Logopedia

Terapia logopedyczna to specjalistyczna forma terapii skierowana na diagnozowanie i leczenie zaburzeń mowy i języka. Jest ona prowadzona przez logopedów i neurologopedów, którzy są wykwalifikowanymi specjalistami w zakresie komunikacji. Terapia logopedyczna obejmuje szereg technik i metod wsparcia rozwoju mowy, dostosowanych do pracy z pacjentami o różnych potrzebach i możliwościach. Wsparciem logopedycznym obejmujemy zarówno dzieci, jak młodzież i dorosłych.

Konsultacja logopedyczna

Konsultacja logopedyczna to pierwsze spotkanie z logopedą, specjalistą zajmującym się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń mowy, języka, komunikacji, głosu, połykania, a także umiejętności komunikacyjnych.

Dla kogo: Konsultacja logopedyczna jest przeznaczona zarówno dla dzieci z opóźnieniami w rozwoju mowy i języka, jak i dorośli z zaburzeniami mowy spowodowanymi np. urazami, chorobami neurologicznymi, utratą słuchu czy innymi problemami medycznymi lub neurologicznymi.

Cel: Celem konsultacji jest dokonanie diagnozy logopedycznej w zakresie potrzeb pacjenta oraz ustalenie odpowiedniego planu terapii. Konsultacja może również obejmować poradnictwo i wsparcie dla rodzin i opiekunów osób z zaburzeniami komunikacji.

Indywidualna terapia logopedyczna

Skuteczna terapia logopedyczna może prowadzić do znaczącej poprawy w zdolnościach mowy i językowych, co przekłada się na lepszą komunikację i interakcje społeczne, a także poprawę jakości życia. W przypadku dzieci wczesna interwencja logopedyczna jest szczególnie ważna, gdyż może znacząco wpłynąć na ich rozwój edukacyjny i społeczny.

Dla kogo: Terapia logopedyczna jest przeznaczona dla osób w każdym wieku, które napotykają trudności związane z mową i językiem. Obejmuje to dzieci z opóźnieniami w rozwoju mowy, osoby z wadami wymowy, trudnościami z przełykaniem, problemami z głosem, zaburzeniami komunikacji spowodowanymi urazami, chorobami neurologicznymi, a także osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Cel: Głównym celem terapii logopedycznej jest poprawa umiejętności komunikacyjnych pacjenta. W zależności od indywidualnych potrzeb może to obejmować pracę nad poprawą artykulacji, rozwijanie słownictwa i zdolności gramatycznych, leczenie zaburzeń głosu, terapię połykania oraz wsparcie w czytaniu i pisaniu.

Wczesna interwencja logopedyczna

Wczesna interwencja logopedyczna to proces diagnozowania i leczenia zaburzeń mowy i języka u dzieci w jak najwcześniejszym etapie ich życia. Jest to kluczowe dla zapewnienia prawidłowego rozwoju komunikacyjnego dziecka. Wczesna interwencja logopedyczna ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu dzieciom odpowiedniego wsparcia terapeutycznego aby kompensować zawczasu możliwe trudności.

Cele:

 • Wczesne Wykrywanie Zaburzeń: Identyfikacja zagrożeń i opóźnień dla prawidłowego rozwoju mowy i języka oraz innych problemów komunikacyjnych na wczesnym etapie rozwoju dziecka.
 • Optymalizacja Rozwoju: Zapewnienie wsparcia i stymulacji niezbędnej do maksymalizacji potencjału rozwoju mowy i języka dziecka.
 • Zapobieganie Długoterminowym Problemom: Zminimalizowanie wpływu wczesnych zaburzeń mowy na przyszły rozwój edukacyjny, społeczny i emocjonalny dziecka.

Dla Kogo:

 • Dzieci, które nie rozwijają umiejętności komunikacyjnych zgodnie z normami dla ich wieku.
 • Dzieci urodzone przedwcześnie, z wadami układu mowy, obniżonym napięciem mięśniowym i trudnościami z przełykaniem, ssaniem oraz nieprawidłowościami w  ruchach warg i języka.
 • Dzieci z Wrodzonymi Wadami: Na przykład z rozszczepem podniebienia lub innymi wadami, które mogą wpływać na rozwój mowy i komunikacji.

Terapia Miofunkcjonalna

Terapia miofunkcjonalna to specjalistyczna forma terapii, która skupia się na poprawie funkcji mięśni twarzy i jamy ustnej. Jest ona stosowana głównie w celu korygowania nieprawidłowych wzorców połykania i innych dysfunkcji mięśni, które mogą wpływać na mowę, żucie, oddychanie i połykanie. Terapia skupia się na wzmocnieniu i prawidłowym użyciu mięśni wokół ust, języka i twarzy.

Cel

 • Poprawa Mowy
 • Korekta Zaburzeń Połykania
 • Wsparcie w Leczeniu Ortodontycznym

Dla Kogo

 • Dzieci z Nieprawidłowym Połykaniem
 • Osoby z Nieprawidłowościami Ortodontycznym
 • osoby których problemy z mową są związane z dysfunkcją mięśniową.
 • Osoby z Chorobami Neurologicznymi

Rezultat

 • Zwiększona siła i koordynacja mięśni twarzy i jamy ustnej.
 • Poprawa wymowy i jasności mowy.
 • Pomaga utrzymać wyniki leczenia ortodontycznego.
 • Lepsze funkcje żucia, połykania i mówienia mogą przyczynić się do ogólnej poprawy jakości życia.

Terapia Logopedyczna metodą ENMOT (elektro neuro mobilizacja obszaru twarzowego)

Elektro neuro mobilizacacja nerwowo-mięśniowa (ENMOT) w terapii logopedycznej to nowoczesna metoda wykorzystywana do poprawy funkcji mięśniowej w obszarze twarzy, jamy ustnej i gardła. Stosowanie elektrostymulacji w logopedii ma na celu wspomaganie tradycyjnych metod terapeutycznych, szczególnie w leczeniu zaburzeń mowy i połykania. elektro neuro mobilizacja może przyspieszyć postępy w terapii logopedycznej.

Cel

 • Poprawa Kontroli Mięśniowej
 • Wsparcie Terapii Logopedycznej
 • Poprawa wymowy i artykulacji
 • Pomoc w rehabilitacji po urazach neurologicznych

Dla Kogo

 • Osoby mające problemy związane z siłą i koordynacją mięśni odpowiedzialnych za mowę.
 • Osoby z dysfunkcjami połykania oraz kontrola mięśniową
 • Osoby mające problem z wymową i artykulacją

Rezultat

 • Zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni używanych do mowy i połykania.
 • Możliwe usprawnienie wymowy, jasności mowy i płynności.
 • Poprawa bezpieczeństwa i efektywności połykania.

Logorytmika

Logorytmika to metoda terapeutyczna wspierająca rozwój mowy, poprzez uatrakcyjnienie zwykłych ćwiczeń logopedycznych, o muzykę i zabawy.

Dzięki połączeniu rytmiki i terapii logopedycznej można oddziaływać jednocześnie na sferę werbalną, słuchową oraz ruchową uczestnika. Pozwala to na utrwalenie poprawnych wzorców mowy, a także zaktywizowanie kolejnych umiejętności. Poprzez pracę w grupach, ruch i muzykę poprawiamy zdolności komunikacyjne, koordynację ruchową, świadomość własnego ciała i otaczającej przestrzeni.

Zajęcia dedykowane są dla dzieci miedzy 1 a 8 rokiem życia, w podziale na odpowiednie grupy wiekowe.

Zajęcia trwają 45 minut.

Prowadzący - Marta Zdyb / Jagoda Masłoń / Dominika Mielczarek

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.