Konsultacja psychologiczna - Warszawa

Konsultacja psychologiczna to spotkanie z profesjonalistą w dziedzinie psychologii mające na celu zdiagnozowanie, zrozumienie i wsparcie w konkretnych kwestiach psychicznych lub emocjonalnych. W trakcie spotkania osoba konsultująca się ma możliwość opowiedzenia o swoich problemach, uczuciach czy obawach, a psycholog analizuje sytuację, udziela porad lub kieruje do dalszej diagnostyki, lub opieki specjalistów innych dziedzin, jeśli jest taka potrzeba. Przed podjęciem każdego oddziaływania terapeutycznego (terapii indywidualnej, par, lub grupowej) konieczna jest konsultacja, celem rozpoznania potrzeb oraz zaproponowania pacjentowi najskuteczniejszego wsparcia w zgłaszanych trudnościach.

Ilość spotkań konsultacyjnych jest uzależniona od indywidualnych potrzeb pacjentów.

KONSULTACJA INDYWIDUALNA

Czas trwania konsultacji: 50 minut

Cena: 210 zł

KONSULTACJA PAR

Czas trwania konsultacji: 75 minut

Cena: 290 zł

KONSULTACJA RODZIN

Czas trwania konsultacji: 75 minut

Cena: 310 zł

Jak wyglądają zapisy: Zapisu można dokonać poprzez kontakt z recepcją; telefonicznie 535 799 506 lub mailowo kontakt@sensosenso.pl

Co trzeba wiedzieć: Na konsultację z psychologiem dobrze jest zabrać wszelkiego rodzaju dokumentacje diagnostyczną, opinie od pedagoga, psychologa lub wychowawcy szkolnego (w przypadku dzieci i młodzieży) oraz opis i zalecenia jeśli pacjent jest pod opieka innych specjalistów.

W przypadku konsultacji dotyczących dzieci oraz młodzieży do 16 roku życia, na pierwsze spotkanie konsultacyjne z psychologiem, zapraszani są sami rodzice lub opiekunowie dziecka.

W przypadku konsultacji przed terapią rodzin zaleca się udział wszystkich pełnoletnich (lub młodzieży powyżej 16 rż) członków rodziny, uwzględnianych w procesie terapeutycznym.

Na konsultacji par, obecni musza być obydwoje partnerzy.

Na czym polega konsultacja psychologiczna?

Konsultacja psychologiczna jest często pierwszym krokiem w procesie terapeutycznym i pozwala osobie szukającej pomocy zorientować się, jakie kroki powinna podjąć dalej oraz jakie formy wsparcia są dla niej dostępne. Konsultacja służy wstępnemu rozeznaniu się w sytuacji pacjenta i ma charakter doraźny.

Konsultacja psychologiczna może mieć charakter jednorazowych spotkań w zakresie poradnictwa, diagnozy lub doradztwa, lub być cyklem spotkań, aby jak najskuteczniej wspierać pacjenta oraz jego rodzinę.

Główne cele konsultacji psychologicznej:

 • Rozpoznanie problemu: Określenie natury trudności, z jakimi boryka się osoba konsultująca się, oraz zidentyfikowanie ewentualnych potrzeb terapeutycznych.
 • Wsparcie emocjonalne: Zapewnienie przestrzeni, w której osoba może wyrazić swoje uczucia, obawy i myśli w bezpiecznym i wspierającym środowisku.
 • Edukacja: Pomoc w zrozumieniu problemów psychicznych lub emocjonalnych, objaśnienie mechanizmów ich powstawania oraz sugerowanie potencjalnych metod radzenia sobie.
 • Narzędzia i strategie: Udzielenie wskazówek, technik i narzędzi, które mogą pomóc radzić sobie z obecnymi trudnościami.

W przypadku, gdy konsultacja psychologiczna ujawni potrzebę diagnozy, długoterminowej terapii, specjalistycznego leczenia czy innych interwencji, psycholog może skierować pacjenta do odpowiednich specjalistów.

W ramach współpracy z Senso Senso mogą Państwo skorzystać z terapii prowadzonej przez psychologów i psychoterapeutów z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

POZNAJ NASZYCH TERAPEUTÓW

Anna

Anna Jasek

Psycholog, Pedagog, Konsultant kryzysowy, Trener kompetencji społecznych i wychowawczych

Anna

Aleksandra Przymus

Psycholog, Psychoterapeuta, Diagnosta

Justyna

Justyna Łydkowska

Psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi, diagnosta psychologiczny, trener TUS

Adrianna

Adrianna Maciejewska

Psycholog, Diagnosta, Terapeuta Pedagogiczny, Trener TUS

Konsultacja psychologiczna w Senso Senso

Konsultacja psychologiczna trwa około 50 minut i ma charakter spotkania wstępnego celem rozpoznania sytuacji pacjenta i określenia dalszej drogi wsparcia terapeutycznego.

Podczas konsultacji zbierany jest obszerny wywiad dotyczący aktualnego funkcjonowania pacjenta, a także jego funkcjonowania w przeszłości w różnych aspektach.

Rezultatem konsultacji są zawsze zalecenia dalszego postępowania, lub doraźna pomoc w trudnościach.

Nasi psycholodzy mogą Państwu pomóc w zakresie:

 • Problemy emocjonalne: takie jak depresja, lęki, ataki paniki, zaburzenia nastroju.
 • Trudności w relacjach: konflikty rodzinne, problemy partnerskie, trudności w budowaniu i utrzymaniu relacji, problemy w relacjach z rówieśnikami.
 • Kryzysy życiowe: takie jak rozwody, straty bliskich, choroby, wypadki czy inne traumatyczne wydarzenia.
 • Problemy z samooceną: niska samoocena, brak pewności siebie, problemy z tożsamością.
 • Zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia, nadmierne objadanie się.
 • Zaburzenia behawioralne: agresja, autoagresja, problemy z zachowaniem u dzieci i młodzieży..
 • Problemy zawodowe: stres zawodowy, wypalenie zawodowe, konflikty w miejscu pracy, kryzysy zawodowe.
 • Zaburzenia osobowości: trudności wynikające z określonych cech czy wzorców zachowania.
 • Zmagania z uzależnieniami: alkohol, narkotyki, hazard, internet.
 • Wsparcie w chorobach przewlekłych: radzenie sobie z diagnozą, wsparcie w procesie leczenia.
 • Wsparcie w przeżywaniu traumy: po wypadkach, po doświadczeniach przemocy, po traumatycznych wydarzeniach życiowych.
 • Zagadnienia związane z wiekiem: kryzys wieku średniego, adaptacja do starości, problemy typowe dla okresu adolescencji.

Po konsultacji wychodzą Państwo zawsze z informacją o dalszych krokach w kierunku diagnozy, terapii lub zajęć grupowych.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.