)30 min170 zł
Terapia logopedyczna z wykorzystaniem elektro neuro mobilizacji ENMOT (powyżej 5 r.ż.)50 min220 zł
Opinia-200 zł

*Przed diagnozą należy dokonać konsultacji neurologopedycznej

*  Cena jest uzależniona od stopnia skomplikowania systemu komunikacji, możliwości oraz potrzeb dziecka

Diagnoza pedagogiczna*

Podana cena zawiera w ramach diagnozy pedagogicznej:

  • obserwacje kliniczną
  • przeprowadzenie sugerowanego testu pedagogicznego wraz z interpretacją i opisem wyników
  • pisemne podsumowanie diagnozy wraz z omówieniem dla rodziców

UsługaCzas trwania usługiCena
Konsultacja diagnostyczna50 min190 zł
Badanie gotowości szkolnej2 - 4 spotkania730zł
Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych3 - 8 spotkań cena indywidualna w zależności od zakresu diagnozy
Diagnoza funkcji poznawczych2 - 4 spotkania840 zł
Diagnoza dysleksji3 -5 spotkań 840 zł
Profil sprawności grafomotorycznej2 - 3 spotkania590 zł
Diagnoza dyskalkulii 2 - 4 spotkania730 zł
Diagnoza dysortografii2 - 3 spotkania590 zł

*Rozpoczęcie procesu diagnozy poprzedza konsultacja diagnostyczna

Dogoterapia

UsługaCzas trwania usługiCena
Zajęcia indywidualne50 min190 zł
Zajęcia grupowe (max 6 osób)50 min120 zł

Zajęcia z elementami muzykoterapii

UsługaCzas trwania usługiCena
Zajęcia indywidualne50 min160 zł
Zajęcia grupowe (max 6 osób)50 min120 zł

Zajęcia rozwijające

UsługaCzas trwania usługiCena
Gordonki45 min60 zł
Turlanki45 min60 zł
Logorytmika45 min60 zł
Sensoplastyka45 min60 zł
Kodowanie na dywanie45 min60 zł
Klub Młodych Mam*50 min80 zł
Angielski - Creative English45 min60 zł

*Zajęcia mogą odbywać się w ramach karnetu z dopłatą 20 zł (możliwość uiszczenia bezpośrednio w recepcji Senso Senso)

Dostępne są już karnety na zajęcia rozwijające!

Po szczegóły zapraszamy do recepcji lub prosimy o kontakt telefoniczny - 535 799 506.

Przy wykupieniu karnetu przysługuje skorzystanie z zajęć z terapeutą w naszej wyjątkowej Sali Doświadczania Świata.

Płatność w Senso Senso

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.