Warsztaty Wsparcia dla Rodziców Dzieci ze Spektrum Autyzmu (ASD) - Warszawa

Warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu (ASD) to specjalistyczne zajęcia edukacyjne i wsparcie terapeutyczne dla rodzin z diagnozą spektrum. Warsztaty mają na celu dostarczenie wiedzy, narzędzi i technik niezbędnych do skutecznego wspierania rozwoju i codziennego funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu a także merytoryczne oraz emocjonalne wsparcie ich rodzin.

Spotkania mają charakter grupy zamkniętej.

START PROGRAMU: 02.03.2024 - I spotkanie

Cały cykl obejmuje 9 spotkań

Daty spotkań: 02.03.2024, 16.03.2024, 23.03.2024, 13.04.2024, 27.04,2024, 11.05.2024, 18.05.2023, 08.06.2024, 15.06.2024, 

Godzina: 13:30 - 15:00 

Czas trwania sesji: 90 minut  (blok programowy uwzględnia 10 minutową przerwę)

Cena: 1350 zł/ osoba lub 1800 zł/ para rodzicielska za cykl warsztatowy (istnieje możliwość płatności miesięcznych)

zapisu można dokonać poprzez kontakt z recepcją; 

telefonicznie 535 799 506 lub mailowo kontakt@sensosenso.pl

Cel:

 • Zapewnienie rodzicom i opiekunom dogłębnej wiedzy na temat spektrum autyzmu oraz jego wpływu na rozwój dziecka.
 • Nauczenie skutecznych strategii i technik wychowawczych, które są dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem.
 • Wsparcie w budowaniu pozytywnych relacji i efektywnej komunikacji z dzieckiem.
 • Pomoc w radzeniu sobie z wyzwaniami emocjonalnymi i behawioralnymi, które mogą wystąpić w opiece nad dzieckiem ze spektrum autyzmu.
 • Stworzenie przestrzeni dla rodziców i opiekunów do wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia

Dla kogo:

Warsztaty są skierowane do rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz wszystkich osób zaangażowanych w opiekę i wychowanie dzieci ze spektrum autyzmu. Warsztaty poruszają tematykę interesującą zarówno dla osób, które dopiero dowiedziały się, że ich dziecko znajduje się w spektrum autyzmu, jak i dla rodziców, którzy już od lat funkcjonują z diagnozą ASD swojego dziecka.

Zakres:

 • Podstawy zrozumienia spektrum autyzmu: charakterystyka, objawy, metody diagnozy.
 • Techniki komunikacji z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
 • Metody pracy z dzieckiem w domu i w szkole.
 • Rozwiązywanie problemów behawioralnych i emocjonalnych.
 • Dbanie o własne zdrowie emocjonalne i strategie radzenia sobie ze stresem.
 • Informacje o dostępnych zasobach i wsparciu dla rodzin dzieci ze spektrum autyzmu.

Uczestnictwo w warsztatach może znacząco przyczynić się do lepszego zrozumienia potrzeb dziecka, zwiększenia umiejętności wychowawczych oraz poprawy jakości życia zarówno dziecka, jak i całej rodziny. Ponadto, może stworzyć sieć wsparcia i wzajemnej pomocy między rodzicami i opiekunami dzieci ze spektrum autyzmu.

WARSZTATY DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU W SENSO SENSO

Warsztaty prowadzone są przez Barbarę Wrońską psychologa - psychoterapeutę, doświadczonego w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu.

Autorski program zakłada możliwość moderowania zakresu tematycznego względem Państwa potrzeb, tak aby warsztaty były wyczerpującym źródłem wiedzy w zakresie Państwa zainteresowań. 

Warsztaty w senso senso to zawsze profesjonalnie opracowany materiał merytoryczny, podczas realizacji którego, prowadzący posługuje się szeregiem metod aktywizujących uczestników. Warsztaty mogą obejmować wykłady, warsztaty praktyczne, sesje pytań i odpowiedzi, dyskusje grupowe oraz sesje indywidualne. Wszystkie te czynniki sprawiają, że Warsztaty są nie tylko źródłem rzetelnej wiedzy psychologicznej, ale także angażującą i ciekawą formą jej zdobywania.

Niektóre bloki tematyczne zostały przewidziane do realizacji na dwa spotkania, ze względu na obszerny zakres zagadnień.

Terapeuta prowadzący

Barbara Wrońska

Psycholog, Psychoterapeuta, Konsultant Kryzysowy, trener TUS

Tematyczny plan warsztatów  w Senso Senso:

1. Diagnoza spektrum i co dalej?

 • co diagnoza oznacza dla rodziców / opiekunów i rodziny?
 • co się zmienia w życiu rodziny po otrzymaniu diagnozy dziecka?
 • radzenie sobie ze stresem, z napięciem, lękiem.
 • jak rozmawiać z dzieckiem o diagnozie? 

2. Kiedy już wiemy że dziecko jest w spektrum.

 • co to oznacza dla dziecka?
 • specyfika funkcjonowania osób w spektrum autyzmu
 • uczeń ze spektrum autyzmu
 • emocje dziecka

3. Komunikacja z dzieckiem w spektrum autyzmu

 • jak się komunikować, by się rozumieć?
 • jak pomóc dziecku lepiej się komunikować i wyrażać swoje potrzeby?
 • jak wspierać dziecko, by komunikowało się z innymi?
 • co utrudnia komunikację?
 • co sprzyja lepszej komunikacji?

4. Metody pracy z dzieckiem w spektrum autyzmu

 • strategie wychowawcze
 • system motywacji i wzmocnień
 • stawianie granic
 • tworzenie planów i schematów postępowania w życiu codziennym

5. Trudne zachowania dziecka:

 • czym są trudne zachowania?
 • dlaczego się pojawiają?
 • po co się pojawiają i co nam mówią?
 • jak można zmniejszyć ich intensywność i częstotliwość?
 •  jak rodzic / opiekun może reagować na trudne zachowania dziecka?

6. Dziecko w spektrum autyzmu w środowisku edukacyjnym:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • IPET, WWR, WWRD, WOPFU 
 • jak pomóc dziecku w przedszkolu / szkole?
 • jak współpracować z nauczycielami, by pomóc dziecku?
 • jak rozmawiać z dzieckiem o przedszkolu / szkole?

7. Przyszłość dziecka:

 • jak wspierać samodzielność dziecka?
 • jak wspierać rozwój umiejętności społecznych dziecka?
 • jak pozwolić dziecku, by wykorzystało swój potencjał?
 • jak pracować na zasobach dziecka?

8. Wsparcie instytucjonalne:

 • Wsparcie emocjonalne, psychoedukacyjne oraz socjalne dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu
 • Czy autyzm w Polsce to niepełnosprawność?
 • Możliwości terapeutyczne przy ASD
 • Opieka psychologiczna i terapeutyczna
 • Opieka psychiatryczna i farmakologia

9. Ja rodzic:

 • Jak zadbać o swoje potrzeby i emocje, kiedy jestem skoncentrowany na pomocy dziecku
 • Balans między ASD a codziennym życiem
 • Uważność na własne potrzeby i ograniczenia
 • Stawianie granic
 • Radzenie sobie z presją społeczną 

Program warsztatów skupia się na radzeniu sobie z emocjami zarówno rodziców, jak i dziecka, zarządzaniu stresem związanym z diagnozą oraz organizacją życia po jej ustaleniu, a także na strategiach radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka. 

Jest to także przestrzeń do wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia.

Początkowe dwa spotkania mają charakter integracyjny, umożliwiając uczestnikom wzajemne poznanie się oraz wyrażenie indywidualnych potrzeb i oczekiwań. 

Kolejne zajęcia będą dostosowane do potrzeb grupy. 

Dołączenie do programu jest możliwe w trakcie pierwszych dwóch spotkań; później grupa będzie kontynuować pracę w formie zamkniętej.

Warsztaty są przeznaczone dla rodziców oraz opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu. 

Liczebność grupy będzie wynosiła od 4 do 8 rodzin (maksymalnie 2 rodziców lub opiekunów na rodzinę).

Jak zapisać się na warsztaty?

Aby zapisać się na zajęcia należy skontaktować się z recepcją Senso Senso drogą mailową, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej czy messengera. Każda forma zgłoszenia jest równa z potwierdzeniem chęci uczestnictwa i dokonaniem zapisu na konkretne zajęcia.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.