Diagnoza i opinia psychologiczna - Warszawa

Odkryj Pełnię Swojego Potencjału!

Diagnoza psychologiczna jest kluczowym etapem w procesie terapeutycznym zarówno w przypadku dzieci, młodzieży jak i dorosłych, który umożliwia nam zdefiniowanie obszaru do pracy oraz ustalenie najlepszej drogi terapeutycznej, indywidualnie dopasowanej do potrzeb każdego naszego pacjenta.

Diagnoza psychologiczna zajmuje się rozpoznaniem z zakresu zdrowia psychicznego, emocjonalnego oraz relacji i więzi. Pomaga w określeniu predyspozycji osobowościowych, schematów poznawczych oraz zasobów jakimi dysponuje pacjent w momencie diagnozy.

Dlaczego warto przeprowadzić diagnozę psychologiczną?

Zrozumienie siebie

Nasza diagnoza pozwoli Ci spojrzeć w głąb siebie i zrozumieć, co naprawdę kieruje Twoim zachowaniem, myślami i emocjami.

Najwyższa jakość usług

Korzystamy z najnowszych narzędzi diagnostycznych i metod badawczych, gwarantując dokładność i rzetelność diagnozy.

Profesjonalne wsparcie

Nasz zespół składa się z doświadczonych psychologów, którzy podchodzą z empatią i zaangażowaniem do każdej osoby.

Budowanie pewności siebie

Poznaj swoje mocne strony, talenty i pasje. Dzięki temu zyskasz pewność siebie w podejmowaniu ważnych decyzji i stawianiu czoła wyzwaniom.

Narzędzie do rozwoju

Dzięki diagnozie dowiesz się, w których obszarach warto pracować, aby stać się najlepszą wersją siebie.

Prywatność i dyskrecja

Dbamy o Twoją prywatność. Wszystkie informacje uzyskane podczas diagnozy są poufne.

Nie pozostawaj w cieniu niewiadomych. Poznaj siebie lepiej, zrozum swoje potrzeby, emocje i myśli. Diagnoza psychologiczna to inwestycja w siebie, która przyniesie Ci korzyści na wiele lat.

Skontaktuj się z nami i rozpocznij podróż ku pełniejszemu poznaniu siebie!

Dlaczego wybrać Senso Senso na miejsce diagnozy?

Indywidualne podejście do diagnozy

W Senso Senso, każda diagnoza jest przeprowadzana w sposób starannie dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka, młodego pacjenta lub osoby dorosłej. Nasz doświadczony zespół terapeutyczny korzysta zarówno z najświeższych dostępnych testów diagnostycznych, jak i z wywiadu terapeutycznego, aby zebrać jak najwięcej informacji i otrzymać pełniejszy obraz sytuacji.

Wszystko, czego potrzebujesz w jednej placówce

Proces diagnostyczny często wymaga współpracy wielu specjalistów i zespołowego spojrzenia na sytuację Pacjenta aby uzyskać pełen obraz. Naszym głównym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi,  wszystkich potrzeb związanych z diagnozą terapią i rozwojem w jednym miejscu, dlatego nasz zespół jest wielospecjalistyczny i ściśle ze sobą współpracuje. Jest to nie tylko wygodne, ale po pierwsze efektywne - nasi specjaliści regularnie biorą udział w spotkania superwizyjnych, aby omawiać przypadki i wspólnie tworzyć jak najlepsze rozwiązania. 

Profesjonalny zespół, któremu można zaufać

Nasz zespół terapeutyczny składa się z doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów wielu dziedzin, którzy posiadają niezbędną wiedzę i certyfikację, by przeprowadzić rzetelną i profesjonalną diagnozę psychologiczną. Działamy w oparciu o etyczne standardy i dbamy o zachowanie poufności i zaufania wobec naszych pacjentów. Nasi specjaliści cechują się także dużą empatią i zrozumieniem dla potrzeb Pacjentów.

Więcej o naszym zespole »

Przestrzeń

W Senso Senso dbamy także o przyjazną przestrzeń w której możesz poczuć się komfortowo. Nasze gabinety są przytulne i estetyczne ale przede wszystkim zapewniają  prywatność i sprzyjają nawiązaniu kontaktu terapeutycznego. Dbamy o zapewnienie najwyższej jakości także poprzez otoczenie które ma wspierać Twoją drogę terapeutyczną.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Jak wygląda proces diagnozy psychologicznej w Senso Senso?

Proces diagnozy zamyka się zazwyczaj w czterech spotkaniach. 

I

Rozpoczyna się od konsultacji, w trakcie której Terapeuta przeprowadza rozpoznanie problemu, oczekiwanych zmian oraz celów do pracy, a także informuje o procedurach i metodach diagnozy.

Konsultacja trwa 50 minut, i w jej wyniku podejmujemy wspólnie decyzje o potrzebach, możliwościach i zakresie diagnozy.

II

Kolejnym etapem diagnozy jest zebranie wywiadu, czyli rozmowa z pacjentem lub jego opiekunami, celem pozyskania i analizy szczegółowych informacji na temat dotychczasowego rozwoju, aktualnej kondycji psychofizycznej pacjenta, jego funkcjonowania oraz potrzeb i możliwości.

W przypadku dzieci na konsultacje oraz wywiad zapraszani są wyłącznie rodzice, aby uniknąć niekomfortowej dla młodego pacjenta sytuacji, gdzie mówi się o jego trudnościach. 

Wywiad trwa około 50 minut jednak w szczególnych przypadkach, czas ten może ulec wydłużeniu.

III

Trzecie spotkanie jest to obserwacja, podczas której terapeuta zbiera informacje na temat pacjenta poprzez zastosowanie różnego rodzaju metod diagnostycznych oraz ogólnej oceny stanu i zachowania podczas wizyty w gabinecie.

W określonych przypadkach diagnoza wymaga użycia specyficznych testów diagnostycznych lub konsultacji z innymi specjalistami. 

Spotkanie obserwacyjne trwa zwykle 50 minut, jednak w przypadku dzieci jest często pierwszym spotkaniem z terapeutą, i czasem mały pacjent będzie wymagał więcej czasu aby zaadoptować się w nowej sytuacji i wspólnie z terapeutą wejść w proces diagnozy.

IV

Na czwartym spotkaniu odbywa się podsumowanie wniosków i przedstawienie analiza diagnozy. Diagnosta wspólnie z pacjentem omawiają wyniki i decydują o dalszym postępowaniu terapeutycznym.

Proces diagnostyczny jest kwestią indywidualną, pozwalająca na wykorzystanie szerokiego spektrum narzędzi w zależności od potrzeb pacjenta i jego rodziny.

W Senso Senso staramy się dokonywać diagnozy w możliwie krótkich odstępach czasu między spotkaniami, jednak ze względu na konieczność wykorzystania testów czy kwestionariuszy, diagnoza może przedłużyć się o spotkania z użyciem tych narzędzi.

Jak przygotować się na spotkanie diagnostyczne w Senso Senso?

Zalecamy, aby na spotkanie konsultacyjne, zabrać ze sobą dotychczas zgromadzoną dokumentację od innych specjalistów, jeśli już wcześniej korzystali Państwo z opieki psychologiczno-terapeutycznej. Pozwoli to na szersze obrazowanie trudności i skonstruowanie adekwatnej ścieżki terapeutycznej.

Jaką dokumentację otrzymam po diagnozie w Senso Senso?

Wynikiem diagnozy jest zawsze pisemny dokument zawierający opis badania oraz jego wnioski, przekazywane podczas ostatniego z cyklu spotkań. 

Jest to dokument określający rodzaj trudności, wskazania dotyczące dalszego procesu, zalecenia terapeutyczne do pracy dla pacjenta, rodziny oraz innych specjalistów, a także określający indywidualną ścieżkę terapeutyczną.

Opinia psychologiczna jest niezwykle przydatnym dokumentem przy współpracy z placówkami oświatowymi i tworzeniach Orzeczeń, WOPFU, WWR oraz IPET, a także codziennej pracy w domu.

Co diagnozujemy?

Proces diagnozy psychologicznej to kompleksowa procedura, mająca na celu identyfikację i zrozumienie problemów pacjenta na wielu płaszczyznach:. 

Osobowość : Cechy charakterystyczne dla danej osoby, jej styl reagowania w różnych sytuacjach.

Inteligencja i zdolności poznawcze : Ogólny poziom inteligencji, umiejętności językowe, matematyczne, logiczne, przestrzenne itp.

Emocje : Rodzaj, sposób i sposób regulacji, sposób działania.

Funkcjonowanie społeczne : Umiejętności interpersonalne, styl komunikacji, funkcjonowanie w grupie.

Zaburzenia psychiczne : objawy, nasilenie i charakter objawów (np. depresja, zaburzenia, zaburzenia osobowości).

Motywacje i wartości : To, co motywuje osobę do działania, jakie ma cele, czego pragnie w życiu.

Funkcjonowanie w podejściu do życia : Praca, szkoła, rodzina – jak osoba radzi sobie w tych kryteriach, jakie ma trudności.

Zdolności specjalistyczne i zawodowe : Predyspozycje do określonych zawodów, umiejętności specjalistyczne, talenty.

Historia życia i wywiad : Ważne wydarzenia z przeszłości, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie osób.

Funkcjonowanie neuropsychologiczne : W przypadku podejrzeń o mózg lub inne zaburzenia neurologiczne, diagnoza psychologiczna może oceniać funkcje poznawcze, pamięć, uwagę, zdolności motoryczne itp.

Psycholog kliniczny lub psycholog diagnosta może postawić rozpoznanie w różnych kategoriach problemów, chociaż najczęściej są to rozpoznania współwystępujące:

 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia nastroju
 • Spektrum Autyzmu
 • Zaburzenia zachowania i emocji
 • Zaburzenia osobowości
 • Zaburzenia więzi
 • Zaburzenia wynikające z traumy i czynników stresogennych, 
 • Zaburzenia neurokognitywne
 • Zaburzenia psychotyczne
 • Szczególnych zdolności
 • Wysoka wrażliwość emocjonalna
 • Badania ilorazu inteligencji

Każdy z wyżej wymienionych obszarów może być częścią rozpoznania, i nieść ze sobą trudności ale i stanowić pewnego rodzaju zasoby do pracy terapeutycznej. Diagnoza służy do określenia tych obszarów i metody pracy nad nimi, tak aby maksymalnie wykorzystać indywidualny potencjał.

Kogo diagnozujemy?

W Senso Senso diagnozujemy wieloaspektowo i na różnych płaszczyznach zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych. Dobór metod, narzędzi oraz warunków diagnostycznych będzie zależny od wieku i kondycji osoby badane a także zakresu problematyki z jaką zgłasza się pacjent. W procesie diagnozy skupiamy się nie tylko na stanie aktualnym pacjenta, ale próbujemy ustalić możliwe przyczyny zaistniałej sytuacji, co pozwala nam na skuteczne dobranie metod dalszej pracy. 

Diagnoza często obejmuje:

 • diagnostykę indywidualną dzieci, młodzieży oraz dorosłych
 • diagnostykę systemu rodzinnego
 • diagnostykę środowiskową

Czym wcześniej trudność zostanie poprawnie rozpoznana i nazwana, tym szybciej będziemy mogli zacząć pracę i skutecznie pomóc Ci w jej pokonaniu.

Jak diagnozujemy?

Aby diagnoza była skuteczna należy podejść do niej holistycznie i całościowo. Dobre rozpoznanie sytuacji pacjenta, jego przeszłości, aktualnych schematów poznawczych, przekonań, predyspozycji, środowiska w jakim się wychowuje i żyje, oraz indywidualnych możliwości pozwala nam skonstruować proces diagnozy i terapii w sposób właściwy i adekwatny dla jego potrzeb i ogólnie poprawić jakość życia, a nie koncentrować się wyłącznie na pojedynczym aspekcie.

Cały proces diagnozy składa się z kilku etapów i może zawierać w sobie szereg metod, które pozwolą nam jak najpełniej dokonać analizy trudności z jakimi będziemy pracować.

Wywiad początkowy:

Proces zaczyna się od wywiadu początkowego, w którym terapeuta rozmawia z pacjentem o jego objawach, problemach, historii życia, zdrowiu fizycznym i emocjonalnym oraz stylu życia. 

Wywiad ten ma na celu zgromadzenie informacji, które pomogą terapeucie zrozumieć, z jakimi problemami pacjent się boryka.

Obserwacja: 

Terapeuta obserwuje zachowanie pacjenta w różnych sytuacjach. To może obejmować obserwację mowy, wyglądu, kontaktu wzrokowego, postawy ciała, nastroju i innych aspektów, które mogą dostarczyć informacji o stanie psychicznym pacjenta.

Testy psychologiczne: 

W zależności od objawów pacjenta, mogą być przeprowadzone różne testy psychologiczne. Mogą to być testy oceniające zdolności poznawcze, osobowość, nastrój, lęki, itp.

Dodatkowe badania: 

W niektórych przypadkach mogą być konieczne dodatkowe badania, takie jak badania neurologiczne lub badania krwi, aby wykluczyć inne możliwe przyczyny zgłaszanych objawów.

Analiza danych i postawienie diagnozy: 

Po zgromadzeniu i analizie wszystkich danych, terapeuta postawi diagnozę. Diagnoza jest oparta na kryteriach diagnostycznych określonych w międzynarodowych klasyfikacjach zaburzeń psychicznych, takich jak DSM-5 (Diagnostyczny i Statystyczny Podręcznik Zaburzeń Psychicznych) lub ICD-10 (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób).

Plan leczenia: 

Po postawieniu diagnozy, terapeuta opracowuje plan leczenia. Plan ten zależy od rodzaju i nasilenia problemów pacjenta i może obejmować różne formy terapii, takie jak terapia poznawczo-behawioralna, psychodynamiczna, terapia rodzin, a w niektórych przypadkach leki.

Monitorowanie postępów: 

Po rozpoczęciu leczenia, terapeuta regularnie monitoruje postępy pacjenta i dostosowuje plan leczenia, jeśli jest to konieczne.

Proces diagnozy oraz terapii psychologicznej jest zindywidualizowany. Nigdy nie przebiega tak samo a jego czas i stosowane metody mogą się różnić w zależności od potrzeb pacjenta.

Chcesz wiedzieć więcej na temat diagnozy dzieci i młodzieży?

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.