Terapia

W Senso Senso stwarzamy komfortową przestrzeń terapeutyczną, w której możesz rozwijać się w rozmaitych aspektach. Tworzymy narzędzia w oparciu o potrzeby naszych podopiecznych, aby maksymalnie wspierać proces terapeutyczny. Dzięki kompleksowości podejścia w Senso Senso proces zostaje dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest zintegrowaną stymulacją ogólnego rozwoju umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego dziecka, za pomocą środków wychowawczych i dydaktycznych w zakresie przejawianych trudności i ich przyczyn.

W procesie terapii pedagogicznej skupiamy się na usprawnieniu u Twojego dziecka:

  • percepcji wzrokowej i słuchowej
  • koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • pamięci wzrokowej i słuchowej
  • sprawności ruchowej (zarówno w obrębie motoryki małej – sprawności ręki, jak i motoryki dużej, dotyczącej całego ciała)
  • umiejętności grafomotorycznych
  • koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni.

Specjalistka od logopedii uczy dziecko wymiariać literkę S, za pomocą kartki, na której narysowany jest wąż.
Uśmiechnięta terapeutka rozmawia z chłopcem. Chłopiec wskazuje dłońmi na siebie.

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna to przede wszystkim psychoterapia, mająca na celu poprawę Twojego funkcjonowania w wielu aspektach - poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

W zależności od wybranego nurtu psychoterapeutycznego, może przebiegać w różny sposób, ale zawsze jest to przemyślany proces we współpracy między Tobą i terapeutą. Terapia psychologiczna przebiega w oparciu o życzliwość i rozumienie indywidualnych trudności, co ma doprowadzić do osiągnięcia celu, jaki sobie wyznaczysz.

Terapia integracji sensorycznej

Terapia SI przeznaczona jest głównie dla dzieci, których układ nerwowy przejawia trudności w emocjonalnym lub ruchowym reagowaniu na bodźce sensoryczne czy ich organizacji. Polega na usprawnianiu pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego. Poprzez wykorzystanie specjalistycznego sprzętu oraz przewodnictwo  doświadczonego terapeuty, za pośrednictwem odpowiednich zabaw poprawiamy funkcjonowanie naszych podopiecznych. Integrując doświadczane bodźce ze świata zewnętrznego, modelujemy pożądane zachowania i reakcje.

Terapeutka integracji sensorycznej poczas zajęć wykonuje ćwiczenia z dzieckiem.
Terapeutka logopedii trzyma w ręce kartkę z dużą czerwoną literą A, ucząc dziecko wymowy literki A.

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to system specyficznych ćwiczeń ukierunkowanych na zminimalizowanie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się wynikających z trudności z mową.

Ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie występujących problemów.

Naurologopedia

Neurologopedia szczególnie istotna jest w pracy z noworodkami wykazującymi zaburzenia koordynacji ssania, oddychania i połykania, a także u pacjentów po incydentach neurologicznych, z afazją (utrata zdolności językowych spowodowanych organicznym uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych odpowiedzialnych za programowanie i rozumienie mowy), dyzartrią (zaburzenia mowy związane z nieprawidłową pracą mechanizmów nerwowo-mięśniowych sterowanych przez centralny układ nerwowy) czy z chorobami neurodegeneracyjnymi. 

Przetwarzanie słuchowe metodą Tomatis®

Terapia Tomatisa, znana również jako Metoda Tomatisa, to forma terapii słuchowej opracowana przez francuskiego lekarza laryngologa, dr Alfreeda Tomatisa. Terapia ta jest stosowana głównie w celu poprawy umiejętności komunikacyjnych, językowych i edukacyjnych. Polega na słuchaniu specjalnie dostosowanych dźwięków i muzyki poprzez zestaw słuchawkowy, który dostarcza dźwięk zarówno przez drogę powietrzną, jak i kostną.

Zajęcia Snoezelen

Terapia Snoezelen w unikatowej Sali Doświadczania Świata stanowi niepowtarzalną formę terapii wielozmysłowej. Podczas zajęć podopieczni mają możliwość poznawania świata różnymi zmysłami - za pomocą wzroku, dotyku, słuchu czy węchu. Terapią Snoezelen zaleca się zarówno, kiedy potrzebna jest stymulacja zaangażowanie w eksploracji, jak również gdy niezbędne okazuje się wyciszenie i relaksacja uczestnika.

Dziecko leży na materacu podczas zajęć snoezelen.
Terapeutka pokazuje dziecku dwie kartki - z uśmiechniętą i smutną buzią - podczas zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych

Zajęcia TUS - Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych, to grupowe zajęcia warsztatowe, mające poprawić funkcjonowanie w obrębie grup społecznych, w których porusza się Twoje dziecko. Grupy terapeutyczne dobierane są pod względem wieku i przejawianych trudności, by uczestnicy jak najefektywniej nabywali i rozwijali umiejętności dotyczące m.in. nawiązywania i podtrzymywania relacji, rozwiązywania konfliktów, regulacji swoich emocji czy modyfikowali swoje zachowania na bardziej aprobowane.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.