kasia

Katarzyna Król

Diagnosta pedagogiczny, Pedagog specjalny, Terapeutka dzieci z zaburzeniami komunikacji pisemnej.

O swojej pracy: „ Każde dziecko ma wrodzony potencjał. Nie każdy jednak potrafi go odkryć i wykorzystać. Wspieranie mocnych stron dziecka, pozwala na poprowadzenie go do sukcesu, poprzez pokazanie mu jak wiele rozumie, wie i potrafi.”

Katarzyna Król w Senso Senso

 • Przeprowadza diagnozy pedagogiczne w zakresie:
  • Diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych
   • Dysleksja
   • Dysortografia
   • Dysgrafia
   • Dyskalkulia
  • Diagnoza gotowości szkolnej
  • Diagnoza rozwoju psychomotorycznego
 • Prowadzi konsultacje dla rodziców
 • Prowadzi terapię
  • Pedagogiczną
  • Ręki
 • Prowadzi treningi:
  • czytania i pisania metoda strukturalną
  • grafomotoryczne

Jestem pedagogiem specjalnym z ekspertyzą we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

Od lat specjalizuję się w terapii dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, a także w pomocy tym, które borykają się z trudnościami w uczeniu się, takimi jak dysleksja czy dysgrafia i pokrewne.

Moje doświadczenie obejmuje pracę z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz innymi schorzeniami, jak choroby genetyczne czy mózgowe porażenie dziecięce.

Posiadam uprawnienia diagnostyczne m.in. Baterią Diagnozy Trudności Szkolnych oraz PEP-R. Prowadzę również treningi czytania i pisania metodą struktóralną, co jest skuteczną alternatywą dla dzieci wymagających specjalistycznego wsparcia.

W praktyce często korzystam z Indywidualnych Systemów Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej (AAC).

W swojej pracy terapeutycznej kieruję się przede wszystkim szacunkiem i wyrozumiałością dla drugiego człowieka oraz nieszablonowym podejściem do młodego pacjenta oraz ścisłą współpracą z jego rodzicami. 

W prowadzonej terapii uważnie obserwuję podopiecznych odpowiadając na ich potrzeby i etap rozwoju.

Certyfikaty

 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej.
 • Kod zachowania – jak rozszyfrować bardzo trudne zachowania uczniów i jak z nimi postępować.
 • Jak pomóc dziecku z problemami w werbalnym komunikowaniu się-wprowadzenie do komunikacji wspomagającej
 • Wspomaganie samodzielności dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym.
 • Skutecznie wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną i techniczną w przedszkolu.
 • Profil psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza Funkcjonalna Dziecka z Zaburzeniami Rozwoju.
 • Diagnoza spektrum autyzmu.-Fundacja Prodeste
 • Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych.
 • Diagnosta psychologiczno-pedagogiczny w nowym systemie pomocy - Uprawnienia do diagnozy: Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich; Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych; Bateria metod diagnozy dyskalkulii.
 • Psychobiom-przełom w terapii mikrobioty jelitowej.
 • Trening Funkcjonalnej Komunikacji FCT jako skuteczna metoda redukowania zachowań niepożądanych.- Fundacja Scolaris
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca a edukacja. Nauka czytania i pisania dzieci niemówiących.

Wykształcenie

 • Pedagogika Specjalna / specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie - Magisterskie

 • Pedagogika Specjalna / specjalność: Oligofrenopedagogika/ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie - Licencjackie