Spektrum autyzmu

Spektrum autyzmu to termin używany do opisania szerokiego zakresu symptomów, umiejętności i specyfiki funkcjonowania występujących u osób nie neurotypowych. Zaburzenia ze spektrum autyzmu są neurologicznymi i rozwojowymi zaburzeniami, które zaczynają się we wczesnym dzieciństwie i trwają przez całe życie. Osoby z ASD mogą mieć trudności w komunikacji i interakcji społecznej, a także wykazywać szereg specyficznych zachowań, które mają charakter powtarzalny i nieadekwatny do sytuacji.

Nie ma dwóch identycznych osób z autyzmem; objawy i charakterystyki mogą się bardzo różnić między jednostkami. Niekiedy osoby z ASD mogą potrzebować znaczącej pomocy w codziennym życiu, podczas gdy inne mogą być niezależne i odnoszą się sukcesy w wielu dziedzinach życia.
Diagnoza opiera się na obserwacji zachowania, oraz szeregu testów psychologicznych, oraz funkcjonalnych.
Leczenie i interwencje są dostosowywane do indywidualnych potrzeb osoby z ASD i mogą obejmować terapie behawioralne, edukacyjne, emocjonalne oraz terapię integracji sensorycznej czy wsparcie logopedyczne.

Wczesna interwencja i odpowiednie wsparcie terapeutyczne jest kluczem do rozwoju i uczenia się umiejętności, które mogą pomóc osobom z ASD osiągnąć swój pełen potencjał.

W czym możemy Ci pomóc?

Diagnoza spektrum autyzmu

Diagnoza spektrum autyzmu to wieloetapowy proces wymagający współpracy specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, psychiatrii logopedii oraz integracji sensorycznej. Diagnoza spektrum autyzmu pozwala na rozpoznanie deficytów i ich przyczyny oraz pozwala na wspieranie mocnych stron dziecka i oparciu na nich systemu wsparcia terapeutycznego.

Terapia w spektrum autyzmu

Terapia dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) jest różnorodna i dostosowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta. Głównym celem terapii jest poprawa umiejętności społecznych, komunikacyjnych i adaptacyjnych osoby z ASD, a także zmniejszenie zachowań trudnych. Częstym oddziaływaniem terapeutycznym jest także wsparcie edukacyjne uczniów ze spektrum autyzmu.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.